Metode Fizice de Depoluare a Solului

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 6407
Mărime: 6.79MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Carciu Gheorghe
UNIVERSITATEA DE ŞTINŢE AGRICOLE A BANATULUI TIMIŞOARA FACULTATEA DE HORTICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ SPECIALIZARE MONITORIZAREA CONTAMINANŢILOR PRODUSELOR DE ORIGINE VEGETALĂ

Extras din document

INTRODUCERE

„Spaţiu fizic al tuturor activităţilor umane, leagăn al civilizaţiilor ce se succed, pământul este un ecosistem al biosferei fără de care nu este posibilă bunăstarea şi existenţa omenirii”(Soroceanu).

Solurile determină producţia agricolă şi starea pădurilor, condiţionează învelişul vegetal, ca şi calitatea apei, în special a râurilor, lacurilor şi a apelor subterane, reglează scurgerea lichidă şi solidă în bazinele hidrografice şi acţionează ca o geomembrană pentru diminuarea poluării aerului şi a apei prin reţinerea, reciclarea şi neutralizarea poluanţilor, cum sunt substanţele chimice folosite în agricultură, deşeurile şi reziduurile organice şi alte substanţe chimice de aceea protecţia şi combaterea poluării solului este o problemă extrem de importantă.

Poluarea solurilor este definită ca acumularea în sol a unor compuşi toxici persistenţi, produse chimice, săruri, reziduuri solide şi lichide, materii radioactive sau o serie de agenţi patogeni care au efecte nefaste asupra creşterii şi dezvoltării vegetaţiei şi animalelor şi, în mod implicit, prin consumul acestora, asupra omului.

Există două mari categorii de poluare a solurilor: naturale şi antropice. Pe de altă parte, sursele de poluare pot fi clasificate în punctiforme, nepunctiforme sau difuze. Prima categorie este reprezentată de scurgerile industriale şi de la staţiile de epurare ori de la ferme sau de deşeurile solide. Sursele difuze sau nepunctiforme sunt reprezentate de dezagregarea mineralelor, de procesele de eroziune, de reziduurile vegetaţiei naturale şi de diferitele materiale şi resturi artificiale sau semiartificiale rezultate în zonele de exploatare minieră, în centrele de construcţii, de-a lungul axelor de transport sau în urma aplicării de îngrăşăminte chimice, insecticide, ierbicide şi fungicide, prin acumularea de praf şi de litieră.

Scopul protecţiei, ameliorării şi decontaminării învelişului pedologic este acela de a creşte capacitatea de autoreglare a sistemului solla nivel optim, folosind mijloacele cele mai adecvate din punct de vedere ecologic şi socioeconomic, pentru atingerea unei bioproductivităţi cât mai ridicate şi de o calitate corespunzătoare.

Neag apreciază că „metodele de depoluare cuprind întreaga gamă de tehnici curative, menite să neutralizeze sau să blocheze fluxul de noxe generate de poluare”.

Metodele de depoluare cuprind întreaga gamă de tehnici curative, menite să neutralizeze sau să blocheze fluxu de noxe generate de poluare.

Clasificarea metodelor de depoluare a solurilor poate fi făcută în funcţie de locul de aplicare al tehnologiilor remediative şi de principiile tehnice generale de ameliorare a stării de poluare.

În funcţie de locul de aplicare al tehnologiilor de depoluare a solului se disting trei categorii de metode:

- metode aplicabile în cadrul sitului (in situ) – se caracterizează prin execuţia lucrărilor de depoluare direct în mediul degradat, fără evacuarea solului în prealabil;

- metode aplicabile în afara zonei contaminate (ex situ) – constă în evacuarea solului poluat din mediul său natural, transportul în afara sitului şi execuţia lucrărilor de depoluare în centre specializate;

- metode aplicabile pe sit – se realizează prin excavarea solului poluat, depunerea lui în imediata apropiere a mediului evacuat şi îndepărtarea poluanţilor pe loc cu ajutorul unor instalaţii mobile.

După principiile tehnice generale de depoluare, metodele de tratare a solurilor se divid în patru mari categorii: fizice, chimice, termice şi biologice. Acestea nu se raportează la locul de aplicare a procedeului depoluator.

1.Metode fizice de depoluare a solului

Metodele fizice de depoluare a solului reprezintă cea mai amplă categorie din punct de vedere al aplicabilităţii şi se împarte în:

1.1 Metode bazate pe imobilizarea fizică a poluanţilor

Spre deosebire de alte metode de depoluare, imobilizarea fizică a poluanţilor nu presupune distrugerea acestora, ci doar blocarea migrării lor, fapt ce reduce mult impactul poluării asupra mediului ambiant.

Prin definiţie, aceste tehnici sunt aplicate în special in situ. În anumite condiţii de recurge şi la imobilizarea poluanţilor pe sit sau în afara sitului.

Metodele bazate pe imobilizarea fizică a poluanţilor se realizează fie prin izolare (etanşare, blocare hidraulică), fie prin stabilizare sau inertare.

1.1.1 Etanşarea

Izolarea prin etanşare constă în închiderea fizică a mediului contaminat, prin utilizarea unui sistem etanş de protecţie format din pereţi, cuvertură şi fund.

Obiectivul principal urmărit în cazul etanşării este stoparea migrării poluanţilor prin utilizarea unor bariere fizice care contracarează efectele dispersiei. Construirea şi instalarea acestor bariere fizice sunt concepute pentru a face faţă diferitelor forme de dispersie a poluanţilor (Fig. 1a). Sistemul de etanşare nu permite intrarea apei (vectorul principal al migrării) în zona contaminată. Pentru a împiedica pătrunderea apelor de infiltraţie de la suprafaţa solului se recurge la acoperirea zonei contaminate cu o cuverturăetanşă. Pentru stoparea fluxului de ape provenit din părţile laterale se impune utilizarea unor pereţi laterali etanşi.

Preview document

Metode Fizice de Depoluare a Solului - Pagina 1
Metode Fizice de Depoluare a Solului - Pagina 2
Metode Fizice de Depoluare a Solului - Pagina 3
Metode Fizice de Depoluare a Solului - Pagina 4
Metode Fizice de Depoluare a Solului - Pagina 5
Metode Fizice de Depoluare a Solului - Pagina 6
Metode Fizice de Depoluare a Solului - Pagina 7
Metode Fizice de Depoluare a Solului - Pagina 8
Metode Fizice de Depoluare a Solului - Pagina 9
Metode Fizice de Depoluare a Solului - Pagina 10
Metode Fizice de Depoluare a Solului - Pagina 11
Metode Fizice de Depoluare a Solului - Pagina 12
Metode Fizice de Depoluare a Solului - Pagina 13
Metode Fizice de Depoluare a Solului - Pagina 14
Metode Fizice de Depoluare a Solului - Pagina 15
Metode Fizice de Depoluare a Solului - Pagina 16
Metode Fizice de Depoluare a Solului - Pagina 17
Metode Fizice de Depoluare a Solului - Pagina 18
Metode Fizice de Depoluare a Solului - Pagina 19
Metode Fizice de Depoluare a Solului - Pagina 20
Metode Fizice de Depoluare a Solului - Pagina 21
Metode Fizice de Depoluare a Solului - Pagina 22
Metode Fizice de Depoluare a Solului - Pagina 23
Metode Fizice de Depoluare a Solului - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Metode Fizice de Depoluare a Solului.doc

Alții au mai descărcat și

Prevenirea Poluării și Protecția Mediului

Tema de proiectare In timpul procesarii combustibililor ( metan, pacura) in arzatoare speciale pentru producerea aburului rezulta oxizi de carbon...

Ecologia Sistemelor Antropice

Capitolul I Ecosistemele antropice in prezent si perspectiva Definire, componente si tipuri Sistemele antropizate sunt formate prin...

Prevenirea și Controlul Integrat al Poluării Privind Incinerarea Deșeurilor

Capitolul I 1. Prezentarea generala a industriei 1.1 Introducere Orice activitate umană este generatoare de deşeuri. Orice deşeu produs ca...

Procedee și Echipamente de Depoluare a Solului

INTRODUCERE Poluarea solurilor Se inţelege prin poluare introducerea directă sau indirectă în mediul înconjurător, prin activitate umană, a unor...

Tehnici de Depoluare a Solului în Situ

Introducere În prezent, şi în România, gospodărirea şi asigurarea unor condiţii de calitate bune a solurilor, a devenit o problemă majoră în...

Proiectarea tehnologiei de depoluare a unui sit afectat de poluare în urma activității unei întreprinderi de producere a cocsului

1. Identificarea zonei poluate Zona: Cocseria combinatului de la Resita Cocsificarea este o metoda de prelucrare termochimica a carbunilor la...

Epurarea Apelor Uzate Provenite din Industria Textilă

Introducere În ultimii 30 de ani problematica protecţiei mediului a devenit o componentă esenţială a strategiei dezvoltării, precum şi un criteriu...

Tehnici de depoluare a solului prin depozitarea de deșeuri industriale

1. Deseurile industriale si poluarea solului În prezent, şi în România, gospodărirea şi asigurarea unor condiţii de calitate bune a solurilor, a...

Te-ar putea interesa și

Gestionarea Poluării Solului Contaminat cu Deșeuri Petroliere

INTRODUCERE Gestionarea deşeurilor, cunoscută și ca managementul deșeurilor, se referă la educația privind colectarea, transportul, tratarea,...

Depoluarea Solurilor Contaminate cu Produse Petroliere cu Ajutorul Substantelor Tensioactive de tip Simple-Green

INTRODUCERE Mediul înconjurator. Necesitatea protectiei mediului Mediul înconjurator - definit ca sistemul fizic si biologic exterior în cadrul...

Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol

CAPITOLUL I – Generalitati 1.1 Cadrul legislativ actual privind protectia mediului in Romania CADRUL LEGISLATIV - Strategia Protectiei Mediului...

Poluarea Mediului

INTRODUCERE Proiectul de fata îşi propune sa analizeze impactul poluării produse de către om, voit sau nevoit, asupra mediului înconjurător....

Proiectarea tehnologiei de depoluare a sitului Cuprom-Baia Mare

Poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale ale ecosistemelor prin introducerea în mediu a unor componente străine rezultate din...

Tehnici Moderne de Depoluare a Solului

MEMORIU TEHNIC Solul este stratul de la suprafaţa pământului, afânat, moale, friabil, care împreună cu atmosfera constituie mediul de viaţă al...

Proiectarea unui centru de tratare prin izolare pe sit în alveolă

Introducere În ţara noastră protecţia mediului înconjurător constituie o problemã de interes naţional în scopul păstrării echilibrului...

Tehnologii de depoluare a solurilor contaminate cu metale grele

Tehnologii de depoluare a solurilor contaminate cu metale grele Oana Cristorean 1. Introducere În concepția ecologică modernă, poluarea solului...

Ai nevoie de altceva?