Metode Fizico - Chimice de Depoluare a Apelor Uzate Provenite din Industria Farmaceutica

Imagine preview
(8/10 din 4 voturi)

Acest referat descrie Metode Fizico - Chimice de Depoluare a Apelor Uzate Provenite din Industria Farmaceutica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: S.l Dr. Ing. Onofrei Gabriela

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Ecologie

Cuprins

CAP 1: Poluarea apei
1.Poluarea apei pag 3
2.Clasificare poluantilor pag 3 – 4
3.Consecintele poluarii pag 4 – 5
CAP 2: Depistarea si identificare compusilor farmaceutici poluanti din apele uzate pag 5 – 6
CAP 3. Depoluarea apelor uzate provenite din industria farmaceutică pag 7 – 9

Extras din document

Cap 1. Poluarea apei

Poluarea apelor afectează calitatea vieţii la scară planetară. Apa reprezintă sursa de viaţă pentru organismele din toate mediile. Fără apă nu poate exista viaţă. Calitatea ei a început din ce în ce mai mult să se degradeze ca urmare a modificărilor de ordin fizic, chimic şi bacteriologic.

Din consumul mondial de apă, 69% este repartizat agriculturii, 23% industriei şi numai 8% în domeniul casnic.

1. Cauzele poluării apei:

- Scurgeri accidentale de reziduuri de la diverse fabrici, dar şi deversări deliberate a unor poluanţi;

- Scurgeri de la rezervoare de depozitare şi conducte de transport subterane, mai ales produse petroliere;

- Pesticidele şi ierbicidele administrate în lucrările agricole care se deplasează prin sol fiind transportate de apa de ploaie sau de la irigaţii până la pânza freatică;

- Îngrăşămintele chimice şi scurgerile provenite de la combinatele zootehnice;

- Deşeurile şi reziduurile menajere;

- Sarea presarătă în timpul iernii pe şosele, care este purtată prin sol de apa de ploaie şi zapada topită;

- Depunerile de poluanţi din atmosferă, ploile acide.

Poluanţii apei sunt produsele de orice natură care conţin substanţe în stare solidă, lichidă sau gazoasă, în condiţii şi în concentraţii ce pot schimba caracteristicile apei, făcând-o dăunătoare sănătăţii.

2. Clasificarea poluanţilor:

2.1. Poluanţi de natură fizică:

- depunerile radioactive;

- ape folosite în uzine atomice;

- deşeuri radioactive;

- ape termale;

- lichide calde provenite de la răcirea instalaţiilor industriale sau a centelor termoelectrice şi atomo – electrice.

2.2. Poluanţi de natură chimică:

- Mercurul provenit din deşeuri industriale;

- Azotaţii proveniti din îngrăşăminte chimice;

- Cadminiul provenit din ape în care sau deversat reziduuri de cadminiu;

- Plumbul provenit din evacuările uzinelor industriale;

- Zincul provenit din apa sau băuturi cu conţinut de zinc;

- Hidrocarburile provenite din arderea incompletă a combustibililor fosili (cărbuni, petrol şi gaze naturale);

- Pesticidele, insecticidele, fungicidele provenite din apele reziduale de la fabricile de produse antiparazitare;

2.1. Poluanţi de natură biologică:

- microorganismele patogene;

- substanţele organice fermentescibile.

3. Consecinţele poluării:

3.1. Asupra mediului:

- posibilitatea contaminării sau poluării chimice a animalelor acvatice;

- contaminarea bacteriologică sau poluarea chimică şi radioactivă a legumelor, fructelor sau a zarzavaturilor;

- Distrugerea florei microbiene proprii apei ceea ce determină micşorarea capacităţii de debarasare faţă de diverşi poluanţi prezenţi la un moment dat.

3.2. Asupra sănătăţii:

Majoritatea bolilor din organism sunt cauzate de faptul ca oamenii nu beau suficientă apă sau apa băută nu are cele mai bune calităţi.

I. Boli infecţioase:

- boli microbiene: febra tifoidă, dizenteria, holeria;

- boli virotive: poliomielita, hepatita epidemică;

- boli parazitare:dizenteria, giardiaza.

II. Boli neinfecţioase: determinate de contaminarea apei cu substanţe chimice cu potenţial toxic:

- Intoxicaţia cu plumb (saturnism)

- Intoxicatia cu mercur

- Intoxicatia cu zinc

- Intoxicatia cu cadminiu

- Intoxicatia cu azotati si fosfati

- Intoxicatia cu pesticide

3.3. Asupra calităţii apelor:

În viaţa colectivităţilor umane, apele sunt utilizate zilnic atât ca aliment cât şi în asigurarea igienei personale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Metode Fizico - Chimice de Depoluare a Apelor Uzate Provenite din Industria Farmaceutica.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ, TURISM ŞI PROTECŢIA MEDIULUI SPECIALIZAREA B.I.