Metode Noi de Tratare a Deseurilor

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 9789
Mărime: 764.51KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Universitatea Politehnica Bucuresti

Cuprins

Capitolul 1

I.1 Metode alternative 6

I.1.1 Tehnologii disponibile pentru tratarea deseurilor medicale 8

I.1.2 Metode termice folosite pentru tratarea deseurilor medicale 10

I.1.3 Metode chimice folosite pentru tratarea deseurilor medicale 11

I.1.4 Metode pe baza de radiatii ionizante 11

I.1.5 Metode biologice 12

I.1.6 Analiza metodelor disponibile 13

I.2 Studii de caz 18

I.2.1 Autoclava pe baza de energie solara 18

I.2.2 Sterilizator solar pentru spitale rurale 20

Capitolul 2

II.1. Tehnici de remediere a solurilor poluate 21

II.1.1 Tehnici fizico-chimice de decontaminare prin evacuare 24

II.1.1.1 Pompajul 25

II.1.1.2 Extracţia sub vid şi ventilaţie 25

II.1.1.3 Antrenarea poluanţilor în faza gazoasă (stripping) 25

II.1.1.4 Antrenarea poluanţilor în faza lichidă (spălarea) 31

II.1.2 Metode fizice de decontaminare cu ajutorul unor capcane 26

II.1.3 Metode chimice de decontaminare 27

II.1.4 Metode termice 27

II.1.5 Metode biologice 28

II.1.5.1. Bioremedierea in situ 29

II.1.5.2. Bioremedierea ex situ a solului 30

II.2 Propunere pentru realizarea unei instalatii de spalare a solurilor poluate cu produse petroliere 31

II.3 Calculul economic 34

II.4 Aspecte tehnologice privind posibilitatea realizarii unui sistem mobil de calcinare a solurilor contaminate cu produse petroliere 35

II.5 Concluzii 41

II.6 Discutia datelor experimentale 42

Capitolul 3

III.1 Principiul metodei 44

III.1.1. Procesul depolimerizarii 44.

III.1.2. Diferentele majore intre procesele de depolimerizare si cele de incinerare sau piroliza 44.

III.2. Componenta instalatiei de tratament a rezidurilor menajere si medicale prin energie de microunde 47

III.3 Caracteristicile tehnico – economice ale instalatiei de tratament a rezidurilor menajere si medicale prin energie de microunde 48

III.4 Principalele avantaje ale principiului depolimerizarii prin energie de microunde cu aplicabilitate in tratarea rezidurilor menajere si medicale 49

III.5 Necesitatea adoptarii masurilor ecologice de tratare a deseurilor menajere si medicale 50

Capitolul 4

IIII.1 Tratarea mecano-biologica in vederea reducerii cantitatii de biodegradabil depozitat 51

IIII.2 Tratarea mecanica preliminara 51

IIII.3 Tratarea biologica 52

IIII.4 Tratarea mecanica ulterioara 52

IIII.5 Procedeu de alterare totala 52

IIII.6 Tratarea mecanica ulterioara 53

IIII.7 Stabilizarea 53

Bibliografie

Extras din document

I.1 Metode alternative

Abstract:

Diversele metode utilizate în mod frecvent pentru tratarea deşeurilor periculoase provenite din activităţile medicale au ca scop obţinerea unui produs final prietenos mediului şi sănătăţii.

Cea mai răspândită metodă de tratare a acestor tipuri de deşeuri este incinerarea. Incineratoarele sunt tehnologii de ardere, cu principiu de funcţionare simplu: arderea deşeurilor într-un cuptor şi tratarea, în continuare a efluenţilor. În funcţie de compoziţia materialelor, volumul de deşeuri se reduce până la 95-96% în urma arderii în incineratoare. Însă, incineratoarele de deşeuri medicale au generat numeroase discuţii şi îngrijorări de-a lungul timpului, fiind o sursă majoră de poluanţi organici persistenţi (POP) şi alţi poluanţi, cum ar fi metalele grele.

Ca o alternativă la acestea, s-au dezvoltat instalaţii care nu folosesc arderea, iar astăzi se cunosc peste 23 de metode alternative de tratare a deşeurilor medicale, dintre care, cele mai utilizate sunt sterilizarea cu abur, microundele, tratamentul chimic, tratamentul termic (piroliza). Viabilitatea instalaţiilor alternative a crescut în ultimul timp datorită

costului crescut al incinerării, dificultăţile de acceptare a populaţiei şi a emisiilor provenite de la incineratoare. Instalaţiile de tratare alternative costă mai puţin şi degajă mai puţine emisii decât incinerarea. Este important să recunoaştem că, deseori, este necesară mai mult de o instalaţie pentru gestionarea tuturor componentelor din

fluxul de deşeuri (de exemplu incinerarea deşeurilor patologice care nu pot fi sterlizate termic).

În lucrare se justifică necesitatea introducerii în sistemele de gestionare a deşeurilor periculoase provenite din activitatea medicală a tehnologiilor alternative de tratare, se face o analiză a celor mai utilizate metode, se prezintă instalaţii hibride de tratare şi se propun soluţii pentru reducerea împovărării spitalelor de costurile cu tratarea deşeurilor periculoase generate.

INTRODUCERE

În ultimii ani, o dată cu schimbările climatice produse pe plan mondial şi a apariţiei de noi tipuri de afecţiuni, au determinat luarea de decizii pentru minimizarea oricărei surse de poluare sau cu impact asupra mediului.

Toate activităţile umane produc deşeuri mai mult sau mai puţin periculoase. O gestionare neconformă a deşeurilor, în general, duce la efecte negative asupra mediului şi a sănătăţii umane. Deşeurile medicale însă sunt periculoase atât pentru oameni, cât şi pentru mediu, expunând la riscuri infecţioase populaţia. Acestea provin din toate activităţile medicale din sistemul naţional de sănătate publică: spitale, centre de îngrijire, case de copii, centre de sănătate, cabinete medicale umane şi veterinare, cabinete stomatologice, centre hematologice, laboratoare de sănătate publică, centre de cercetare în domeniu.

Pentru a reduce sau pentru a elimina potenţialul periculos al deşeurilor medicale, se utilizează diferite metode de tratare menite să schimbe caracterul biologic sau compoziţia oricărui deşeu medical periculos.

Cea mai răspândită metodă de tratare a acestor tipuri de deşeuri este incinerarea. Incinerarea este o metodă combustibilă de tratare, cu principiu de funcţionare simplu: arderea deşeurilor într-un cuptor şi tratarea, în continuare a efluenţilor. Incineratoarele reduc volumul de deşeuri până la 95-96%, aceste procente depinzând de compoziţia materialelor. Incinerarea deşeurilor medicale reprezintă o sursă de discuţii şi îngrijorări. Studiile efectuate pentru determinarea emisiilor în urma combustiei, au demostrat faptul că incineratoarele sunt o sursă majoră de poluanţi organici persistenţi (POP) şi alţi poluanţi, cum ar fi metalele grele.

Din experienţa statelor membre ale uniunii Europene, cenuşa rezultată de la incinerarea deşeurilor municipale ridică probleme din cauza conţinutului ridicat de cloruri şi sulfaţi cu mult peste valoarea limită prevăzută (Decizia 2003/33/CE) pentru a fi acceptate la depozitare.

De exemplu, Suedia a reclamat costurile ridicate pentru eliminarea acesteia fiind nevoită să o exporte.

Având în vedere impactul asupra mediului a metodei de incinerare a deşeurilor medicale, s-au dezvoltat instalaţii alternative necombustibile pentru tratarea acestor tipuri de deşeuri. Astfel, se cunosc peste 23 de metode alternative de tratare a deşeurilor medicale, însă cele mai utilizate sunt sterilizarea cu abur, microundele, tratamentul chimic, tratamentul termic (piroliza).

Preview document

Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 1
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 2
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 3
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 4
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 5
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 6
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 7
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 8
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 9
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 10
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 11
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 12
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 13
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 14
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 15
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 16
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 17
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 18
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 19
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 20
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 21
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 22
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 23
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 24
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 25
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 26
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 27
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 28
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 29
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 30
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 31
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 32
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 33
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 34
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 35
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 36
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 37
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 38
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 39
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 40
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 41
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 42
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 43
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 44
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 45
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 46
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 47
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 48
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 49
Metode Noi de Tratare a Deseurilor - Pagina 50

Conținut arhivă zip

  • Metode Noi de Tratare a Deseurilor.docx

Alții au mai descărcat și

Studiu Asupra Lucrărilor de Reconstrucție Ecologică a Siturilor Industriale Neutilizate și Poluate

Introducere O analiză a perioadei actuale arată că societatea a ajuns la un nivel superior de dezvoltare ştiinţifică şi tehnică. Setea continuuă...

Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale

INTRODUCERE STUDIUL VALORIFICĂRII GAZULUI DE DEPOZIT Biogazul ( gazul de depozit ) este un gaz combustibil obţinut în procesul de tratare a...

Incinerarea Desurilor Urbane Periculoase

Cap.1 Tema lucrarii Sa se proiecteze o instalatie de incinerare a deseurilor urbane periculoase dintr-un oras cu 900000 de locuitori. Se dau...

Evaluarea Riscului Indus asupra Mediului de Activitatea de Incinerare si Depozitare a Deseurilor Periculoase - Studiu de Caz la SC Iridex Import Export SRL

Cap. 1. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI 1.1. Localizarea amplasamentului obiectivului evaluat Amplasamentul obiectivului evaluat ,, Incineratorul de...

Efectele Poluarii Aerului Asupra Mediului

Introducere Atmosfera sete unul dintre cele mai fragile subsisteme ale mediului datorita capacitatii sale limitate de a absorbi si a neutraliza...

Calitatea Apei Potabile

LABORATOR DE DETERMINÃRI FIZICO-CHIMICE 42 Argument ,,Apei i-a fost datã puterea magicã de a deveni seva vietii pe Pãmânt!” Leonardo Apa este...

Managementul Deseurilor in Romania

CAPITOLUL I – DESEURILE Deseurile sunt substante rezultate in urma unor procese biologice sau tehnologice, care nu mai pot fi folosite ca atare,...

Metode si Tehnologie de Gestionare a Deseurilor

Metode de tratare termica Prin procedeele termice din cadrul tratarii deseurilor se numara incinerarea deseurilor, piroliza deseurilor,...

Ai nevoie de altceva?