Monitorizarea Activitatii SC Cet SA Bacau

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Monitorizarea Activitatii SC Cet SA Bacau.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 13 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Ecologie

Extras din document

1. Introducere

Sectorul energetic reprezintă o sursă de poluare importantă, ca urmare a extracţiei, prelucrării şi arderii combustibililor fosili. Din arderea combustibilului pentru producerea de energie rezultă circa 88% din emisiile totale de NOx şi CO2, 90% din cele de SO2 şi 72% din cantitatea de pulberi in suspensie evacuate in atmosfera.

Energia este esenţială pentru bunăstarea economică şi socială, pentru bunul mers al majorităţii activităţilor industriale şi comerciale. Cu toate acestea, producţia şi consumul de energie exercită presiuni considerabile asupra mediului, care includ contribuţii la schimbările climatice, deteriorarea ecosistemelor naturale, deteriorarea mediului construit şi producerea de efecte adverse asupra sănătăţii umane.

Creşterea vertiginoasă a necesarului de energie, o componentă de bază în evoluţia omenirii, s-a realizat, în decursul mai multor generaţii, prin ignorarea totală a efectului pe care îl are asupra mediului, înregistrându-se numeroase accidente ecologice, unele cu efecte iremediabile.

Sectorul energetic cuprinde următoarele activităţi: extracţia şi prepararea cărbunelui, extracţia petrolului şi gazelor naturale, extracţia şi prepararea minereurilor radioactive, industria de prelucrare a ţiţeiului, producţia, transportul şi distribuţia de energie electrică şi termică, gaze şi apă caldă.

Dezvoltarea energeticii afectează direct echilibrul naturii pe tot lanţul energetic: extracţie, instalaţie de conversie (producere de energie electrică), acumulări de apă (baraje de acumulări hidroenergetice etc.), transport, distribuţie şi utilizare a energiei electrice.

Dintre sursele de energie, centralele termo-electrice reprezintă sursa cea mai importantă care poluează aerul prin procesele de combustie şi care generează emisii de gaze cu efect de seră.

Fumul rezultat din procesul de ardere conţine atât suspensii, cât şi gaze ce conţin oxizi de azot, bioxid de sulf, oxid de carbon, acid fluorhidric, aldehide şi alte hidrocarburi. Toate aceste substanţe au efecte nocive atât asupra omului cât şi asupra mediului înconjurător.

De asemenea, arderea combustibililor generează o cantitate mare de deşeuri, unele dintre ele fiind extrem de periculoase.

Impactul asupra mediului cauzat de sursele de energie care a atras în mod special atenţia în ultimii ani, este cel asupra atmosferei: ploile acide şi încălzirea globală, efecte ce provin din folosirea pe scară largă a combustibililor fosili. Este avut în vedere şi impactul asupra apei, solului şi peisajului, efect care se manifestă mai mult la nivel local.

Impactul asupra mediului variază în funcţie de tipul de energie folosit, dar şi de eficienţa tehnologiilor implicate (de exemplu, la centrale electrice), precum şi folosirea tehonologiilor de control al poluării (de exemplu, controlul emisiilor de gaze).

Construirea oricăror instalaţii energetice (incluzându-le şi pe cele regenerabile), implică analiza completă a ciclului de utilizare şi al energiei consumate, pentru a putea evalua efectele asupra mediului.

Poluarea atmosferei poate fi definită ca orice schimbare în compoziţia acesteia, cauzată de prezenţa unei cantităţi suficiente de substanţe chimice, care poate altera compoziţia normală a atmosferei.

Poluarea atmosferei afectează direct sănătatea umană, fondul agricol şi forestier în funcţie de tipul de poluanţi, concentraţiile acestora, durata şi frecvenţa expunerii.

În prezent, cei mai importanţi indicatori privind poluarea aerului sunt:

• emisii de substanţe acidifiante (SO2, NOx, NH3);

• emisii de precursori ai ozonului;

• emisii de precursori ai pulberilor în suspensie;

• depăşiri ale valorilor limită în arealele urbane;

• expunerea ecosistemelor la acidifiere, eutrofizare şi ozon;

• producţia şi consumul de substanţe care depreciază stratul de ozon.

Indicatorii cu privire la calitatea aerului sunt determinaţi pe baza datelor din sistemul de monitorizare a calităţii aerului şi din inventarele de emisii şi au ca scop evaluarea situaţiilor concrete, comparativ cu ţintele de calitate stabilite de reglementările în vigoare.

Sursele de poluare cu impact asupra mediului în judeţul Bacău sunt industria, agricultura şi traficul prin :

-emisii poluanţi gazoşi în aer ;

-emisii poluanţi în apă ;

-depozitarea necontrolată şi neorganizată a deşeurilor menajere, industriale, zootehnice;

-zgomotul.

Sursele industriale din judeţul Bacău cu impact semnificativ asupra mediului sunt: platforma industrială Bacău-Sud prin fabricile de îngrăşăminte chimice, pulberile rezultate în urma arderilor la Instalaţiile mari de ardere, fermele de păsări şi de porci, schele de exploatare petrol, transport.

Fisiere in arhiva (1):

  • Monitorizarea Activitatii SC Cet SA Bacau.doc

Alte informatii

Monitorizare activitatii in cadrul SC CET Bacau.