Monitorizarea Gazelor cu Efect Acidifiant - Comparatie Romania-Croatia

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Monitorizarea Gazelor cu Efect Acidifiant - Comparatie Romania-Croatia.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domenii: Ecologie, Chimie Generala

Extras din document

1.Agenţia Europeană de Mediu

Agenţia Europeană de Mediu (AEM) este o agenţie a Uniunii Europene. Are sarcina de a furniza informaţii independente şi sigure despre mediu. Reprezintă sursa majoră de informare pentru cei implicaţi în dezvoltarea, adoptarea, implementarea şi evaluarea strategiei de mediu, precum şi pentru public. În prezent, AEM cuprinde 32 de ţări membre( cele 27 de state membre ale Uniunii Europene alături de Irlanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveţia şi Turcia ) şi 6 ţări cooperante, printre care se numără şi Croaţia

(Albania, Bosnia-Herţegovina, Croaţia, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru şi Serbia ).

Regulamentul de instituire a AEM-ului a fost adoptat de către Uniunea Europeană în 1990. Acesta a fost pus în aplicare la sfârşitul anului 1993, imediat după ce s-a hotărât stabilirea sediului la Copenhaga. Activitatea a început efectiv în 1994. Regulamentul a instituit şi Reţeaua Europeană de Informare şi Observare pentru Mediu (Eionet).

AEM-ul asigură o gamă largă de evaluări, analizând starea şi tendinţele în domeniul mediului. AEM se ocupă şi cu dezvoltarea de scenarii, evaluarea politicii şi asigurarea calităţii datelor. În plus, agenţia coordonează Reţea Europeană de Informare şi Observare a Mediului (Eionet).

Agenţia funcţionează în patru mari domenii tematice:

- abordarea schimbărilor climatice,

- abordarea pierderii biodiversităţii şi înţelegerea schimbărilor la nivel spaţial,

- protecţia sănătăţii umane şi a calităţii vieţii,

- utilizarea şi gestionarea resurselor naturale şi a deşeurilor.

AEM-ul coordonează Eionet-ul, care asigură consultanţă şi date privind indicatori, fluxuri de date şi informaţii. AEM colectează şi analizează date despre mediu oferite de ţările membre ale acesteia, partenerii UE ai acesteia şi organizaţii internaţionale.

2.Reţeaua Europeană de Informare şi Observare a Mediului (Eionet)

Reţeaua Europeană de Informare şi Observare a Mediului (Eionet) este o reţea de parteneriat între AEM şi ţările membre şi cooperante ale acesteia. AEM-ul este responsabilă de dezvoltarea reţelei şi coordonarea activităţilor acesteia. În acest sens, AEM-ul colaborează strâns cu punctele focale naţionale (PFN), de regulă agenţii naţionale de mediu sau ministere ale mediului din ţările membre.

PFN-urile sunt responsabile de coordonarea reţelelor centrelor naţionale de referinţă (CNR), reunind în jur de 900 de experţi din peste 300 de instituţii naţionale şi alte organisme care se ocupă de informaţiile despre mediu.În afară de PFN-uri şi CNR-uri, reţeaua Eionet cuprinde în prezent cinci Centre tematice europene (CTE) în ceea ce priveşte apa, aerul şi schimbările climatice, diversitatea biologică, gestionarea resurselor şi a deşeurilor, utilizarea apei şi a solului şi informaţii spaţiale.

3. Reţeaua EPA (Environment Protection Agency)

EPA reprezntă un grup neoficial ce aduce împreună toţi directorii agenţiilor de protecţia mediului din Europa. În cadrul reţelei se fac schimburi de idei şi experienţe privind problemele de interes comun ale oragnizaţiilor implicate în implementarea politicilor de mediu.

4. Agenţia de Mediu din Croaţia ( Croatian Environment Agency –CEA )

Este o instituţie publică independentă desemnata de Guvernului Republicii Croaţia să colecteze, să integreze şi să proceseze informaţiile privind mediul. Guvernul croat a înfiinţat Agenţia croată de Mediu, în iunie 2002. Agenţia reprezintă un punct focal pentru colectarea şi integrarea datelor de mediu la nivel national, de prelucrare a acestora.

Regulamentul cu privire la stabilirea Agenţiei de Mediu croată a fost publicată în Monitorul Oficial (MO 75/02). Decizia privind înfiinţarea Agenţiei de Protecţia Mediului se bazează pe nevoia de a avea un sistem complet de date privind mediul la nivel naţional, care să cuprindă date referitoare la starea actuală a acestuia, realizate în urma unui monitoring privind poluarea şi contaminarea cu diferiţi polunţi.

Legislaţia pe care se bazează funcţionarea agentiei este următoarea :

- Strategia de protecţia mediului aparută in Monitorul National 46/02;

- Ordonaţa privind organizarea Agenţiei de Protecţia Mediului;

- Hotararea provind protecţia mediului aparută in Monitorul Oficial 110/02.

Cele mai importante responsabilităţi si activitaţi ale agenţiei sunt:

- dezvoltarea şi coordonarea unui sistem naţional de supraveghere a mediului inteligibil ;

- colectarea şi intagrarea informaţiilor privind mediul ;

- monitoringul mediului ;

- realizarea Raportului Naţional al Mediului ;

- realizarea Listei Naţionale a indicatorilor;

Fisiere in arhiva (1):

  • Monitorizarea Gazelor cu Efect Acidifiant - Comparatie Romania-Croatia.doc

Alte informatii

Facultatea S.A.I.A.P.M., specializarea Ingineria si Protectia mediului in agricultura