Plan de Management - Rezervatia Naturala Cheile Tureni

Imagine preview
(8/10 din 4 voturi)

Acest referat descrie Plan de Management - Rezervatia Naturala Cheile Tureni.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 30 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof. Proroocu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Ecologie

Cuprins

I. Introducere 3
1. Istoric 3
2. Custode 4
3. Scop 4
4. Statutul ariei 4
II. Descrierea rezervaţiei naturale 6
1. Descriere generală 6
2. Descrierea mediului fizic 7
3. Descrierea mediului biologic 9
4. Informaţii socio-culturale 11
III. Temele planului de management 12
1. Conservarea biodiversităţii 12
2. Dezvoltarea turismului 13
3. Educaţie şi informare 15
IV. Anexe 16
1. Anexa 1- Raport arheologic 16
2. Anexa 2 – Regulamentul ariei protejate Cheile Tureni 19
Bibliografie 30

Extras din document

I. Introducere

1. Istoric

Cheile Tureni este o este o rezervaţie naturală sălbatică cu o suprafaţă de 25 ha, aflată la nord de municipiul Turda, în judeţul Cluj. Are o lungime de 1850 m, pereţi înalţi de 100-150 m, care sunt decoraţi cu diferite forme carstice: cascade, marmite, peşteri etc. Cheile au fost săpate de Pârâul Racilor în calcare jurasice şi sunt localizate între comuna Tureni şi satul Copăceni, la mică distanţă de drumul E 60 Cluj – Turda.

În urma cercetărilor arheologice amănunţite din această zonă, făcute de către cercetătorii Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cheile Tureni au fost declarate parc arheologic.

Pe lângă obiectivele arheologice, se urmăreşte protejarea unor specii de plante rare din Transilvania. Acestea sunt periclitate datorită păşunatului intensiv şi incendierilor repetate şi necontrolate care afectează compoziţia şi echilibrul biocenotic.

Un alt pericol îl reprezintă exploatarea calcarelor la intrarea în chei dinspre Tureni, care a dus la modificări ale peisajului, la distrugerea unor biotopuri şi la schimbarea microclimatului. Activitatea de exploatare a fost oprită în 1988, ca urmare a unui memoriu făcut de Oficiul Judeţean de Patrimoniu din cadrul Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei.

Depozitarea improprie a resturilor menajere şi industriale (de la cariera Sănduleşti) este o altă problemă importantă de mediu care necesită soluţionare, deoarece s-a observat, prin intermediul spectrului calitativ al algelor, degradarea apei Pârâului Racilor. Poluarea solului este scoasă în evidenţă prin prezenţa unor specii nitrofile.

În 1993 Cheile Tureni au fost declarate, la nivel local, rezervaţie naturală mixtă şi parc arheologic, datorită importanţei ştiinţifice şi turistice a acestui loc.

Cheile Tureni au fost declarate rezervaţie naturală şi parc arheologic conform Hotărârii Prefecturii Judeţului Cluj, publicată în Monitorul Oficial nr. 3/1993, la poziţia 51, în „Lista rezervaţiilor arheologice, parcurilor şi monumentelor naturii”, la subcapitolul „Rezervaţii din judeţul Cluj”, propuse de către Oficiul Judeţean al Patrimoniului Cultural-Naţional, din cadrul Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei.

Prin Legea 5/2000, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, Rezervaţia Naturală Cheile Tureni a dobândit statutul de arie protejată de interes naţional.

2. Custode

Cheile Tureni sunt date în custodie Consiliului Judeţean Cluj, conform Ordinului Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului nr. 850 din 27 octombrie 2003, privind procedura de încredinţare a administrării sau de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate, semnând Convenţia de custodie cu Agenţia Regională de Protecţia Mediului Cluj-Napoca nr. 8690/13882 din 24 noiembrie 2004.

3. Scop

Scopul planului de management este reprezentat de asigurarea protejării şi conservării habitatelor, a speciilor endemice şi rare, de amenajarea zonei în vederea practicării turismului prin crearea unor căi de acces, de gestionarea raţională a deşeurilor prin amplasarea unor pubele pentru colectarea selectivă a acestora şi de încurajare a comunităţilor locale în vederea adoptării practicilor durabile în ceea ce priveşte utilizarea resurselor.

4. Statutul ariei

Statutul ariei Cheile Tureni este reglementat atât prin legi elaborate la nivel local, cât şi prin acte normative naţionale şi internaţionale.

Acte normative naţionale:

- Legea nr. 5 din 12 aprilie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate.

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice.

- Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 49 din 30 mai 2005 privind aprobarea procedurilor de încredinţare a administrării şi de atribuire în custodie a ariei.

Fisiere in arhiva (1):

  • Plan de Management - Rezervatia Naturala Cheile Tureni.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ