Plan de Monitorizare a Factorilor de Mediu in Orasul Ploiesti

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Plan de Monitorizare a Factorilor de Mediu in Orasul Ploiesti.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Elena Ionescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Ecologie

Extras din document

Acest plan are ca scop monitorizarea factorilor de mediu, cu scopul îmbunătăţirii continue a calităţii vieţii în oraşul Ploieşti

Realizarea monitorizării calităţii factorilor de mediu se desfăşoară în cadrul legal, stabilit prin transpunerea cerinţelor din directivele europene şi prin implementarea, respectarea şi însuşirea acestora la nivel naţional, local şi regăsite în Capitolul 22 – Protecţia mediului înconjurător şi suplimentar particularizat la specificitatea problemelor de mediu ale judeţului Prahova, cuprinse în Planul Local de Acţiune pentru Mediu.

Scopul acestor acţiuni are la bază îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă la toate nivelurile, asigurarea unei dezvoltări durabile în condiţii de compatibilitate a schimbului de date.

Oraşul Ploieşti reprezintă reşedinţa judeţului .

Oraşul Ploieşti este situat la 60 km nord de Bucureşti, ocupă o suprafaţă de 5828 ha şi are o populaţie de aproximativ 232000 locuitori.

Municipiul Ploieşti a fost atestat documentar din anul 1503 şi a fost declarat oraş, în 1601, de către Mihai Viteazul.

Din cele mai vechi timpuri, Ploieştiul s-a dezvoltat datorită poziţiei geografice şi bogăţiei judeţului, mai cu seamă în ţiţei. Aici petrolul a fost prelucrat pentru întâia dată într-o rafinărie în 1857.

În prezent, municipiul Ploieşti este un centru industrial puternic ce concentrează aproape toată industria petrolieră, fiind cunoscut ca şi capitală a petrolului.

I. Calitatea aerului

A.Reţeaua manuală

Amplasarea punctelor de monitorizare a calităţii aerului în oraşul Ploieşti

Reţeaua de monitorizare cuprinde un număr de 5 puncte fixe de control :

1 - Gara de sud;

2 - UPG Ploieşti;

3 - Prefectura;

4 - Complex Nord;

5 - Gara de Vest.

Prelevarea se face pe o perioadă de 24 h, în regim manual.

Indicatori urmăriţi : NH3, pulberi sedimentabile.

Evoluţia calităţii aerului în municipiul Bacău

Condiţiile meteorologice caracteristice lunii martie, au evidenţiat următoarele aspecte:

- temperatura: media lunii a fost de 4,17 0 C;

- presiunea atmosferică ( barr ): minima lunii a fost 973,6 maxima de 1002,7

Evoluţia calităţii aerului în municipiul Bacău este raportată la STAS 12574/87.

NH3 - evoluţie medie lunară / puncte reţea:

Pulberi sedimentabile – evoluţia valorilor lunare

B.Reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului

Calitatea aerului în judeţul Prahova este monitorizată prin măsurători continue în trei staţii automate amplasate în zone reprezentative pentru tipurile de staţii existente.

Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările europene.

Rezultatele înregistrate în luna martie sunt prezentate în tabelele şi graficele de mai jos şi sunt raportate la valorile limită prevăzute în OM 592/2002.

Staţia Poieşti 1- staţie de tip urban este amplasată în oraşul Ploieşti – parc Prefectură. Acest tip de staţie:

- evaluează influenţa activităţii umane din zona centrală a municipiului asupra calităţii aerului;

- raza ariei de reprezentativitate este de 1-5 km;

- poluanţii monitorizaţi sunt dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx/NO/NO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), benzen, pulberi în suspensie (PM 2,5) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii);

- începând cu luna februarie 2009 se monitorizează şi amoniacul.

Tabel B.1. –valori medii lunare, minime şi maxime orare

Poluant UM STAŢIA PLOIEŞTI 1

Medie lunară Minima Maxima

SO2 μg/mc 8,14 1,47 240,54

NO μg/mc 7,89 0,96 87,84

NO2 μg/mc 15,45 0,5 86,42

NOx μg/mc 27,25 6,95 188,88

CO mg/mc 0,23 0,03 1,98

O3 μg/mc 34,94 3,88 71,13

NH3 μg/mc 10,31 0,16 42,64

Benzen μg/mc 1,88 0,08 9,10

PM 2,5 μg/mc 18,0 1,0 92,0

Staţia PLOIEŞTI 2 - staţie de tip industrial, este amplasată în oraşul Ploieşti – cartier Gara Sud. Staţiile de tip industrial:

- evaluează influenţa activităţii industriale dezvoltate în partea de E-SE a municipiului asupra calităţii aerului;

- raza ariei de reprezentativitate este de 100 m – 1km;

- poluanţii monitorizaţi sunt: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx/NO/NO2), amoniac (NH3), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), pulberi în suspensie (PM10) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii);

Fisiere in arhiva (1):

  • Plan de Monitorizare a Factorilor de Mediu in Orasul Ploiesti.doc