Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor - Judetul Salaj

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor - Judetul Salaj.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 8 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domenii: Ecologie, Management

Extras din document

Planul de gestionare a deşeurilor are un rol cheie în dezvoltarea unei gestionări durabile a deşeurilor. Principalul lui scop este acela de a prezenta fluxurile de deşeuri şi opţiunile de gestionare a acestora.

Valorificarea materială prin refolosire sau reciclare ocupă locul secund, valorificarea

energetică fiind o alternativă viabilă în special pentru deşeurile provenind din resurse

regenerabile. Eliminarea deşeurilor prin depozitare sau incinerare este o ultimă soluţie utilizată, impusă fiind de limitările tehnologice şi suportabilitatea financiară.

Planul Judeţean de Gestionarea a Deşeurilor este un instrument de lucru pentru evidenţierea tipurilor, cantităţilor şi distribuţiei spaţio-temporale a deşeurilor generate în judeţ, inventarierea facilităţilor şi dotărilor existente, evaluarea necesarului de investiţii pentru

realizarea fluxurilor de colectare, transport, valorificare şi eliminare. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor:

- reprezintă strategia de gestionare a deşeurilor sincronizată cu orientarea judeţelor din

regiune realizată prin Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor.

- permite utilizarea avantajelor locale din regiune (de exemplu: supra-capacităţile de

reciclare existente într-un judeţ din regiune) pentru a atinge ţintele pentru toată regiunea.

- crează interfaţa în vederea elaborării unei strategii de gestionare a deşeurilor care nu pot fi administrate sau finanţate de un singur judeţ (de exemplu: datorită cantăţilor prea mici de deşeuri).

- este un instrument care permite judeţului să primească un suport financiar adiţional din partea Uniunii Europene, prin integrarea armonioasă în Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor.

Categoriile de deşeuri care fac obiectul Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor

Deşeurile care fac obiectul PJGD sunt deşeurile municipale nepericuloase şi periculoase

(deşeurile menajere şi asimilabile din comerţ, industrie şi instituţii), la care se adaugă alte câteva fluxuri speciale de deşeuri: deşeurile de ambalaje, deşeurile din construcţii şi demolări, nămoluri de la epurarea apelor uzate, vehicule scoase din uz şi deşeuri de echipamente electrice şi electronice.

Impactul asupra comunităţii

Implementarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor va genera schimbări semnificative ale practicilor curente de gestionare a deşeurilor.

În ceea ce priveşte deşeurile menajere şi cele asimilate cu acestea din comerţ, industrie şi

instituţii, vor fi întâlnite următoarele aspecte:

- închiderea depozitelor neconforme în exploatare şi amenajarea la nivel judeţean a uneia

conforme cu standardele UE conduce la creşterea costurilor de operare la nivel local.

- amenajarea Staţiilor de transfer pentru zonele populate situate la distanţă mare de

depozit conduce la apariţia unor noi tipuri de maşini pentru transportul deşeurilor la distanţă;

- extinderea colectării deşeurilor în zona rurală va crea condiţii pentru reabilitarea terenurilor afectate de depozitare necontrolată şi va ridica standardul serviciilor în zona rurală;

- noi reglementări şi cerinţe cu privire la sortare, colectare şi/sau puncte de colectare, eliminare pentru diferite categorii de deşeuri duce la schimbarea propriu-zisă a

obiceiurilor de colectare a deşeurilor în fiecare gospodărie în parte, necesitând o implicare deosebită din partea populaţiei;

- implicarea mai pronunţată a prestatorilor de servicii privaţi

În ceea ce priveşte pre-colectarea diferenţiată, punctele de colectare şi activităţile de reciclare a deşeurilor de ambalaje ori a celor biodegradabile avem:

- sortarea la generator în noi containere şi transport separat pentru hârtie/sticlă/metale/plastic/deşeuri de ambalaj duce la schimbarea propriu-zisă a

obiceiurilor de colectare a deşeurilor în fiecare gospodărie în parte, aceasta ducand la

implicare mai responsabilă din partea populaţiei.

- vor aparea noi containere pentru colectarea hârtiei/cartonului, a recipienţilor din PET, a

dozelor de aluminiu, a materialelor textile şi sticlei de la generatorii comerciali, din

parcuri sau instituţii publice.

- încurajarea compostării deşeurilor vegetale în propria gospodărie în zonele rurale duce

la creşterea cantităţilor de compost disponibile pentru agricultură.

- amenajarea de puncte de colectare sau colectarea specializată a deşeurilor voluminoase

facilitează populaţiei eliminarea acestor deşeuri, fără a mai polua estetic localităţile;

- utilizarea unor instrumente economice pentru încurajarea reutilizării/reciclării

materialelor provenite din deşeuri poate determina creşterea cantităţilor colectate, variaţii

în preţul unor produse.

Fisiere in arhiva (1):

  • Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor - Judetul Salaj.docx