Politica de Mediu in Romania

Imagine preview
(7/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Politica de Mediu in Romania.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Mihaela Bran

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Ecologie

Extras din document

POLITICA DE MEDIU IN ROMANIA

Adoptarea politicilor de mediu in Romania implica reglementarea în perspectiva a tuturor activitatilor privind mediul, îmbunatatirea calitatii vietii, în conditiile implementarii aquis-ului comunitar si a reglementarilor internationale.

Astfel este necesara adoptarea unor masuri cu caracter juridic, adecvate pentru reorganizarea cercetarii stiintifice si tehnologice, a învatamântului, a pregatirii profesionale si în general, a educatiei ecologice.

Integrarea politicilor de mediu în politicile sectoriale (agricultura, transport, industrie, sanatate etc.), preocuparile pentru promovarea instrumentelor economice în administrarea mediului, dar si relatia mediu – privatizare, constituie prioritati în constructia societatii având drept scop îmbunatatirea calitatii mediului si tranzitia spre o dezvoltare durabila.

Întreaga dezvoltare a României din ultimul deceniu este caracterizata si influentata de procesul, început dupa 1989, tranzitiei de la vechiul sistem la altul nou, de la economia de comanda, supercentralizata la economia de piata, de la statul comunist la statul democratic de drept, de la structurile bazate pe proprietatea colectivista la cele întemeiate pe proprietatea privata.

Trebuie sa subliniem ca între politicile de mediu, sociale si economice exista interferari, primele fiind o parte esentiala a celorlalte.

Cheltuieli efectuate pentru protectia mediului în România

Transpunerea si implementarea acquis-ului comunitar din domeniul protectiei mediului se realizeaza greoi, atât din cauza caracterului intersectorial, a implicatiilor asupra industriei românesti, cât si a alinierii la standardele de calitate europene ce presupun costuri ridicate si modificari structurale la nivelul întregii economii.

O evaluare generala a costurilor necesare armonizarii legislatiei comunitare (aspecte legislative, crearea sau dezvoltarea unor structuri institutionale specifice pentru implementarea, monitorizarea si controlul noii legislatii) a estimat un necesar de zeci de miliarde euro, aproximativ 40 mld. Euro.

Sumele necesare finantarii în vederea implementarii legislatiei de mediu în România armonizata cu cea a Uniunii Europene pe actiuni sunt prezentate în tabelul 1.

Nr. crt.

Sectorul

Necesitati de

finantare

Managementul deseurilor 6.300.000

4 Calitatea apei 18.000.000

5 Protectia naturii 4.700

6 Controlul poluarii industriale si managementul riscului 8.000.000

7 Substante chimice si organisme modificate genetic 91.000

8 Zgomot 228

9 Protectie civila 125.000

10 Securitate nucleara si radioprotectie 3.107

Total 34.294.035

Tabelul 1. Sume necesare implementarii legislatiei de mediu

Caracteristici ale politicii de mediu

Politica de mediu în domeniul atmosferei

Cu privire la aspectele de mediu privind atmosfera, precizam ca, începând cu anul 1989, emisiile în aer din România au scazut considerabil. Astfel, emisiile poluantilor majori obisnuiti ai aerului (SOx, NOx, NH3, PM, VOC) din surse stationare au scazut cu circa 40% si cele din surse mobile cu circa 20%, iar emisiile de SO surse stationare au scazut cu 32%, NOx cu 51%, CO cu 23%.

Motivul ce a stat la baza acestei tendinte este recesiunea care a urmat schimbarilor politice din 1989 si care s-a soldat cu scaderea productiei industriale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Politica de Mediu in Romania.doc

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI