Politici de Mediu Aplicate Deseurilor din Demolari

Imagine preview
(7/10)

Acest referat descrie Politici de Mediu Aplicate Deseurilor din Demolari.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Carmen Ioan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Ecologie

Extras din document

I. Introducere

Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor este elaborata de Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, în conformitate cu responsabilitatile ce îi revin ca urmare a transpunerii legislatiei europene în domeniul gestionarii deseurilor si conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului 78/2000 privind regimul deseurilor, modificata si aprobata prin Legea 426/2001.

Elaborarea Strategiei Nationale de Gestionare a Deseurilor are ca scop crearea cadrului necesar pentru dezvoltarea si implementarea unui sistem integrat de gestionare a deseurilor, eficient din punct de vedere ecologic si economic.

Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor se aproba prin Hotarâre de Guvern si se revizuieste periodic. Prevederile SNGD se aplica pentru toate tipurile de deseuri definite conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului 78/2000 privind regimul deseurilor, modificata si aprobata prin Legea 426/2001.

În societăţile industrializate impactul produs de exploatarea agregatelor din balastiere şi cariere este foarte important. Volumul mare de construcţii civile, industriale, hidrotehnice, poduri, căi de comunicaţii etc. a condus la exploatarea intensivă şi extensivă a depozitelor aluvionare din albiile râurilor, ajungându-se chiar la schimbarea reliefului, prin exploatarea diverselor roci care intră în alcătuirea unor masive muntoase.

Pe de altă parte, se poate vorbi de o criză în ceea ce priveşte depozitarea deşeurilor solide. Trebuie remarcat că deşeurile provenite din construcţii şi demolări sunt egale, ca greutate, cu întreaga cantitate de deşeuri menajere, comerciale şi industriale. În majoritatea ţărilor, acestea sunt depozitate în depozitele de deşeuri menajere. Din cauza restricţiilor şi reglementărilor legislative privind protecţia mediului impuse la nivel comunitar, această posibilitate devine din ce în ce mai redusă.

În aceste condiţii se pune următoarea întrebare: cum pot fi soluţionate cele două aspecte, avându-se în vedere că deşeurile solide provenite din demolări şi construcţii reprezintă mai mult de 25% din totalitatea deşeurilor solide dintr-o ţară? O modalitate eficientă este aceea a reciclării acestor materiale în vederea reutilizării lor. În cele ce urmează vor fi prezentate câteva aspecte privind colectarea, tratarea şi valorificarea materialelor de construcţii provenite din demolări şi /sau dezafectări.

Definiţii

În conformitate cu OUG 195/2005 prin deşeu înţelegem “Orice substanţă, preparat sau orice obiect din categoriile stabilite de legislaţia specifică privind regimul deşeurilor, pe care deţinătorul îl aruncă, are intenţia sau are obligaţia de a-l arunca”.

Conform Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor (SNGD), tipurile de deşeuri generate pe teritoriul ţării sunt clasificate după cum urmează:

- deşeuri municipale şi asimilabile: totalitatea deşeurilor generate, în mediul urban şi în mediul rural, din gospodării, instituţii, unităţi comerciale şi prestatoare de servicii (deşeuri menajere), deşeuri stradale colectate din spaţii publice, străzi, parcuri, spaţii verzi, deşeuri din construcţii şi demolări, nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti;

- deşeuri de producţie: totalitatea deşeurilor generate din activităţile industriale; pot fi deşeuri de producţie nepericuloase şi deşeuri de producţie periculoase;

- deşeuri generate din activităţi medicale: sunt deşeuri generate în spitale, policlinici, cabinete medicale şi se împart în două categorii: deşeuri medicale periculoase care sunt cele infecţioase, înţepătoare-tăietoare, organe anatomo-patologice, deşeuri provenite de la secţiile de boli infecţioase etc. şi alte deşeuri exclusiv cele menţionate mai sus, care intră în categoria deşeuri asimilabile.

Deşeul reciclabil, în general, este un “deşeu care poate constitui materie primă într-un proces de producţie pentru obţinerea produsului iniţial sau pentru alte scopuri”. Prin urmare, principala ţintă pe care o urmărim când ne referim la un deşeu reciclabil este aceea de a conferi deşeului, prin diverse tratamente, calitatea de materie primă. Conform SNGD reutilizarea/reciclarea deşeurilor este o prioritate în abordarea gestiunii deşeurilor.

Termenul de “deşeuri din construcţii şi demolări” face referinţă la deşeurile rezultate din activităţi precum construcţia clădirilor şi infrastructurii civile, demolarea totală sau parţială a clădirilor şi infrastructurii civile, modernizarea şi întreţinerea străzilor.

II. Statistică privind tipurile şi cantităţile de deşeuri provenite din demolări

II.1 Tipuri de deşeuri

Deşeurile de materiale de construcţii pot fi clasificate după cum urmează:

• Deşeuri generate de demolări

• Deşeuri generate de realizarea unor noi construcţii

• Deşeuri generate de renovarea unor construcţii

• Deşeuri generate din activităţile de reparare a drumurilor

• Deşeuri generate din activităţile de reparare a podurilor

• Deşeuri generate de dezastre naturale

Fisiere in arhiva (1):

  • Politici de Mediu Aplicate Deseurilor din Demolari.doc