Poluarea Apei

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Poluarea Apei.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 22 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domenii: Ecologie, Geografie

Cuprins

1.MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 3
1.1 Omul şi mediul 3
1.2 Elemente componente ale mediului inconjurator 4
1.3 Poluarea mediului înconjurător 4
2. RESURSELE DE APĂ ŞI CALITATEA LOR 5
2.1 Resursele de apă 5
2.2 Calitatea apelor 6
3. POLUAREA APEI 8
3.1 Principalele materii poluante şi efectele acestora 9
3.2. Principalele surse de poluare 10
3.3 Surse de poluare naturale 11
3.4 Surse de poluare artificiale 11
3.5 Consecintele poluarii 13
4. EPURAREA APELOR POLUATE 14
4.1 Autoepurarea apei 14
4.2Epurarea apei 15
4.3 Evacuarea apelor epurate 15
4.4 Clasificarea apelor după utilizări 16
5. SITUAŢIA APELOR DIN ROMÂNIA DIN PUNCT DE VEDERE AL POLUĂRII 17
Bbliografie 22

Extras din document

1. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

1.1 Omul şi mediul

Prin mediu înconjurător se întelege ansamblul de elemente şi fenomene naturale şi artificiale de la exteriorul Terrei, care condiţionează viaţa în general şi pe cea a omului în special. Sensul dat acestei noţiuni este cel al unui ansamblu de elemente care, în complexitatea relaţiilor lor,constituie cadrul, mijlocul şi condiţiile de viaţa ale omului, cele care sunt ori cele care nu sunt resimţite. O altă definiţie o găsim în Legea protecţiei mediului, în care mediul înconjurător este ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul şi subsolul, toate straturile atmosferei, toate materiile organice şi anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune, cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv, valorile materiale şi spirituale.

Mediul înconjurator ne asigură condiţiile necesare vieţii, însa depinde de noi dacă dorim să folosim aceste elemente esenţiale cât mai util sau dacă vrem să ocolim acest aspect al vieţii noastre. Poluarea planetei se agravează pe zi ce trece şi se pare că populaţia nu acordă interes acestui proces nociv. Convingerea că această problemă este doar a specialiştilor şi a forurilor internaţionale, este tot atât de eronată, pe cât este şi de gravă. Ocrotirea planetei este o problemă mondială, şi, tocmai de aceea, fiecare om trebuie să-şi asume această responsabilitate.

Omul a căutat să cunoască mediul înconjurator , să-i folosească însuşirile pentru adăpostire şi apărare , pentru procurarea hranei şi a materialelor necesare vieţii lui , fiind conştient de ceea ce se află în jurul lui , punând în balanţă avantajele şi primejdiile pe care le pot da la iveală locurile în care trăiau , pentru asigurarea celor necesare vieţii

Mediul natural care ocupă zone terestre a fost înlocuit cu aşezări omeneşti , cu terenuri cultivate , cu exploatări miniere în galerii sau cu mari decopertări la suprafata , cu păduri de sonde , cu mari uzine , cu oraşe în care aspectele naturale au dispărut cu totul , luându-le locul piatra , betonul şi metalul , plus fumul coşurilor gazele de eşapament ale autovehicolelor

Starea mediului înconjurător, ce depinde numai şi numai de fiecare dintre noi, ne afectează în mod direct viaţa şi sănătatea noastră. Această temă “Un mediu curat – o viaţă sănătoasă”, ar trebui să fie o deviză pentru întreaga populaţie a globului. Este nevoie de mai multă atenţie şi de mai multă responsabilitate din partea fiecărui cetăţean pentru a trăi într-un mediu curat, pentru a respira aer curat, pentru a bea apă curată şi pentru a putea folosi condiţiile de viaţă pe care ni le oferă natura. Însă, se pare că oamenii tratează cu neglijenţă acest aspect important al vieţii lor, ceea ce duce la agravarea procesului de poluare şi distrugere a mediului şi implicit la distrugerea sănătăţii fiecăruia dintre noi şi a celor din jur.

1.2 Elemente componente ale mediului inconjurator

Conţinutul mediului înconjurător reprezintă o îmbinare de elemente naturale şi construcţii omeneşti ce modifică peisajul natural creând structuri funcţionale ce s-au diferenţiat de cadrul natural primordial în decursul evoluţiei istorice

Elementele mediului pot fi grupate în trei categorii :

- elemente primare : fundalul naturii fizice , neînsufletite

- elemente derivate : s-au dezvoltat pe seama celor dintâi (pe care le-au transformat) reprezentând mediul biotic (vieţuit)

- elemente antropice : introduse de om prin activitaţile sale conştiente

Componentele primare sunt : aerul, apa, scoarţa terestră, solurile, relieful, flora, fauna.

1.3 Poluarea mediului înconjurător

Privită istoric, poluarea mediului a apărut odată cu omul, dar s-a dezvoltat şi s-a diversificat pe măsura evoluţiei societăţii umane, ajungând astăzi una dintre importantele preocupări ale specialiştilor din diferite domenii ale ştiinţei şi tehnicii, ale statelor şi guvernelor, ale întregii populaţii a pământului. Aceasta, pentru că primejdia reprezentată de poluare a crescut şi creşte neîncetat, impunând măsuri urgente pe plan naţional şi internaţional, în spiritul ideilor pentru combaterea poluării.

Poluarea mediului privită îndeosebi prin prisma efectelor nocive asupra sănătăţii a îmbrăcat de-a lungul timpului mai maulte aspecte concretizate în diferite tipuri de poluare.

I. Poluarea biologică, cea mai veche şi mai bine cunoscută dintre formele de poluare, este produsă prin eliminarea şi răspândirea în mediul înconjurător a germenilor microbieni producători de boli. Astfel, poluarea bacteriană însoţeşte deopotrivă omul, oriunde s-ar găsi şi indiferent pe ce treaptă de civilizaţie s-ar afla, fie la triburile nomade, fie la societăţile cele mai evoluate. Pericolul principal reprezentat de poluarea biologică constă în declanşarea de epidemii, care fac numeroase victime. Totuşi, putem afirma că, datorită măsurilor luate în prezent, poluarea biologică – bacteriologică, virusologică şi parazitologică, are o frecvenţă foarte redusă.

II. Poluarea chimică constă în eliminarea şi răspândirea în mediul înconjurător a diverselor substanţe chimice. Poluarea chimică devine din ce în ce mai evidentă, atât prin creşterea nivelului de poluare, cât mai ales prin diversificarea ei. Pericolul principal al poluării chimice îl reprezintă potenţialul toxic ridicat al acestor substanţe.

III. Poluarea fizică este cea mai recentă şi cuprinde, în primul rând, poluarea radioactivă ca urmare a extinderii folosiri izotopilor radioactivi în ştiinţă, industrie, agricultură, zootehnie, medicină etc Pericolul deosebit al substanţelor radioactive în mediu şi în potenţialul lor nociv chiar la concentraţii foarte reduse. Poluării radioactive i se adaugă poluarea sonoră, tot ca o componentă a poluării fizice. Zgomotul, ca şi vibraţiile şi ultrasunetele sunt frecvent prezente în mediul de muncă şi de viaţă al omului modern, iar intensităţile poluării sonore sunt în continuă creştere. Supraaglomerarea şi traficul, doi mari poluanţi fonici, au consecinţe serioase asupra echilibrului psihomatic al individului. Un număr tot mai mare de persoane din oraşele aglomerate recurge la specialiştii psihiatri pentru a găsi un remediu pentru starea lor proastă (anxietate, palpitaţii, amnezii neşteptate, lipsa puterii de concentrare, dureri de cap). În sfârşit nu putem trece cu vederea poluarea termică, poate cea mai recentă formă de poluare fizică cu influenţe puternice asupra mediului înconjurător, în special asupra apei şi aerului, şi, indirect, asupra sănătăţii populaţiei.

Fisiere in arhiva (1):

  • Poluarea Apei.doc