Poluarea Apelor din România

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 4390
Mărime: 23.11KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

1.Ce este poluarea? 2

2.Resursele de apă ale Romaniei 2

3.Principalii poluanţi ai mediilor acvatice 3

4.Situaţia apelor Romaniei din punct de vedere al poluării 4

5.Poluarea apei in Bucuresti 8

6.Influenţa poluării asupra sănătăţii umane 9

Extras din document

1.POLUAREA APELOR

Apa este un factor indispensabil vieţii.De aceea, în jurul surselor de apă s-a dezvoltat o diversitate de biocenoze şi chiar civilzaţia umană a fost atrasă de aceste zone.

Poluarea apei reprezinta o alterare a calitatilor fizice,chimice si biologice ale acesteia,produsa direct sau indirect de o activitate umana,in urma careia apa devine improprie pentru o folosire normala,in scopul in care aceasta utilizare era posibila inainte de a interveni alterarea.

2. Resursele de apa ale României

Resursele de apa ale României sunt constituite din apele de suprafata – râuri interioare, lacuri naturale sau artificiale, fluviul Dunărea (apele Mării Negre nu sunt luate în considerare datorită dificultăţilor tehnice şi economice de desalinizare )- şi din apele subterane.

În ciuda aparentelor din unele zone, România este o ţară bogată în resursele de apa, ocupând locul 21 în Europa (conform Statisticii Natiunilor Unite) în conditiile în care dispune de numai 1700 m 3 de apă timp de un an pentru un locuitor.

Aceste resurse nu pot fi utilizate fara importante investitii pentru lucrari de amenajare hidrografica şi instalatii de epurare, deoarece:

- fluviul Dunarea, cea mai importanta resursa de apa, se foloseste în mică măsură, datorită poziţiei sale excentrice, la limita sudică a teritoriului;

- râurile interioare sunt dispuse neuniform pe teritoriu, prezentând, în acelaşi timp, variaţii importante de debite în timp şi în spaţiu;

- poluarea semnificativă a unor râuri importante face prohibitivă utilizarea lor.

Calitatea apei este stabilită cu ajutorul unor indicativi specifici de poluare: concentraţia de amoniu, azotaţi, azotiţi, substanţe organice, germeni patogeni, etc.

Din punct de vedere al calităţii lor, resursele de apă pot fi clasificate în 4 categorii: de calitatea 1 (ape care pot fi folosite pentru consumul populaţiei) reprezentând 48-50% din total, de calitatea 2 (ape utilizate în industriile pretenţioase) costituind 24% din total, de calitatea 3 (utilizate în irigaţii şi utilizări mai puţin pretenţioase) în proporţie de 10% şi de calitatea 4 (ape degradate) care reprezintă 17-18% din totalul reţelei naţionale.

Apele subterane au calitatea depreciată considerabil, în ultimii ani, atât sub aspectul extinderii zonelor, cât şi sub aspectul intensificării poluării. Se constată astfel imposibilitatea utilizării directe a acestora ca apă potabilă, fiind necesare instalaţii de tratare costisitoare.

Cauzele principale ale înrăutăţirii globale a calităţii resurselor de apă se pot sintetiza astfel:

- realizarea unor obiective industriale şi zootehnice gigant;

- promovarea unor tehnologii de producţie puternic poluante, abandonate în ţările dezvoltate economic(de exemplu: producerea celulozei prin procedeul sulfitic, de la combinatele de celuloză şi hârtie Dej şi Zărneşti;fabricarea sodei prin procedeul Solvay, de la Ocna Mureşului şi Govora);

- creşterea rapidă a ponderii poluării difuze, produsă în special prin chimizarea agriculturii cu îngrăşîminte şi pesticide din ce în ce mai numeroase şi în cantităţi tot mai mari, ca şi faptul că acest gen de poluare nu poate fi uşor de depistat şi prevenit;

- necorelarea creşterii capacităţilor de producţie şi a dezvoltării urbane cu modernizarea lucrărilor de canalizare şi realizarea staţiilor de epurare;

- exploatarea necorespunzătoare a instalaţiilor de epurare existente ;

- lipsa unui sistem organizat de colectare, depozitare şi gestionare a deşeurilor şi a nămolurilor de epurarea apelor industriale uzate.

În raport cu resursele de apă relativ limitate, cerinţele cu apă au cunoscut o creştere continuă, de la 1,4 miliarde m3 în anul 1950 – la circa 20,40 miliarde m3 în anul 1989, din care 11% apă potabilă pentru populaţie şi domeniul public, 44% pentru industrie şi 45% pentru irigaţii, zootehnie şi piscicultură.

Creşterea de peste 15% a cerinţelor de apă reflectă, în parte, dezvoltarea economico-socială, dar mai ales menţinerea unor situaţii de utilizare neraţională şi de risipă a apei. Acestea sunt generate atât de perpetuarea unor tehnologii de fabricaţie mari consumatoare de apă în industrie, în raport cu cele utilizate în alte ţări, respectiv folosirea unor norme exagerate de apă la irigarea culturilor, de pierderi de apă în reţelele de distribuţie şi de risipă de apă, cât şi de insuficienţa dotării cu sisteme de măsurare a cantităţilor de apă prelevate şi evacuate, ca şi de lipsa unui sistem de pârghii economice.

Evoluţia marcată în domeniul apei reflectă o disproporţie între eforturile de amenajare a resurselor de apă şi grija insuficientă în folosirea lor.

Creşterea consumului de apă a fost însoţită de creşterea cantităţilor de apă uzată evacuată, fără a fi corelată cu execuţia instalaţiilor de epurare la capacităţile necesare. Astfel, în anul 1990, din totalul apelor reziduale evacuate, de circa 10 mld. m3, numai 22% s-au epurat corespunzător, circa 50% s-au epurat ineficient, iar circa 28% s-au evacuat în receptorii naturali fără epurare.

Tendinţele actuale duc la solicitarea exagerată a resurselor de apă, perturbând echilibrul acestor resurse, ceea ce ar avea, totodată, efecte nefavorabile asupra însăşi dezvoltării economico-sociale a ţării.

Elaborarea şi implementarea eficientă a unei politici naţionale pentru utilizarea raţională a resurselor de apă impune următoarele priorităţi:

- reducerea ritmului de creştere a consumului de apă în toate ramurile economiei naţionale;

- raţionalizarea şi economisirea în utilizare în scopul reducerii la minim a necesarului de apă, a cerinţei de apă proaspătă din sursă şi consumul nerecuperabil de apă;

- recircularea şi reutilizarea apei;

- protecţia apei împotriva poluării;

- sistematizarea reţelelor de distribuţie a apelor;

- legislaţie şi administraţie;

- participarea publicului.

3.Principalii poluanţi ai mediilor acvatice

*scurgeri accidentale de reziduri de la diverse activităţi industriale,dar si deversări deliberate ale unor poluanţi;

Preview document

Poluarea Apelor din România - Pagina 1
Poluarea Apelor din România - Pagina 2
Poluarea Apelor din România - Pagina 3
Poluarea Apelor din România - Pagina 4
Poluarea Apelor din România - Pagina 5
Poluarea Apelor din România - Pagina 6
Poluarea Apelor din România - Pagina 7
Poluarea Apelor din România - Pagina 8
Poluarea Apelor din România - Pagina 9
Poluarea Apelor din România - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Poluarea Apelor din Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Poluarea Apelor cu Petrol

ARGUMENT Am ales tema curentă deoarece poluarea cu petrol reprezintă o problemă deosebit de importantă şi greu de prevenit şi remediat . Afectează...

Schimbările climatice, factor de risc pentru ecosistemele râurilor montane din Județul Argeș

Introducere Schimbările rapide din mediul înconjurător sunt cauzate de creșterea populației globului, de creșterea ratei de consum a resurselor de...

Strategii și politici de combatere a poluării și protejare a mediului studiu de caz realizat în zona protejată Delta Dunării

Capitolul I – Prezentarea generală a zonei Delta Dunării I.1. Generalități Pornind de la nevoia asigurării unor condiţii reale pentru dezvoltarea...

Poluarea Apei

1. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 1.1 Omul şi mediul Prin mediu înconjurător se întelege ansamblul de elemente şi fenomene naturale şi artificiale de la...

Poluarea apei

1. Introducere În perioada în care trăim noi, oamenii poluează mediul din ce în ce mai mult. Defrișând păduri, aruncând deșeuri la întâmplare sau...

Poluarea cu Deseuri a Solului

POLUAREA CU DEŞEURI Deşeurile reprezintă substanţele rezultate în urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca...

Degradarea Apelor in Sectorul Dunarii Maritime

1.CARACTERIZARE GENERALA A DUNARII Dunarea este cel mai important fluviu al Europei,nu prin lungime,fiind intrecuta de Volga si nici prin...

Factorii Poluarii Aerului

POLUAREA AERULUI Este adesea vizibilă sub forma fumului din hornuri si a gazelor de la tevile de esapament ale masinilor. Fumul este un amestec...

Ai nevoie de altceva?