Poluarea cu Deseuri a Solului

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 2381
Mărime: 618.20KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Maria Bobu
UNIVERSITATEA ŞTEFAN CEL MARE SUCEAVA Facultatea de Inginerie Alimentara

Cuprins

CLASIFICAREA DEŞEURILOR

DEŞEURILE INDUSTRIALE

CLASIFICARE

STOCAREA

IMPACTUL DEŞEURILOR INDUSTRIALE ASUPRA SOLULUI

COMBATEREA POLUĂRII SOLULUI

Extras din document

POLUAREA CU DEŞEURI

Deşeurile reprezintă substanţele rezultate în urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile. Substanţele periculoase reprezintă orice substanţă sau produs care, folosit în cantităţi, concentraţii sau condiţii aparent nepericuloase, prezintă risc semnificativ pentru om, mediu sau bunurile materiale (de exemplu explozive, oxidante, inflamabile, toxice, nocive, corosive, iritante, mutagene, radioactive)

Fig.1. Tipuri de degradare a solului

Din punct de vedere al naturii şi loculurilor de producere, deşeurile se clasifică astfel:

- deşeuri menajere – deşeurile provenite din sectorul casnic sau din sectoare similare cu acesta şi care pot fi preluate cu sistemele curente de precolectare sau colectare; sunt reprezentate de resturile alimentare, articolele uzate prin folosinţă (îmbrăcăminte, încălţăminte), ambalaj, hârtie etc.

- deşeuri stradale – deşeuri specifice căilor de circulaţie publică, provenite din activitatea cotidiană a populaţiei, de la spaţiile verzi, animale, din depunerea de substanţe solide din atmosferă;

- deşeuri asimilabile cu deşeurile menajere – deşeuri provenite din industrie, din comerţ, din sectorul public sau administrativ, care prezintă compoziţie şi proprietăţi similare cu deşeurile menajere, putând fi colectate, transportate, prelucrate şi depozitate împreună cu acestea;

- deşeuri voluminoase – deşeuri solide de diferite provenienţe, care datorită dimensiunilor nu pot fi prelucrate cu sistemele obişnuite de precolectare sau colectare, ci necesită o tratare diferenţiată faţă de acestea;

- deşeuri din construcţii – deşeuri provenite din demolarea sau construirea de obiective industriale şi civile;

- deşeuri periculoase – deşeuri toxice, inflamabile, explozive, infecţioase, sau de altă natură, care, introduse în mediu, pot dăuna plantelor, animalelor sau omului;

- deşeuri agricole – deşeuri provenite din unităţile agricole şi zootehnice;

- deşeuri industriale – deşeuri provenite din desfăşurarea proceselor tehnologice;

- deşeuri spitaliere – deşeuri provenite din activitatea spitalelor, unităţilor sanitare şi care sunt incinerate în crematoarele spitalelor.

Fig.2. “Groapa de gunoi”

DEŞEURILE INDUSTRIALE

- CLASIFICAREA -

Datorită toxicităţii lor, cele mai periculoase deşeuri sunt cele care conţin compuşi chimici toxici rezultaţi din numeroasele domenii industriale.

Procesele industriale generează un număr mare de deşeuri şi reziduuri care prezintă un risc important atât asupra sănătăţii umane cât şi asupra solului.

Preview document

Poluarea cu Deseuri a Solului - Pagina 1
Poluarea cu Deseuri a Solului - Pagina 2
Poluarea cu Deseuri a Solului - Pagina 3
Poluarea cu Deseuri a Solului - Pagina 4
Poluarea cu Deseuri a Solului - Pagina 5
Poluarea cu Deseuri a Solului - Pagina 6
Poluarea cu Deseuri a Solului - Pagina 7
Poluarea cu Deseuri a Solului - Pagina 8
Poluarea cu Deseuri a Solului - Pagina 9
Poluarea cu Deseuri a Solului - Pagina 10
Poluarea cu Deseuri a Solului - Pagina 11
Poluarea cu Deseuri a Solului - Pagina 12
Poluarea cu Deseuri a Solului - Pagina 13
Poluarea cu Deseuri a Solului - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Poluarea cu Deseuri a Solului.doc

Alții au mai descărcat și

Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord

1.Introducere Managementul deşeurilor solite ridică o problemă majoră în prezent. Colectare şi transportul defectuos al deşeurilor precum şi slaba...

Instituțiile Mediului în România

CAPITOLUL I • CONSIDERAŢII GENERALE 1.1. OCROTIREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR - PROBLEMA VITALA A LUMII CONTEMPORANE Din cele mai vechi timpuri, omul...

Strategii și politici de combatere a poluării și protejare a mediului studiu de caz realizat în zona protejată Delta Dunării

Capitolul I – Prezentarea generală a zonei Delta Dunării I.1. Generalități Pornind de la nevoia asigurării unor condiţii reale pentru dezvoltarea...

Poluarea Apelor din România

1.POLUAREA APELOR Apa este un factor indispensabil vieţii.De aceea, în jurul surselor de apă s-a dezvoltat o diversitate de biocenoze şi chiar...

Poluarea Industrială

1. Poluanţi şi poluare Pentru a trăi în condiţii cât mai bune, omul a utilizat permanent resursele naturale: animale, plante, arbori, minereuri,...

Degradarea Apelor in Sectorul Dunarii Maritime

1.CARACTERIZARE GENERALA A DUNARII Dunarea este cel mai important fluviu al Europei,nu prin lungime,fiind intrecuta de Volga si nici prin...

Groapa de Gunoi Glina - Studiu de Caz

ABSTRACT Prin intermediul acestui studiu de caz am urmărit prezentarea unei probleme de mediu,care „subţiază” viaţa mediului înconjurător şi a...

Poluarea Aerului Datorată Transportului Auto

Introducere Noţiunea de mediu înconjurător nu trebuie confundată cu aceea de natură, care îi este anterioară şi are un conţinut diferit....

Te-ar putea interesa și

Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord

1.Introducere Managementul deşeurilor solite ridică o problemă majoră în prezent. Colectare şi transportul defectuos al deşeurilor precum şi slaba...

Studiu de Evaluare a Impactului Asupra Mediului Pentru Inchiderea Depozitului de Deseuri Menajere din Orasul Ulmeni

I.Informatii generale 1.1. Titularul proiectului „ Universitatea de Nord ” Baia Mare Adresa : Str. Dr. Victor Babeş nr. 62/A, cod poştal 430083...

Strategia de Dezvoltare a Judetului Bacau

Judetul Bacau, unul dintre cele 41 de judete ale Romaniei, este localizat în zona centrala a Regiunii de Nord-Est a României, la întretaierea...

Evaluarea Riscului Indus asupra Mediului de Activitatea de Incinerare si Depozitare a Deseurilor Periculoase - Studiu de Caz la SC Iridex Import Export SRL

Cap. 1. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI 1.1. Localizarea amplasamentului obiectivului evaluat Amplasamentul obiectivului evaluat ,, Incineratorul de...

Reciclarea Deseurilor din Industria Alimentara

Capitolul 1 RECICLAREA 1.1. Caracteristici generale Reciclarea este folositoare pentru mediu doar daca procesul de reciclare este condus intr-o...

Proiecte de educație ecologică în Județul Bistrița Năsăud

INTRODUCERE De ce se pune accent pe educaţie de mediu? Pentru că, în prezent, mai mult de 5.3 miliarde de oameni folosesc (abuzând deseori, cu...

Evalarea Impactului asupra Mediului al Ansambluluii Rezidential, de Servicii si Birouri din Localitatea Brasov, Judetul Brasov

1. DATE GENERALE 1.1 Denumirea proiectului ANSAMBLUL REZIDENTIAL, SERVICII SI BIROURI DIN LOCALITATEA Brasov , Judetul Brasov 1.2 Amplasamentul...

Evaluarea Impactului asupra Mediului

1. Generalitati Multiple probleme de mediu de origine antropică afectează lumea contemporană: deşertificarea, poluarea şi degradarea apei, aerului...

Ai nevoie de altceva?