Poluarea Factorilor de Mediu Produsa de Industrie

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Poluarea Factorilor de Mediu Produsa de Industrie.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Delia Popescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Ecologie

Extras din document

Mediul reprezintă totalitatea factorilor fizici, chimici, meteorologici, biologici, dintr-un loc dat, cu care un organism vine în contact. Între fiecare organism şi mediu există influenţe reciproce, complexe. Conform Legii 265/2006 privind protecţia mediului, acest termen de ,,mediu” a fost definit ca ,,ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: apa, aerul, solul, subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune, cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv unele valori materiale şi spirituale, calitatea vieţii şi condiţiile care pot influenţa bunăstarea şi sănătatea omului”

Poluare şi poluanţi

Pentru a trăi în condiţii cât mai bune, omul a utilizat permanent resursele naturale: animale, plante, arbori, minereuri, cărbuni, sare, petrol, gaze, apă, etc. Din utilizările acestor resurse naturale(primare) au rezultat şi produse neutilizabile, cum sunt: gaze, prafuri, produse lichide, solide, ce au fost permanent evacuate în natură. Unele dintre aceste produse au putut să se integreze în ciclurile naturale ale unor elemente, altele însă se tot acumulează, producând perturbaţii ecologice. Un fenomen a fost epuizarea unor resurse naturale, dispariţia unor specii de plante şi animale.

Activităţile antropice au promovat şi schimbări topografice şi de climă, ce au avut puternice repercusiuni asupra mediului, unele pozitive (împăduriri, îndiguiri), altele însă negative (defrişări, asanări, eroziunea solului, etc.).

Fenomenul de apariţie a unor factori perturbatori ai mediului şi producere a dezechilibrelor ecologice a fost denumit poluare (de la cuvintele latine polluo-ere = a murdări, a degrada) .

Poluant sau agent poluant este socotit orice factor sau produs natural sau produs de om, care provoacă disconfort, sau are acţiune toxică asupra organismelor şi/sau degradează componentele abiotice ale mediului, provocând dezechilibre ecologice. În prezent, poluarea este o problemă internaţională a omenirii, deoarece poluanţii au atins valori mari, perturbaţiile unt puternice şi transfrontaliere.

Diversitatea agenţilor poluanţi este foarte mare, după procesul din care rezultă (industrie, transport, agricultură, activităţi menajere, sau din natură), după numărul şi complexitatea substanţelor participante. Câteva exemple vin să susţină aceste afirmaţii. Astfel, deşeurile solide din marile oraşe pot conţine apă 30%, hârtie 55% (substanţă uscată), metale neferoase 1,5%, metale feroase 7,5% (total metale 9%), deşeuri alimentare 14%, textile 5%, lemnoase 4%, sticlă 9%, mase plastice 1%, diverse 3% (total 100 % substanţă uscată).

Un oraş cu 1 milion de locuitori are nevoie de 625000 l apă/zi şi peste 9500 t combustibil/zi, din care se produc 950 t gaze reziduale şi 500000 t ape reziduale, 340 000 t deşeuri.

Surse antropice de poluare

Poluarea antropică provine din diverse activităţi umane desfăşurate în industrie, transporturi, agricultură, activităţi menajere.

Industria poluează absolut toate mediile (apă, aer, sol), provocând prejudicii sănătăţii oamenilor, vieţuitoarele, agriculturii, transporturilor, construcţiilor, culturii şi chiar ei însăşi. Tabelul nr.2 prezintă câteva substanţe emise de ramurile de industrie, la nivelul anului 2009, pe glob. Cantităţile emise în aer sunt considerabile, uneori de zeci de milioane tone, ceea ce impune stricta reducere a lor, pentru a asigura dezvoltarea durabilă a omenirii.

Industria poluează mediul prin emisii în atmosferă, în efluenţi, prin depozitare de materiale nocive în sol, în subsol, contaminări biologice, radioactive, riscuri atât la exploatare, cât şi prin posibilitatea producerii unor accidente.

Industria chimică emite o multitudine de substanţe, cu diferite toxicităţi pentru oameni şi mediu, iar industria materialelor de construcţii poluează mediul în special prin cantităţile mari de pulberi, ce pot ajunge şi la 200g/m2/24 h.

Emisii de agenţi poluanţi industriali

în anul 2009

Tabel nr. 1

Domeniu industrial Pulberi

[mil. t.] SO2

[mil. t.] CO

[mil. t.] NOx

[mil. t.] Hidrocarburi

[mil. t.]

Energetică 23,9 52,8 4,0 70,1 -

Extracţie ţiţei 0,1 0,1 0,2 0,1 62,1

Prelucrare ţiţei 0,4 2,0 8,2 0,5 31,1

Extracţie cărbune 4,1 3,7 10,4 2,0 4,0

Metalurgie: feroasă 14,9 9,7 41,7 13,7 0,3

neferoasă 7,0 16,5 3,6 - -

Industrie chimică 1,4 1,2 3,0 1,9 1,3

Construcţii de maşini 2,8 1,0 6,8 1,1 -

Materiale de construcţii 28,7 2,6 11,2 3,2 -

Alte domenii 16,7 10,4 11,5 7,4 1,2

Sursa: Institutul Naţional de Statistică (I.N.S.), Anuarul Statistic al României

Fisiere in arhiva (1):

  • Poluarea Factorilor de Mediu Produsa de Industrie.doc