Poluarea solurilor - Tipuri de poluare - Limite de alertă și de intervenție

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 1771
Mărime: 418.56KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Iticescu Catalina
Facultatea de Stiinte si Mediu
Universitatea Dunarea de Jos, Galati

Cuprins

Cuprins . 2

1. Introducere .. 3

2. Principalele funcții ale solului .3

3. Principalele procese de degradare a solului .4

3.1. Tipuri de poluare a solului 4

3.2. Poluarea solului în funcție de zonă ..4

3.3. Poluarea solului în funcție de timpul de expunere ...5

3.4. Poluarea solului în funcție de momentul de refeință ...5

3.5. Poluarea solului în funcție de activitățile care generează poluarea .5

3.5. 1. Poluarea industrială 5

3.5.2. Poluarea agricolă .7

3. 5. 3. Poluarea din transporturi 8

3. 5.4. Poluarea domestică ..8

4. Limite de alertă si de intervenție 9

5. Măsuri de protecție a calității solului ..10

Bibliografie 11

Extras din document

1. Introducere

Poluarea reprezintă totalitatea proceselor prin care se introduc în mediu, direct sau indirect, materie sau energie cu efecte dăunătoare sau nocive, care alterează ecosistemele, diminuează resursele biologice și pun în pericol sănătatea omului. Poluantul este un factor (materie sau energie), produs de om sau datorat unor procese naturale, a cărui prezență în mediu într‐o cantitate care depășește o limită care poate fi tolerată de una sau mai multe specii de viețuitoare, sau de către om, împiedică dezvoltarea normală a acestora.

Solul este reprezentat de stratul de la suprafața scoarței terestre format din particule minerale, materii organice, apă, aer și organisme vii. Procesul de formare al solului (PEDOGENEZA) are loc sub influenta factorilor pedogenici: climă, microorganisme, vegetație și relief.

Poluarea solului este acumularea de compuși chimici toxici, săruri, patogeni, sau materiale radioactive și metale grele care pot afecta viața omului, a plantelor și a animalelor.

2. Principalele functii ale solului:

1. producerea de hrană/biomasă ;

2. depozitarea, filtrarea și transformarea multor substanțe ;

3. sursă de biodiversitate, habitate, specii și gene;

4. servește drept platformă/mediu fizic pentru oameni și activitățile umane ;

5. sursă de materii prime, bazin carbonifer ;

6. patrimoniu geologic și arheologic.

Solul este locul unde se întalnesc toți poluanții, pulberile din aer, gazele toxice transformate de ploaie în atmosferă, astfel că solul este cel mai expus efectelor negative ale acestor subsțante. Apele de infiltrație impregnează solul cu poluanți antrenându‐i spre adancime, râurile poluate infectează suprafețele inundate sau irigate, aproape toate reziduurile solide sunt depozitate prin aglomerare sau numai aruncate la întamplare pe sol.

Solul poate fi poluat :

-direct, prin deversari de deșeuri pe terenuri urbane sau rurale, sau din îngrășăminte și pesticide aruncate pe terenurile agricole

- indirect, prin depunerea agenților poluanti ejectați inițial în atmosferă, apa ploilor contaminate cu agenti poluanți "spălați" din atmosfera contaminată, transportul agenților poluanți de către vânt de pe un loc pe altul, infiltrarea prin sol a apelor contaminate.

3. Principalele procese de degradare a solului sunt:

1. eroziunea

2. degradarea materiei organice

3. contaminarea

4. salinizarea

5. compactizarea

6. pierderea biodiversității solului

7. scoaterea din circuitul agricol

8. alunecările de teren și inundațiile

3.1 Tipuri de poluare a solului, dupa natura poluanților:

-biologică cu organisme (bacterii, viruși, paraziți), eliminate de om și de animale, fiind în cea mai mare parte patogene. Ele sunt parte integranta din diferite reziduuri (menajere, animaliere, industriale) (Fig.1) ;

Figura.1. Poluarea biologică a solului

- chimică cu poluanți în cea mai mare parte de natură organică (Fig.2).. Importanța lor este multiplă: servesc drept suport nutritiv pentru germeni, insecte și rozătoare, suferă procese de descompunere cu eliberare de gaze toxice și pot fi antrenate în sursele de apă, pe care le degradează;

Figura.2.Poluarea chimica a solului

- fizică care provoaca dezechilibrul compoziției solului: inundații, ploi acide, defrișări masive.

3.2 În funcție de forma zonelor poluate, distingem :

-poluare punctiformă sau locală, sub forma unor pete. De regulă provine din deversări, depozitări necontrolate a unor substanțe sau din exploatări defectuoase a unor instalații ;

-poluare liniară, sub forma unor fâșii. Se întalneste de-a lungul șoselelor, căilor ferate, canalelor de evacuare a apelor uzate ;

- poluare difuză, sub diferite forme geometrice determinate de geomorfologia zonelor de dispersie. Acest tip de poluare este foarte greu de cuantificat. Se întalneste în jurul coșurilor înalte de dispersie, acolo unde există o poluare masivă a atmosferei și în zonele în care s-au aplicat intens îngrasaminte și produse fitosanitare ;

Bibliografie

1. Ecologie si protectia mediului - suport curs ID- Doru Ioan MARIN

2. Prospecte ale firmelor executante de proiecte de depoluare a solurilor

3. Rauta, C. s.a. - Prevenirea si combaterea poluarii solului. Editura Ceres, Bucuresti, 1983

4. Neag, Gh. - Depoluarea solurilor si apelor subterane.Editura Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2001

5.https://www.google.ro/search?q=poluarea+biologica+a+solului&safe=active&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiZpbzE4YviAhViAGMBHTI0B2sQ_AUIDigB&biw=1366&bih=608#imgrc=_

Preview document

Poluarea solurilor - Tipuri de poluare - Limite de alertă și de intervenție - Pagina 1
Poluarea solurilor - Tipuri de poluare - Limite de alertă și de intervenție - Pagina 2
Poluarea solurilor - Tipuri de poluare - Limite de alertă și de intervenție - Pagina 3
Poluarea solurilor - Tipuri de poluare - Limite de alertă și de intervenție - Pagina 4
Poluarea solurilor - Tipuri de poluare - Limite de alertă și de intervenție - Pagina 5
Poluarea solurilor - Tipuri de poluare - Limite de alertă și de intervenție - Pagina 6
Poluarea solurilor - Tipuri de poluare - Limite de alertă și de intervenție - Pagina 7
Poluarea solurilor - Tipuri de poluare - Limite de alertă și de intervenție - Pagina 8
Poluarea solurilor - Tipuri de poluare - Limite de alertă și de intervenție - Pagina 9
Poluarea solurilor - Tipuri de poluare - Limite de alertă și de intervenție - Pagina 10
Poluarea solurilor - Tipuri de poluare - Limite de alertă și de intervenție - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Poluarea solurilor - Tipuri de poluare - Limite de alerta si de interventie.docx

Alții au mai descărcat și

Reconstrucția ecologică a ariei naturale protejate Balta Comana

INTRODUCERE Dintre componentele esențiale ce alcătuiesc mediul ambiant, un loc aparte îl ocupă diversitatea biologică. Prin aderarea României,...

Poluarea datorată transporturilor aeriene

Introducere Transportul este o activitate care a apărut odată cu existenţa omului. Limitele fizice ale organismului uman în privinţa distanţelor...

Strategii și politici de combatere a poluării și protejare a mediului studiu de caz realizat în zona protejată Delta Dunării

Capitolul I – Prezentarea generală a zonei Delta Dunării I.1. Generalități Pornind de la nevoia asigurării unor condiţii reale pentru dezvoltarea...

Poluarea Atmosferică

MOTTO: “Fiecare om are dreptul la un mediu înconjurător neprimejdios din punct de vedere ecologic pentru viaţă şi sănătate.” (Constituţiea...

Poluarea Mediului

INTRODUCERE Proiectul de faţă îşi propune sa analizeze impactul poluării produse de către om, voit sau nevoit, asupra mediului înconjurător....

Analiza comparativă a două arii protejate - Parcul Național Domogled Valea Cernei și Parcul Național Dolomiti Bellunesi

În acest proiect urmărim realizarea unei analize comparative între două arii protejate. Cele două arii sunt asemănătoare în multe privințe, dar...

Poluarea

I. Poluarea aerului Contaminarea umană a atmosferei Pământului poate lua multe forme şi a existat de când oamenii au început să utilizeze focul...

Poluarea Apelor din România

1.POLUAREA APELOR Apa este un factor indispensabil vieţii.De aceea, în jurul surselor de apă s-a dezvoltat o diversitate de biocenoze şi chiar...

Te-ar putea interesa și

Studiu Asupra Lucrărilor de Reconstrucție Ecologică a Siturilor Industriale Neutilizate și Poluate

Introducere O analiză a perioadei actuale arată că societatea a ajuns la un nivel superior de dezvoltare ştiinţifică şi tehnică. Setea continuuă...

Management Organizațional și Performanțe Ecologice

CAPITOLUL 1. Definirea organizaţiei 1.1 Denumirea organizaţiei, misiunea organizaţiei Compania AZUR Timişoara ,înfiinţată în 1844 sub denumirea...

Geochimia Metalelor Grele

INTRODUCERE Termenul de metale grele se refera la orice element chimic metalic, care are o densitate relativ mare si este toxic sau otrăvitor in...

Impactul Industriei Alimentare asupra Mediului Înconjurător în Județul Sibiu

1. Noţiuni generale de management Conceptul de management cunoaşte 3 accepţiuni: activitate, grup de oameni care conduc o întreprindere şi...

Gestiunea habitatului urban - Orașul Baia de Arieș

Oraşul Baia de Aries este situat in partea de nord a judetului Alba pe malurile raului Aries intre Km 97,400 si 109,600 pe DN 75 Cimpeni-Turda la...

Ai nevoie de altceva?