Poluarea Surselor de Apa cu Detergenti

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Poluarea Surselor de Apa cu Detergenti.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 17 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Filip Sorina

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Ecologie

Cuprins

CAPITOLUL I – GENERALITATI
CAPITOLUL II – LEGI PRIVIND POLUAREA SURSELOR DE APA CU DETERGENTI
CAPITOLUL III – CLASIFICAREA DETERGENTILOR
CAPITOLUL IV – PROCESE DE EPURARE
CAPITOLUL V – DEGRADAREA DETERGENTILOR
CAPITOLUL VI – CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

POLUAREA SURSELOR DE APA CU DETERGENTI

CAPITOLUL I - GENERALITATI

Datorita utilizarii pe scara lunga, detergentii si produsele de curatat au fost incadrate in categoria produselor chimice folosite in cantitati mari (HVP/high production volume),produse supuse unei legislatii specifice.ca urmare a influentei asupra mediului cauzate si de volumul mare de produse ce pot ajunge in mediul inconjurator.

Dupa utilizare,detergentii si produsele de curatat sunt eliminate in apele menajere fara sa sufere modificari structurale majore.ceea ce face ca surfactantii sa-si pastreze propietatile.Detergentii, preparate complexe, reunind peste 20 de componente din diferite clase de substante organice si anorganice, pot afecta mediul inconjurator prin unele din componentele continute.

Dupa aparitia primului detergent cu actiune propie (1907-Persil, Germania)utilizarea fosfatilor drept agenti de conditionare a marcat un pas important in inbunatatirea performantelor detergente ale produselor de spalare.In scurt timp au aparut noi agenti de conditionare si surfactanti,astfe incat dupa cel de-al doilea razboi mondial detergentii aveau o compozitie complexa, destul de apropiata de cea de astazi.

În ultimele decenii, odată cu creş¬terea numărului populaţiei de pe glob şi necesităţilor ei, se înregistrează o creştere considerabilă a producerii di¬feritelor substanţe şi articole sintetice, în componenţa cărora intră compuşi chimici care, în timpul fabricării şi uti¬lizării, prezintă un pericol mare pentru sănătatea oamenilor şi mediul ambiant. Plus la aceasta, începând cu mijlocul secolului trecut, a sporit considerabil utilizarea pesticidelor în agricultură, a căror aplicare intensivă provoacă efec¬te toxice asupra tuturor fiinţelor vii.

CAPITOLUL II – LEGI PRIVIND POLUAREA SURSELOR DE APA CU DETERGENTI

- La nivelul Uniunii Europene a fost adoptat in anul 2004 Regulamentul 648/2004 privind detergentii, care abroga prevederile urmatoarelor acte comunitare: Directiva 73/404/EEC privind detergentii, Directiva 73/405/EEC privind metodele de testare a biodegradabilitatii agentilor de suprafata anionici, Directiva 82/242/EEC privind metodele de testare a biodegradabilitatii agentilor de suprafata neionici, Directiva 82/243 pentru amendarea Directivei 73/405, Directiva 86/94/EEC pentru amendarea Directivei 73/404/EEC si Recomandarea Comisiei Europene 89/542/EEC privind etichetarea detergentilor si a produselor de curatat. Regulamentul a intrat in vigoare la nivelul Uniunii Europene in luna octombrie 2005.

- LEGE nr.107 din 25 septembrie 1996 - Legea apelor

Prevederile prezentei legi au ca scop:

a) conservarea, dezvoltarea si protectia resurselor de apa, precum si asigurarea unei curgeri libere a apelor;

b) protectia impotriva oricarei forme de poluare si de modificare a caracteristicilor resurselor de apa, a malurilor si albiilor sau cuvetelor acestora;

c) refacerea calitatii apelor de suprafata si subterane;

- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.152 din 10 noiembrie 2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării

Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte măsurile necesare pentru prevenirea sau, în cazul în care aceasta nu este posibilă, reducerea emisiilor în aer, apă şi sol, provenite din activităţile prevăzute în anexa nr. 1, inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întregul său, cu respectarea prevederilor legislaţiei din domeniul evaluării impactului asupra mediului şi a altor reglementări relevante.

- Lege nr.324 - 10/11/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

CAPITOLUL III - CLASIFICAREA DETERGENTILOR

Printre alte substante chimice care contribuie in prezent la impurificarea surselor de apa, creand dificultati in utilizarea acestora pentru diverse scopuri ale economiei, detergentii sunt semnalati in toate tarile, in cantitati crescande. Multiplele neajunsuri pe care le determina prezena detergentilor in concentratii crescute in susrsele de apa – formare de spuma, dificultati in prelucrarea apelor de suprafata, modificari defavorabile ale proprietetilor organoleptice ale apei de baut, actiunea lor toxica pentru om si animal – justifica intereseul general pentru acest nou tip de poluant al apelor.

Un detergent are proprietatea de a de orienta la interfata, proprietate conferita de existent in structura molecule sale a unei grupe cu tendinte opuse de salubrizare (hidrofobe si hidrofile).

Dupa natura grupei hidrofile detergentii de clasifica in :

a) Anionici (grupele hidrofile fiind :-COO-, SO3-,OSO3-, etc) cum ar fi:

- Saruri solubile ale acizilor carboxilici : RCOO-M+( M+ - cationul unui metal alcalin, cel mai utilizat fiind Na+);

- Alchil sulfonati liniari:R-SO3-M+;

- Alchilbenzen sulfonati:R-C6H4-SO3-M+;

- Alchil sulfati: R-OSO3-M+;

- Sulfati ai alcoolilor etexilati: R-(O-CH2-CH2-)X-O-SO3-M+

b) Neionici( grupele hidrofile fiind: -OH, -CH2-CH2-O-) cum ar fi:

- Alchilfenoli etoxilati : R-C6H4(-O-CH2-CH2-)X-OH;

c) Cationici (grupele hidrofile fiind: -NH2, -NH, -N, animo primare, secundare si tertiare precum si N+ din sarurile cuaternare de amoniu) cum ar fi:

Fisiere in arhiva (1):

  • Poluarea Surselor de Apa cu Detergenti.doc