Prevenirea poluării solului

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 2477
Mărime: 822.62KB (arhivat)
Cost: 3 puncte

Extras din document

SOLUL, ca mijloc de producţie în agricultură şi silvicultură este o resursă naturală a cărei regenerare este condiţionată de modul de utilizare.

Fiind vulnerabil la procese de degradare, atunci când este utilizat în mod inadecvat, fără a fi respectate condiţiile de protecţie şi conservare, el poate fi deteriorat sau chiar distrus într-un timp scurt, iar o refacere ulterioară este dificil de realizat, îndelungată şi foarte costisitoare.

Principalul rol al solului este acela de a asigura plantelor elementele nutritive şi apa necesară dezvoltării lor.

DEGRADAREA SOLURILOR

Prin degradarea solurilor (terenurilor) se înţelege diminuarea potenţialulul productiv

al acestora, ca urmare a utilizării necorespunzătoare de către om. Pot fi separate două mari categorii de procese de degradare:

• prima include o serie de procese care generează deteriorarea unor

caracteristici ale solului, însă fără prejudicierea în ansamblu (succesiunea

orizonturilor) a acestuia,

• iar a

doua cuprinde procesele care prejudiciază în ansamblu învelişul de

sol, distrugându-l.

DETERIORAREA CARACTERISTICILOR SOLURILOR

Fizice :

- destructurare, - compactare, - formare de crustă;

- plintizare, - poluare radioactivă.

Chimice :

- acidifiere prin fertilizare, căderi acide, levigare;

-poluare (chimică) cu compuşi toxici prin substanţe chimice sau emisii industriale.

Biologice :

- reducerea populaţiei de microorganism;

- reducerea populaţiei de macro şi mezofaună;

-poluare cu agenţi patogeni.

Complexe

- exces de apă (înmlăştinire) şi anaerobioză;

- salinizare şi/sau alcalizare;

- deşertificare;

- epuizarea fertilităţii [1].

DISTRUGEREA SOLULUI

Dislocare

- eroziune hidrică (superficială sau în adâncime)

- eroziune eoliană

- deplasare de mase de pământ

-excavare Acoperire

- acoperire (colmatare) cu sedimente nefertile -acoperire cu deşeuri, steril, cenuşi, deponii etc.

Pierdere de teren

- pierdere de teren prin construcţii, pavaje, drumuri, amenajări de lacuri etc.

DEGRADAREA SOLULUI este un declin în calitatea acestuia a cărui cauză este utilizarea necorescpunzătoare de către om. Deci, noțiunea de degradare se referă la deteriorarea cantitativă sau calitativă a capacității curente și/sau potențiale a solurilor de a produce bunuri sau servicii și este datorată unuia sau mai multor fenomene negative induse de activitatea umană.

Printre resursele majore disponibile pentru om se numara terenul, care cuprinde solul, apa și plantele, ca și conditiile asociate acestora; utilizarea acestor resurse nu trebuie să cauzeze

deteriorarea sau distrugerea lor, pentru că existența omului depinde de continua lor productivitate.

Recunoscând importanța esențială a resurselor de sol pentru existența si bunăstarea popoarelor și independența economică a țărilor, cât și cerința tot mai mare pentru creșterea producției de alimente, este absolut necesar să se acorde prioritate promovării utilizării optime a terenului, menținerii și îmbunătățirii productivității solului și conservarii resurselor de sol.

Degradarea solului reprezintă pierderea parțială sau totală a productivității solului, fie cantitativă, fie calitativă, fie sub ambele aspecte, ca rezultat al unor procese cum sunt eroziunea, salinizarea, supraumezirea, pierderea substanțelor nutritive, deteriorarea structurii, poluarea. Extinderea si intensitatea acestor procese este alarmantă în raport cu nevoia urgentă de creștere a producției de alimente, fibre și lemn [2].

Bibliografie

1. Demeter. T., Protecţia şi ameliorarea solurilor, Editura Univ., Bucureşti, 2007

2. Florea N., Degradarea, protecţia şi ameliorarea solurilor şi terenurilor, Tiraj sponsorizat de S.N.R.S.S., Bucureşti, 2003

3. Grecu F., Palmentola G., Geomorfologie dinamică, Editura Tehnică, Bucureşti, 2003

4. Lal R., Steward B.A., Soil Degradation, Adv. in Soil Science, vol. 11, Springler Verlag, New York, 1990

5. Oprea R., Compendiu de pedologie, Ediţia a II-a, Ed. Universitară, Bucureşti, 2013

Preview document

Prevenirea poluării solului - Pagina 1
Prevenirea poluării solului - Pagina 2
Prevenirea poluării solului - Pagina 3
Prevenirea poluării solului - Pagina 4
Prevenirea poluării solului - Pagina 5
Prevenirea poluării solului - Pagina 6
Prevenirea poluării solului - Pagina 7
Prevenirea poluării solului - Pagina 8
Prevenirea poluării solului - Pagina 9
Prevenirea poluării solului - Pagina 10
Prevenirea poluării solului - Pagina 11
Prevenirea poluării solului - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Prevenirea poluarii solului.docx

Alții au mai descărcat și

Tehnici de Depoluare a Solului în Situ

Introducere În prezent, şi în România, gospodărirea şi asigurarea unor condiţii de calitate bune a solurilor, a devenit o problemă majoră în...

Schimbări climatice - Studiu de caz Câmpia Olteniei

1. Introducere – “Schimbări Climatice, Încălzire Globală” sau Variabilitate Naturală În realitatea secolului XXI, în goana după senzaţional şi de...

Poluanți atmosferici

Cei mai importanti compusi ai carbonului cu implicatii in chimia atmosferei sunt monoxidul de carbon, dioxidul de carbon si hidrocarburile (in...

Poluarea Mediului

INTRODUCERE Poluarea reprezintă contaminarea mediului inconjurător al Pământului cu materiale care interferează cu sănătatea umană, calitatea...

Aspecte privind Ecodesignul

1. Aspecte privind EcoDesign-ul si proiectarea ecologica Mediul este parte integrantă esenţială a oricărui proces de dezvoltare şi cuprinde...

Poluarea Factorilor de Mediu Produsa de Industrie

Mediul reprezintă totalitatea factorilor fizici, chimici, meteorologici, biologici, dintr-un loc dat, cu care un organism vine în contact. Între...

Factorii geografici care influentraza dezvoltarea ecosistemul

Factorii geograficii este un sistem specific Terrei, rezultat din combinarea şi interacţiuneatuturor componentelor proprii Pământului (litosfera,...

Ameliorarea Terenurilor Degradate

AMELIORAREA TERENURILOR DEGRADATE În unele situaţii, stratul de sol, a cărui principală însuşire este de a asigura viaţa plantelor, şi implicit a...

Ai nevoie de altceva?