Prevenirea si Controlul Integrat al Poluarii

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Prevenirea si Controlul Integrat al Poluarii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Ecologie

Extras din document

In Romania cerintele specifice privind abordarea integrata sunt transpuse in totalitate prin OUG nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea nr. 645/2002.

Scopul directivei este de a realiza prevenirea si controlul integrat al poluarii provenite dintr-o serie de activitati industriale si din agricultura (ex: productia de metale, minerale, chimicale, hartie, textile, piele, produse alimentare, uleiuri, etc). Directiva stabileste masuri destinate prevenirii sau reducerii emisiilor in aer, apa sau sol, care provin din activitatile mentionate, inclusiv masuri referitoare la deseuri.

Prevenirea si controlul integrat al poluarii are la baza sistemul autorizatiei pentru instalatiile noi. Statele membre trebuie sa se asigure ca autorizatia include valorile limita de emisie bazate pe cele mai performante tehnici disponibile. Acordarea autorizatiilor poate tine cont de caracteristicile tehnice ale instalatiei, de localizarea geografica si de conditiile locale de mediu. In general, obligatia de a elibera autorizatii este delegata autoritatilor locale sau regionale.

Statele membre trebuie sa adopte masurile necesare pentru ca autoritatile competente sa garanteze ca instalatiile sunt exploatate astfel incat:

-sa fie luate masurile adecvate de prevenire a poluarii, in special prin punerea in aplicare a celor mai performante tehnici disponibile;

-sa nu se provoace un nivel considerabil de poluare;

-daca se produc deseuri acestea trebuie recuperate sau, daca acest lucru este imposibil, eliminate;

-energia sa fie utilizata eficient;

-sa se ia masurile necesare pentru a preveni accidentele si pentru a se limita consecintele acestora;

-sa se ia masurile necesare pentru restabilirea unei conditii satisfacatoare a amplasamentului unde a functionat instalatia.

In cazul in care un standard de calitate a mediului implica cerinte mai stricte decat cele care pot fi indeplinite prin utilizarea celor mai performante tehnici disponibile, autorizatia va prevedea masuri suplimentare specifice, fara a se aduce atingere altor masuri care pot fi luate pentru a se respecta standardele de calitate a mediului.

Statele membre trebuie sa revizuiasca periodic si sa actualizeze conditiile de autorizare. Revizuirea are loc in oricare dintre situatiile urmatoare:

-daca poluarea provocata de instalatie este atat de semnificativa incat valorile limita de emisie din autorizatie trebuie sa fie revizuite sau daca noi valori de acest tip trebuie incluse in autorizatie;

-daca anumite modificari semnificative asupra celor mai performante tehnici disponibile dau posibilitatea de a reduce considerabil emisiile, fara a implica costuri excesive;

-daca este necesara utilizarea unor alte tehnici din motive de siguranta functionala;

-daca noile prevederi ale legislatiei comunitare sau nationale impun acest lucru.

Comisia Europeana a analizat in detaliu calitatea autorizatiilor emise pana in prezent si a concluzionat ca principiile Directivei IPPC, in special abordarea “celei mai performante tehnici disponibile”, raman ca baza pentru modificarile legislative referitoare la emisiile industriale. Totusi, exista o serie de probleme identificate in implementare:

-insuficienta implementare a “celei mai performante tehnici disponibile”;

-constrangeri administrative datorate complexitatii si lipsei de coerenta a cadrului legislativ actual;

-constrangeri referitoare la protectia mediului si stimularea inovatiei;

-constrangeri in utilizarea unor instrumente mai flexibile referitoare la emisiile de poluanti.

“Una dintre preocuparile majore ale autoritatilor pentru protectia sanatatii populatiei si a mediului o reprezinta adoptarea unui sistem de reglementare a activitatilor industriale in concordanta cu cerintele Uniunii Europene, prin o abordare integrata pentru marile industrii si a unei autorizari simple pentru alte activitati.

Cerintele specifice privind abordarea integrata, efectiva in scopul atingerii unui nivel ridicat de protectie a mediului, considerat in intregul sau, in conformitate cu prevederile Directivei 96/61/CE - IPPC, sunt transpuse in totalitate, in legislatia romaneasca, prin OUG nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii modificata si completata prin Legea nr. 84/2006.

Aceasta abordare integrata trebuie sa asigure ca toate problemele de mediu care pot fi relevante pentru o instalatie IPPC sunt luate in considerare, ca prioritatile sunt stabilite in mod corespunzator de catre operator in cadrul exploatarii instalatiei si ca se tine seama atat de costuri, cat si de avantajele diferitelor optiuni. Cand vorbim despre avantaje in cadrul prevenirii si controlului integrat al poluarii avem in vedere ca activitatile trebuie sa se desfasoare in conditii economice si tehnice viabile, dar nu trebuie sa uitam avantajele pentru mediu, cum ar fi consumul redus de materii prime, utilizarea eficienta a energiei, prevenirea si chiar reducerea la minimum a emisiilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Prevenirea si Controlul Integrat al Poluarii.doc

Alte informatii

Este un referat pentru practica necesara sfarsitului de an III