Proiect Plan de Afaceri

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Proiect Plan de Afaceri.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Ecologie, Management

Extras din document

1.1 Scopul

Potrivit Strategiei Naţionale de Gospodărie a Deşeurilor, una dintre problemele majore ivite la nivel municipal o reprezintă absenţa unui centru selectiv pentru colecţionarea deşeurilor. Problemele de gestionare a deşeurilor pe care le are Romania, au un impact major asupra societăţii şi reprezintă o ameninţare directă la adresa sănătăţii oamenilor, precum şi un efect advers asupra calităţii vieţii.

Principiile dezvoltării durabile prevăd ca depozitarea deşeurilor să aibă in vedere reciclarea acestora şi recuperarea de energie. În prezent, în România, posibilităţile de sortare şi colectare a deşeurilor sunt limitate, din cauza inexistenţei unui număr suficient de agenţi economici care să acţioneze în această direcţie.

Scopul proiectului presupune crearea şi dezvoltarea unui sistem de colectare a deşeurilor, constînd în amenajarea unui centru ecologic de deşeuri în comuna Broşteni, în conformitate cu directivele Uniunii Europene, care să răspundă normelor privind protecţia mediului şi sănătăţii populaţiei. Astfel vor fi rezolvate probleme privind eficienta gestionare a deşeurilor în condiţii de protejare a mediului înconjurător şi de economisire a resurselor existente.

1.2 Compania dumneavoastra

Numele organizaţiei: Consiliul Local Broşteni, judetul Vrancea

Date de contact: Broşteni, Vrancea, cod poştal 627050, telefon: 0237-675268, 676845, fax: 0237-675268

Tipul instituţiei: Instituţie publică locală

Obiectul de activitate a organizaţiei: administrarea şi soluţionarea problemelor domeniului public local prin elaborarea şi aprobarea bugetelor locale, realizarea unor programe de dezvoltare, prestarea de servicii, gestionarea impozitelor şi taxelor, a bunurilor şi resurselor financiare, colaborarea pe plan intern, cât şi extern.

Misiunea organizaţiei: observarea şi satisfacerea necesităţilor comunităţii, urmărind prosperitatea locuitorilor, prin prestarea într-o maniera echitabilă şi eficientă a unor servicii specializate.

Sistemul de gestionare a deşeurilor necesită îmbunătăţiri substanţiale pentru a se conforma cerinţelor noilor reglementări naţionale şi europene. Întărirea unui sistem durabil implică schimbări majore în practicile actuale, iar implementarea unor astfel de schimbări se va putea realiza cu succes numai prin implicarea întregii societăţi: populaţia în calitate de utilizator, întreprinzători, instituţii socio-economice şi autorităţi publice.

În mediul urban, această problemă este deja în atenţia instituţiilor publice, care încearcă realizarea unor demersuri pentru o gestionare cat mai eficientă, însă, în mediul rural, această problemă este într-o etapă incipientă. Se remarcă absenţa unor sisteme puse la punct de colectare si/sau transport a rezidurilor, generatorii acestora fiind nevoiţi să se deplaseze în apropierea centrelor urbane pentru a le depozita. Aşadar, având în vedere faptul că în comuna Broşteni, din judeţul Vrancea nu există servicii organizate pentru gestionarea deşeurilor, concepem un proiect prin intermediul căruia dorim obţinerea unei finanţări în acest scop.

1.3 Cine raspunde de management si punctele tari ale managementului

Echipa de conducere şi experienţa în domeniul proiectelor:

Reprezentantul legal al organizaţiei: primarul Ion Bucur, telefon: 0237-675268.

Viceprimar: Alanei Ion, telefon: 0237-675268

Secretar: Săulescu Constantin, telefon: 0237-676845.

Consiliul Local Broşteni are experienţă în ceea ce priveşte proiectele de investiţii, iar persoanele implicate sunt competente, cu calificări şi experienţă în domeniu, fapt ce conferă o siguranţă în îndeplinirea proiectului de investiţii actual.

1.4 Obiective

Proiectul are drept fundament Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa Prioritară 2 “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric” , Domeniul Major de Intervenţie 1 “ Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor”.

Obiectivul global al acestui program de finantare are în vedere ameliorarea standardelor de viaţă ale populatiei şi a standardelor de mediu, conducând, totodată, la indeplinirea angajamentelor de aderare a Romaniei la UE cu privire la protecţia mediului.

Axa Prioritară 2 din POS de Mediu are drept obiective specifice:

- creşterea gradului de acoperire a populatiei care beneficiază de colectarea deseurilor şi de serviciile de management de calitate corespunzătoare şi la tarife acceptabile,

- reducerea cantităţii de deşeuri depozitate,

- creşterea cantităţii de deşeuri reciclate şi valorificate,

- infiinţarea unor structuri eficiente de management al deşeurilor,

- reducerea numărului de zone contaminate istoric.

Această axă prioritară, prin Domeniul Major de Intervenţie 1, are în vedere aspecte de mediu critice de pe teritoriul Romaniei – poluarea apei, solului, aerului, cauzată de depozitarea neadecvată a deşeurilor. Practicile dobândite în gestionarea inadecvată a deşeurilor moştenite din trecut, utilizate şi în prezent în Romania, au condus la neconformarea unui numar mare de depozite şi la depozitarea inadecvată a unor cantităţi considerabile de deşeuri care continuă să fie produse. Depozitatea rămâne cea mai potrivită cale de eliminare a deşeurilor, însă datorită acestei metode, o mare parte din materialele reciclabile sunt pierdute şi puţine dintre acestea sunt folosite ca materie primă secundară şi reciclate. În acest sens se doreşte aplicarea colectării selective.

Politicile UE din domeniul managementului deşeurilor evidenţiază importanţa unei abordări integrate în gestionarea deşeurilor, care include construcţia facilităţilor de eliminare a deşeurilor împreună cu măsuri de prevenire a producerii deşeurilor şi reciclare, conforme cu ierarhia principiilor: prevenirea producţiei de deşeuri şi a impactului negativ al acesteia; recuperarea deşeurilor prin reciclare; refolosire; şi depozitarea finală sigură a deşeurilor acolo unde nu există posibilitatea recuperării.

Proiectul se încadrează în categoriile de operaţiuni ale Axei prioritare 2, domeniul major de intervenţie 1, după cum urmează:

- Achiziţionarea şi instalarea sistemelor de colectare selective;

- Construcţia facilităţilor de sortare, compostare şi reciclare;

- Achiziţionarea mijloacelor de transport al deşeurilor;

- Construcţia staţiilor de transfer şi a facilităţilor de eliminare a deşeurilor;

- Conştientizarea populaţiei în legătură cu colectarea selectivă, sortarea, reciclarea, compostarea deşeurilor.

Proiectul îndeplineşte condiţiile specifice, respectiv aria de acoperire este la nivel regional, iar populaţia deservită este la nivel rural.Terenul aferent investiţiei este în proprietatea autorităţii publice.

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect Plan de Afaceri.doc

Alte informatii

Am obtinut nota 8 pe acest referat.