Raport Privind Principalii Factori de Mediu la Nivelul Judetului Galati

Imagine preview
(6/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Raport Privind Principalii Factori de Mediu la Nivelul Judetului Galati.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 21 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Ecologie

Cuprins

Capitolul 1. REŢEAUA DE SUPRAVEGHEREA CALITÃŢII AERULUI IN JUDETUL GALATI
1.1. Reţeaua de urmărire a poluanţilor gazoşi
1.2. Reţeaua de urmărire a pulberilor sedimentabile
1.3. Reţeaua de urmărire a pulberilor în suspensie
1.4. Reteaua de urmarire a precipitatiilor atmosferice
1.5. Reteaua automata de monitorizare a calitatii aerului
1.6. Automonitorizare agenti economici
Capitolul 2. REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A CALITATII APELOR
2.1 REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR DE SUPRAFAŢĂ
2.1.1 Fluviul Dunărea
2.1.2 Râul Siret
2.1.3 Râul Bârlad
2.1.4 Râul Prut
2.1.5 Pârâul Geru
2.1.6 Pârâul Chineja
2.1.7 Pârâul Berheci
2.1.8 Pârâul Corozel
2.1.9 Pârâul Zeletin
2.2 REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITATII APELOR UZATE IN CURSURI DE APA SI CANALIZARILE LOCALITATILOR
2.2.1 Reţeaua de urmărire a calităţii apelor uzate de către agenţii economici
2.2.2 Reţeaua de urmărire a calităţii apelor uzate de catre Laboratorul A.P.M. Galaţi
Capitolul 3. REŢEAUA DE RADIOACTIVITATE
Capitolul 4. REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A CALITĂŢII SOLULUI
Capitolul 5. REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A ZGOMOTULUI URBAN
Capitolul 6. PROTECTIA NATURII SI ARII PROTEJATE
Capitolul 7. GESTIUNE DESEURI
Capitolul 8. POLUARI ACCIDENTALE
Capitolul 9. CHELTUIELI SI INVESTITII PENTRU MEDIU

Extras din document

CAPITOLUL 1. REŢEAUA PENTRU SUPRAVEGHEREA CALITÃŢII AERULUI ÎN JUDEŢUL GALAŢI

La nivelul A.P.M. Galaţi supravegherea calităţii aerului se realizează prin următoarele reţele:

- reţeaua de urmărire a poluanţilor gazoşi : 3 puncte de prelevare

- reţeaua de urmărire a pulberilor sedimentabile: 15 puncte de prelevare

- reţeaua de urmărire a pulberilor în suspensie : 1 punct de prelevare

1.1. REŢEAUA DE URMĂRIRE A POLUANŢILOR GAZOŞI

(Determinări efectuate în cadrul Laboratorului A.P.M. Galaţi)

Este formată din trei puncte de prelevare a probelor, amplasate astfel :

- Sediu A.P.M. Galaţi (Ţiglina I)

- S.C. ATLAS S.A.

- S.C. Agromec S.A. Sendreni

Indicatorii de calitate care s-au analizat în cadrul Laboratorului A.P.M. Galaţi în luna august 2008 sunt:

- amoniac (NH3);

- dioxid de azot (NO2);

- dioxid de sulf (SO2).

Evaluarea calităţii aerului, în punctele de prelevare stabilite, s-a efectuat ţinând cont de:

1. concentraţiile maxime şi minime la 24 ore;

2. frecvenţa de depăşire a concentraţiei maxime admisibile (CMA) la 24 ore;

3. valorile medii lunare.

Concluzii :

- Faţă de concentraţiile maxime admisibile prevăzute de STAS-ul 12574/87 nu s-au înregistrat depăşiri la poluanţii gazoşi analizaţi: NO2, NH3,SO2.

- Faţă de limitele zilnice din ORD nr. 592/2002 nu s-au înregistrat depăşiri ale valorii limită zilnice pentru protecţia sănătăţii umane la dioxidul de sulf.

Concentratiile medii zilnice pe puncte de prelevare si poluanti sunt prezentate in tabelul urmator.

Tabel nr. 1 Punct de prelevare APM Galati -probe de 24 h

DATA NO2 NH3 SO2

0.1 mg/m3 0.1 mg/m3 0.125 mg/m3

01 oct 0,017 0,024 0,001

02 oct 0,023 0,030 0,002

03 oct 0,018 0,025 0,002

04 oct 0,023 0,026 0,000

05 oct 0,025 0,029 0,001

06 oct 0,030 0,034 0,004

07 oct 0,015 0,021 0,003

08 oct 0,013 0,022 0,003

09 oct 0,021 0,028 0,003

10 oct 0,016 0,029 0,005

11 oct 0,015 0,025 0,002

12 oct 0,017 0,030 0,001

13 oct 0,021 0,031 0,000

14 oct 0,022 0,025 0,001

15 oct 0,025 0,028 0,006

16 oct 0,025 0,027 0,007

17 oct 0,021 0,033 0,003

18 oct 0,015 0,024 0,002

19 oct 0,017 0,022 0,001

20 oct 0,024 0,026 0,001

21 oct 0,028 0,033 0,002

22 oct 0,021 0,027 0,002

23 oct 0,019 0,022 0,001

24 oct 0,014 0,019 0,001

25 oct 0,011 0,020 0,000

26 oct 0,016 0,023 0,000

27 oct 0,018 0,028 0,002

28 oct 0,015 0,018 0,001

29 oct 0,017 0,026 0,001

30 oct 0,019 0,030 0,001

31 oct 0,016 0,024 0,002

Conc. max. 0,0300 0,0340 0,0040

Conc.min.(mg/mc) 0,0110 0,0180 0,0000

Media conc. 0,0193 0,0261 0,0020

Valoarea medie pe semestrul anterior 0.0207 0.0267 0.0011

Tabel nr. 2 Punct de prelevare S.C. ATLAS S.A. -probe de 24 h

DATA NO2 NH3 SO2

0.1 mg/m3 0.1 mg/m3 0.125 mg/m3

16 oct 0,020 0,035 0,002

17 oct 0,026 0,039 0,004

18 oct 0,022 0,034 0,006

19 oct 0,021 0,033 0,005

20 oct 0,019 0,035 0,003

21 oct 0,015 0,029 0,002

22 oct 0,025 0,031 0,001

23 oct 0,021 0,034 0,002

24 oct 0,023 0,035 0,002

25 oct 0,024 0,029 0,002

26 oct 0,019 0,026 0,001

27 oct 0,017 0,029 0,001

28 oct 0,016 0,024 0,000

29 oct 0,020 0,039 0,000

30 oct 0,018 0,036 0,002

31 oct 0,017 0,033 0,001

Conc. max. 0,0260 0,0390 0,0060

Conc.min.(mg/mc) 0,0150 0,0240 0,0000

Media conc. 0,0206 0,0326 0,0021

Valoarea medie pe semestrul anterior 0.0246 0.0336 0.0022

Tabel nr. 3 Punct de prelevare S.C. AGROMEC SA - probe de 24 h

DATA NO2 NH3 SO2

0.1 mg/m3 0.1 mg/m3 0.125 mg/m3

01 oct 0,011 0,034 0,002

02 oct 0,014 0,031 0,000

03 oct 0,013 0,030 0,001

04 oct 0,009 0,040 0,001

05 oct 0,007 0,039 0,001

06 oct 0,010 0,036 0,002

07 oct 0,016 0,034 0,003

08 oct 0,019 0,035 0,001

09 oct 0,017 0,031 0,000

10 oct 0,022 0,029 0,000

11 oct 0,015 0,033 0,001

12 oct 0,011 0,036 0,001

13 oct 0,009 0,034 0,002

14 oct 0,012 0,030 0,003

15 oct 0,015 0,037 0,001

Conc. max. 0,0220 0,0400 0,0030

Conc.min.(mg/mc) 0,0070 0,0290 0,0000

Media conc. 0,0133 0,0339 0,0013

Valoarea medie pe semestrul anterior 0.0187 0.0303 0.0012

Valorile medii lunare sunt prezentate sintetic în tabelul nr. 4

Tabel nr. 4

Nr. crt. PUNCT DE PRELEVARE SO2 , mg/m3 NO2 , mg/m3 NH3 , mg/m3

Valori medii Valori medii Valori medii

1 Sediu A.P.M. 0,0020 0,0193 0,0261

2 S.C.ATLAS SA 0,0021 0,0206 0,0326

3 S.C.Agromec SA 0,0013 0,0133 0,0339

4 VL / CMA 0,125 0,1 0,1

Concluzii :

Faţă de concentraţiile maxime admisibile prevăzute în STAS-ul 12574/1987 „Aer din zonele protejate” nu s-a semnalat depăşirea valorilor maxime admisibile în punctele monitorizate la poluanţii gazoţi monitorizaţi.

1.2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A PULBERILOR SEDIMENTABILE

(Determinări efectuate în cadrul Laboratorului A.P.M. Galaţi)

Această reţea este alcătuită din 15 puncte de control, amplasate astfel :

- în municipiul Galaţi - 9 puncte;

- în oraşul Tg. Bujor - 1 punct;

- în satul Movileni - 1 punct;

- în comuna Şendreni - 2 puncte;

- în comuna Smârdan - 1 punct;

- în oraşul Tecuci - 1 punct.

Fisiere in arhiva (1):

  • Raport Privind Principalii Factori de Mediu la Nivelul Judetului Galati.doc

Alte informatii

Starea mediului in jud Galati, in luna Noiembrie Agentia de Protectia Mediului Galati