Reciclarea Plasticului

Imagine preview
(6/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Reciclarea Plasticului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 17 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Ecologie

Cuprins

I. Reciclarea deşeurilor şi avantajele ei 3
II. Reciclarea plasticului 5
2.1 Plasticul şi impactul lui asupra mediului 5
2.2 Noţiuni fundamentale privind reciclarea plasticului 7
2.3 Reciclarea plasticului în alte state 10
III.Eco-Rom Ambalaje 12
III. Concluzii 15
Bibliografie 17

Extras din document

I. Reciclarea reziduurilor şi avantajele ei

Atenţia acordată mediului înconjurător a cunoscut o creştere importantă în ultimii ani. Este foarte important ca oamenii să cunoască şi să conştientizeze problemele generate de numeroasele activităţi desfăşurate zilnic pe planetă.

Calamităţile naturale din ultimii ani indică faptul că impactul uman asupra mediului este cu adevărat negativ, chiar distructiv. Mai mult, astăzi nu se mai pune accent pe conservarea mediului natural ci pe supravieţuirea speciei umane.

Una dintre cauzele degradării mediului înconjurator este depozitarea deşeurilor în locuri care nu sunt amenajate în mod corespunzător. Impactul depozitării de deşeuri menajere şi industriale este resimţit atât la nivelul mediului cât şi în rândul populţiei.

Principalele efecte ale depozitării necorespunzătoare a deşeurilor, resimţite de populaţie sunt modificarea peisajului şi disconfortul vizual, poluareaaerului, poluarea apelor de suprafaţă.

Reciclarea este un concept modern în gestiunea deşeurilor şi presupune reprocesarea materialelor în produse noi. Prin reciclare este prevenită pierderea unor materiale potenţial folositoare, reduce consumul de materii prime, reduce consumul de energie şi astfel producerea de gaze cu efect de seră.

Această practică a fost utilizată încă din erele preindustriale. Astfel, în Europa deşeurile din prelucrarea bronzului şi a altor metale preţioase erau colectate şi topite pentru refolosire. În alte zone praful şi cenuşa de la focurile de cărbuni sau lemne erau refolosite pentru obţinerea materialului de bază în fabricarea cărămizilor.

Motivul principal pentru care reciclarea a fost practicată încă din cele mai vechi timpuri a fost avantajul economic.

Materialele reciclabile pot proveni atât din gospodăriile particulare cât şi din industrii: sticlă, hârtie, aluminiu, fier, textile şi plastic. Pentru a putea fi reciclate aceste materiale trebuie sortate pe categorii şi tipuri de produse.

Reciclarea presupune avantaje atât din punct de vedere economic, cât şi în ceea ce priveşte protejarea mediului înconjurător.

Astfel, reciclarea elimină poluarea şi conservă resursele naturale. Prin reciclare este conservată atât energia cât şi resursele naturale, fiind utilizate cele deja folosite.

Deoarece materialele recuperate au fost prelucrate şi purificate anterior, procesul de fabricaţie va fi unul mai curat şi mai simplu, consumul de energie fiind diminuat semnificativ. Conform unor studii, procesul de reciclare reprezintă cea mai eficientă acţiune de protejare a mediului.

Reciclarea unei tone de materiale într-un program obişnuit, presupune economisirea a cel puţin 187 USD, fiind consumat mai puţin petrol, cărbune, gaze naturale, electricitate.

Procesul de reciclare a deşeurilor presupune anumite costuri, însă acestea sunt amortizate prin evitarea cheltuielilor de depozitare sau incinerare. Costurile depozitării reziduurilor pot fi uneori foarte mari, deoarece ele variază în funcţie de zonă.

La momentul actual există numeroase tehnici de eficientizare a reciclării, unele fiind în curs de testare.

Reciclarea oferă industriei manufacturiere resurse mai ieftine, avantaje economice pe termen lung, iar consumatorii cheltuiesc mai puţin pe produse şi ambalaje. De asemenea procesul de reciclare influenţează dezvoltarea indistriei.

Conform studiului realizat de Franklin Associates, reciclarea zonală conduce la o reducere categorică a tuturor factorilor poluanţi. Acest studiu a fost realizat având în vedere zece categorii de poluare a aerului şi opt categorii principale de poluare a apei.

Colectarea, procesarea, transportul şi execuţia de noi produse din materiale recuperate vor conduce la mai puţini factori poluanţi ai aerului şi apei, mai puţine deşeuri solide, la folosirea unor cantităţi mai mici de materii prime în procesul de producţie.

Principalele materiale reciclate sunt sticla, hârtia şi plasticul.

Fisiere in arhiva (1):

  • Reciclarea Plasticului.doc

Alte informatii

Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică Specializarea Management şi Administraţie Europeană