Reglementari Privind Calitatea Aerului

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 2520
Mărime: 20.33KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Adela Buburuzan
Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului

Extras din document

Aerul este factorul de mediu care constituie cel mai rapid suport ce favorizeaza transportul poluantilor in mediu. Poluarea aerului are multe si semnificative efecte adverse asupra sanatatii populatiei si poate provoca daune florei si faunei in general.

Din aceste motive acordam o atentie deosebita activitatii de supraveghere si de imbunatatire a calitatii aerului. Calitatea aerului este determinata de emisiile in aer provenite de la sursele stationare si sursele mobile (traficul rutier), cu preponderenta in marile oraşe, precum si de transportul poluantilor la lunga distanta.

România şi-a exprimat dorinţa de a deveni membru al Uniunii Europene (UE) si in acest sens armonizeaza legislatia nationala cu cea a U.E. Poluantii aerului provin dintr-o larga varietate de surse mobile sau stationare. In legislatia UE exista trei categorii de legi:

1. Privind in general evaluarea calitatii si gestiunea aerului si cea privind controlul emisiilor provenite din surse mobile.

2. Privind emisiile provenite din surse stationare, legate de instalatiile industriale si cele de producere a energiei.

3. Privind emisiile provenite de la incineratoare.

Acest proces de armonizare implică Directive europene în domeniul protectiei mediului şi a calitaţii aerului, inclusiv Directiva Cadru nr.96/62/CE din 27 septembrie 1996 privind evaluarea şi gestionarea calitatii aerului ambiental, directiva cunoscuta sub numele de „Directiva cadru privind Calitatea Aerului”.

România a devenit membru al Agenţiei Europene de Mediu (EEA) în anul 2002 şi este asteptata sa furnizeze date privind calitatea mediului.

Poluanţii monitorizati, metodele de masurare, valorile limita, pragurile de alerta si de informare si criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislatia nationala privind protectia atmosferei si sunt conforme cerintelor prevazute de reglementarile europene.

Directiva Consiliului nr.96/62/CE şi directivele fiice (Directiva Consiliului nr.1999/30/CE privind valorile limita pentru SO2, dioxid de azot şi oxizi de azot, particule în suspensie şi Pb în aerul atmosferic, Directiva Consiliului nr. 2000/69/CE privind valorile limita pentru benzen şi monoxid de carbon in aerul inconjurator şi Directiva Consiliului nr.2002/3/CE privind poluarea aerului cu ozon) sunt transpuse deja în legislaţia din România. Acest lucru a fost realizat prin Ordinul Ministerului Mediului nr.592/2002.

OBIECTIVE:

- evaluarea calitatii aerului inconjurator, bazat pe metode si criterii comune cu cele UE;

- obtinerea informatiei adecvate privind calitatea aerului inconjurator si asigurarea ca aceasta informatie a fost pusa la dispozitia publicului;

- mentinerea calitatii aerului inconjurator acolo unde aceasta este corespunzatoare standardelor sau imbunatatirea acesteia in cazuri necorespunzatoare.

MASURI GENERALE:

- evaluarea preliminara a calitatii aerului in regiuni si proiectarea retelelor locale si regionale pentru monitorizarea calitatii aerului;

- crearea Sistemului National de Evaluare si Gestionare Integrata a Calitatii Aerului prin dotarea autoritatilor locale si regionale pentru protectia mediului cu echipamente de monitorizare a calitatii aerului si cu echipamente de laborator;

- monitorizarea calitatii aerului si informarea publicului cu privire la depasirile pragurilor de informare si alerta prevazute in legislatia in vigoare;

- colaborarea cu autoritatile de sanatate publica locala in vederea evaluarii efectelor poluarii aerului asupra sanatatii populatiei;

- identificarea surselor responsabile de poluarea aerului si elaborarea planurilor si programelor de gestionare a calitatii aerului.

ELABORAREA PLANURILOR SI PROGRAMELOR DE GESTIONARE A CALITATII AERULUI:

In zonele si aglomerarile unde, in urma evaluarii calitatii aerului, se constata ca valorile concentratiilor in aerul inconjurator pentru unul sau mai multi poluanti depasesc valoarea limita si/sau pragul de alerta, autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului initiaza elaborarea planului/programului de gestionare a calitatii aerului;

Autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului informeaza si avertizeaza autoritatile administratiei publice locale in cazul in care sursa care a generat episodul de poluare este reprezentata de o sursa mobila;

Preview document

Reglementari Privind Calitatea Aerului - Pagina 1
Reglementari Privind Calitatea Aerului - Pagina 2
Reglementari Privind Calitatea Aerului - Pagina 3
Reglementari Privind Calitatea Aerului - Pagina 4
Reglementari Privind Calitatea Aerului - Pagina 5
Reglementari Privind Calitatea Aerului - Pagina 6
Reglementari Privind Calitatea Aerului - Pagina 7
Reglementari Privind Calitatea Aerului - Pagina 8
Reglementari Privind Calitatea Aerului - Pagina 9
Reglementari Privind Calitatea Aerului - Pagina 10
Reglementari Privind Calitatea Aerului - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Reglementari Privind Calitatea Aerului.doc

Alții au mai descărcat și

Taxă de poluare

Taxa de primă poluare a fost impusă tuturor autovehiculelor, la prima înmatriculare, indiferent de vechime şi provenienţă, dar nu era impusă...

Gestionarea resurselor de apă la nivel național și european

Apa este cu certitudine, prin geneză si evoluție, o resursă naturală, vitală pentru existența vieții pe Terra, vulnerabilă și limitată în timp și...

Politicile Publice din România Privind Protecția Mediului

Prin aderarea la Uniunea Europeană, România a făcut un pas important spre integrarea sa în structurile europene şi adaptarea economiei la...

Politici de Mediu

Politica de mediu a Uniunii Europene a apărut ca domeniu separat al preocupării comunitareîn anul 1972, impulsionată de o conferinţă a Organizaţiei...

Politica de mediu în România

Introducere 1.Politica de mediu reprezintă totalitatea obiectivelor și priorităților de mediu, a metodelor de reglementare și a instrumentelor de...

Braila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Te-ar putea interesa și

Pregătirea organizației pentru implementarea unui sistem de management de mediu

Cap.I. Pregatirea organizatiei pentru implementarea unui sistem de manangement de mediu(SMM) 1.1. Descrierea Organizatiei (profil de activitate,...

Impactul Activității de Transport Rutier asupra Mediului Înconjurător

Consideratii introductive Prin transport rutier se întelege orice operatiune de transport care se realizeazã cu vehicule rutiere, pentru...

Ingineria și Managementul Mediului

CAPITOLUL 1. PREGATIREA ORGANIZATIEI PENTRU IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU (SMM) 1.1.Descrierea organizatiei (profil de...

Reducerea Emisiilor Poluante în Termocentrale

1. Generalităţi. Prin coşurile de fum, termocentralele emit în atmosferă, continuu şi constant, volume imense de gaze de ardere ce conţin...

Calitatea aerului

1.INTRODUCERE CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU(AERUL) Poluarea atmosferei reprezinta unul dintre factorii majori care afecteaza sanatatea si...

Drept European al Mediului

CONFERINTA INTERNATIONALA PRIVIND MEDIUL SI DEZVOLTAREA – RIO DE JANEIRO, 3 – 14 IUNIE 1992 Cea din urma mare manifestare a omenirii in privinta...

Elaborarea unui sistem de management de mediu integrat pentru organizația sc Ceramica SA Iași

Elaborarea unui sistem de management de mediu integrat pentru organizaţia “S.C. Ceramica S.A” Iaşi Cap.I. Pregatirea organizatiei pentru...

Modificări climatice datorate încălzirii globale

I.ARGUMENT Încălzirea globală este fenomenul de creştere continuă a temperaturilor medii înregistrate ale atmosferei în imediata apropiere a...

Ai nevoie de altceva?