Resurse Regenerabile de Energie

Imagine preview
(6/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Resurse Regenerabile de Energie.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Ecologie

Extras din document

Printr-o strategie de dezvoltare energetica a Romaniei se poate asigura cresterea sigurantei in alimentarea cu energie si limitarea importului de resurse energetice, in conditiile unei dezvoltari economice accelerate. Aceasta cerinta se poate realiza, pe de o parte, prin implementarea unei politici sustinute de conservare a energiei, cresterea efic ientei energetice care sa conduca la decuplarea ritmului de dezvoltare economic a de evolutia consumului de energie, concomitent cu cresterea gradului de valorificare a surselor regenerabile de energie.

Oportunitatea punerii in practic a a unei strategii energetice pentru valorificarea potentialului surselor regenerabile de energie se inscrie in coordonatele dezvoltarii energetica a Romaniei pe termen lung si ofera cadrul adecvat pentru adoptarea unor decizii referitoare la alternativele energetice si inscrierea in acquis-ul comunitar in domeniu.

Valorificarea potentialului surselor regenerabile de energie confera premise reale de realizare a unor obiective strategice privind cresterea sigurantei in alimentarea cu energie prin diversificarea surselor si diminuarea ponderii importului de resurse energetice, respectiv, de dezvoltare durabila a sectorului energetic si protejarea mediului inconjurator.

Sursele regenerabile de energie pot contribui la satisfacerea nevoilor curente de incalzire in anumite zone (rurale) defavoriz ate (ex.: biomasa). Pentru valorificarea potentialului economic al surselor regenerabile de energie, in conditii concurentiale ale pietei de energie, este necesara adoptarea si punerea in practica a unor politici, instrumente si resurse specifice.

In conditiile concrete din Romania, in balanta energetica se iau in considerare urmatoarele tipuri de surse regenerabile de energie:

" energia solara - utilizata la producerea de caldura prin metode de conversie pasiv a sau activa sau la furnizarea de energie electrica prin sisteme fotovoltaice;

" energia eoliana - utilizata la producerea de energie electric a cu grupuri aerogeneratoare;

" hidroenergia - centrale hidroelectrice cu o putere instalata mai mica sau egala cu 10 MW ("hidroenergia mica"), respectiv centrale hidro cu o putere instalata mai mare de 10 MW ("hidroenergia mare");

" biomasa - provine din reziduuri de la exploatari forestiere si agricole, deseuri din prelucrarea lemnului si alte produse; biogazul este rezultatul fermentarii in regim anaerob a dejectiilor animaliere sau de la statiile de epurare orasenesti;

" energia geotermala - energia inmagazinata in depozite si zacaminte hidrogeotermale subterane, exploatabila cu tehnologii speciale de foraj si extractie.

In sectorul energetic din majoritatea statelor europene s-au produs transformari majore determinate de necesitatea cresterii sigurantei in alimentarea cu energie a consumatorilor, iar in cadrul acestei cerinte sursele regenerabile de energie ofera o solutie viabila, inclusiv aceea de protectie a mediului inconjurator.

Siguranta alimentarii cu energie a consumatorilor din statele membre ale Uniunii Europene este asigurata in mod obligatoriu prin luarea in considerare a importurilor, in conditiile liberalizarii pietei de energie si in conformitate cu nevoia stringenta de atenuare a impactului asupra mediului climatic planetar.

Obiectivul strategic propus in Cartea Alba pentru o Strategie Comunitara consta in dublarea, pana in anul 2010, a aportului surselor regenerabile de energie al tarilor membre ale Uniunii Europene, care trebuie sa creasca de la 6% la 12% din consumul total de resurse primare.

In Romania, ponderea surselor regenerabile de energie in consumul total de resurse primare, in anul 2010, urmeaza sa aiba un nivel de circa 11%, iar in anul 2015 de 11,2%.

Totodata, in Cartea Alba pentru o Strategie Comunitara si Planul de actiune " Energie pentru viitor: sursele regenerabile ", elaborata in anul 1997 in cadrul Uniunii Europene, este conturata strategia " Campaniei de demarare a investitiilor ".

In " Campania de demarare a investitiilor " se urmareste realizarea, pana in anul 2003, a unor obiective principale, astfel:

" 15 milioane m2 colectoare solare pentru producerea de apa calda;

" 1 milion unitati energetice de tip fotovoltaic;

" 10.000 MW in aerogeneratoare cu turbine eoliene;

" 10.000 MWt in instala tii energetice de cogenerare cu combusibil pe baza de biomasa;

" 1 milion gospodarii individuale cu incalzire asigurata din resurse energetice pe baza de biomasa;

" 1.000 MW in instala tii energetice cu producere de biogaz;

" 5 milioane tone bio-combustibili lichizi;

" 100 comunitati umane izolate (asezari locale) al caror necesar de energie se asigura din surse regenerabile.

In Cartea Verde " Spre o strategie europeana pentru siguranta in alimentarea cu energie " se precizeaza ca sursele regenerabile de energie pot contribui efectiv la cresterea resurselor interne, ceea ce confera acestora o anumita prioritate in politica energetica.

Programul de actiune " Energie inteligenta pentru Europa " consta in promovarea implementarii strategiei inscrise in Cartea Verde. In cadrul acestei initiative, Programul "ALTENER" (cu un buget estimat de circa 86 milioane EURO) urmareste accelerarea procesului de valorificare a potentialului energetic al surselor regenerabile.

In "Directiva 2001/77/EC", din 27 septembrie 2001, privind "Promovarea energiei electrice produsa din surse regenerabile, pe piata unica de energie", se stabile ste obiectivul strategic privind aportul surselor regenerabile in consumul total de resurse energetice primare, care trebuie sa fie de 12%, in anul 2010.

Fisiere in arhiva (1):

  • Resurse Regenerabile de Energie.doc