Riscuri și Amenințări Ecologice la Nivel Global

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 4779
Mărime: 31.52KB (arhivat)
Publicat de: Clara Trif
Cost: 8 puncte

Cuprins

 1. 1. Definirea conceptului de ameninţare 3
 2. 2. Natura şi dimensiunile riscului ecologic 4
 3. 3. Securitatea ecologică-o problemă de interes global 5
 4. - Diminuarea fondului forestier 6
 5. - Poluarea 7
 6. - Creşterea emisiilor de gaze cu efect de seră 8
 7. - Colapsul resurselor naturale 9
 8. - Diminuarea resurselor de apă 11
 9. - Degradarea solului 12
 10. 6. Bibliografie 14

Extras din referat

Definirea conceptului de ameninţare

Conform Dicţionarului Explicativ al limbii Române, ameninţările se pot materializa în atitudini, gesturi, acte, fapte care conduc la stări de dezechilibru şi instabilitate şi generează stări de pericol. În dezbaterile iniţiate în cercurile experţilor şi în conţinutul unor studii de securitate, întâlnim tot mai des, în ultima perioadă, expresia consacrată de ameninţări şi riscuri globale. Această sintagmă se referă la categorii diverse, precum:

- riscuri şi ameninţări generate de spectrul şi efectele încălzirii globale, de macroexpansiunea economică nesistematizată şi necontrolată, ori de o viitoare lipsă globală a resurselor energetice;

- vulnerabilităţi şi ameninţări generate de fenomenul migraţiei ilegale (care, în contextul reducerii distanţelor şi comprimării unor spaţii, datorită globalizării, tind să confere unor fluxuri regionale o tendinţă cvasiglobală);

- vulnerabilităţi şi ameninţări generate de activităţi ale unor reţele transnaţionale de crimă organizată (care tind, de asemenea, să depăşească proporţiile unor continente sau spaţii geografice restrânse);

- riscuri şi ameninţări generate de tendinţa de extindere la scară globală a unor reţele teroriste;

- riscuri şi ameninţări generate de proliferarea armelor de distrugere în masă, îndeosebi cele bazate pe utilizarea tehnologiilor nucleare etc.

Securitatea mediului acoperă o paletă destul de extinsă, de la consecinţe ecologice ale conflictelor armate până la consecinţe ale catastrofelor de mediu asupra securităţii umane sau statelor. În acest ansamblu de cauze, fenomene, efecte şi evoluţii globale sau care tind să se globalizeze, se naşte, firesc, întrebarea: Care sunt priorităţile- Desigur că, într-un sistem internaţional marcat decisiv de interdependenţe, fenomenele, riscurile şi ameninţările globale trebuie cunoscute şi analizate. Dar atât teoreticienii, cât şi profesioniştii din domenii practic-aplicative ştiu că orice analiză temeinică nu poate fi efectuată fără procesul de sinteză, prin desfacerea elementelor ansamblului în părţile sale constituente şi investigarea fiecăreia, cu minuţiozitate. Aşadar, la acelaşi nivel înalt de prioritate se află demersurile vizând locul şi rolul pe care unele vulnerabilităţi, riscuri şi ameninţări îl au, într-un mediu extins de securitate, precum şi modalităţile prin care acestea pot fi diminuate sau chiar eliminate. Este cert faptul că fiecare domeniu de ameninţări în parte trebuie tratat cu seriozitate, fiecare având nevoie de acelaşi nivel de implicare de cercetare şi interes.

Natura şi dimensiunile riscului ecologic

Toate activităţile umane sunt posibile surse de risc, dar în contextul evaluării şi gestionării integrate a riscului, următoarele constituie cele mai relevante tipuri şi surse:

-Emisii continue în aer, apă şi sol provenite de la industrii şi activităţile asociate.

-Evacuări accidentale ale substanţelor periculoase provenite din instalaţiile industriale şi care au un efect negativ asupra sănătăţii şi mediului ( focuri, explozii, manipulări de substanţe periculoase, depozitare de substanţe periculoase).

-Sistemele de transport constituie surse continue de emisii.

-Surse naturale de accidente: cutremure, furtuni, inundaţii, erupţii vulcanice, seceta şi care se pot suprapune peste sursele de risc produse de om.

-Activităţi agricole care afectează sănătatea şi mediul: împrăştierea de îngrăşăminte, insecticide şi ierbicide, care contaminează solul, apele subterane şi de suprafaţă. Activităţile agricole pot consuma mari cantităţi de apă, ducând la aridizarea şi eroziunea solului.

-Urbanizarea şi infrastructura asociată sunt o sursă de perturbare a mediului şi generatoare de poluare.

Aceşti factori de mediu contribuie la insecuritate şi reprezintă o ameninţare la adresa existenţei umane, iar impactul acestora la nivel uman a crescut considerabil. Ritmul altor forme de degradare a mediului înconjurător, provocate de activitatea umană, şi de epuizarea resurselor - despădurirea, deşertificarea, degradarea pământului, eroziunea, salinizarea, depunerea de aluviuni, schimbarea climei - a crescut rapid ca urmare a unei combinaţii între creşterea cererii, perfecţionarea mijloacelor tehnologice de exploatare şi ritmul lent al conservării şi controlului. Putem aprecia, prin urmare, că factorii de risc sunt preponderent imateriali, şi obiectivi, cu privire la conjuncturile ce pot favoriza generarea unui pericol. Totuşi, în anumite cazuri, de exemplu, riscul de producere a unei avarii, a unei catastrofe, pandemii etc., poate să intervină şi factorul subiectiv, cel uman, care agravează conjuncturile (stările) induse sau produse de factorii obiectivi (de mediu) În ceea ce priveşte riscul, în sens larg, se poate afirma că se concretizează în discrepanţa dintre „aşteptarea pozitivă” şi „evenimentul negativ”, ce se poate produce, şi prin probabilitatea sa de a se produce. Riscul este cauzat de nedeterminare şi de imposibilitatea de a cunoaşte cu certitudine evenimentele viitoare.

Preview document

Riscuri și Amenințări Ecologice la Nivel Global - Pagina 1
Riscuri și Amenințări Ecologice la Nivel Global - Pagina 2
Riscuri și Amenințări Ecologice la Nivel Global - Pagina 3
Riscuri și Amenințări Ecologice la Nivel Global - Pagina 4
Riscuri și Amenințări Ecologice la Nivel Global - Pagina 5
Riscuri și Amenințări Ecologice la Nivel Global - Pagina 6
Riscuri și Amenințări Ecologice la Nivel Global - Pagina 7
Riscuri și Amenințări Ecologice la Nivel Global - Pagina 8
Riscuri și Amenințări Ecologice la Nivel Global - Pagina 9
Riscuri și Amenințări Ecologice la Nivel Global - Pagina 10
Riscuri și Amenințări Ecologice la Nivel Global - Pagina 11
Riscuri și Amenințări Ecologice la Nivel Global - Pagina 12
Riscuri și Amenințări Ecologice la Nivel Global - Pagina 13

Conținut arhivă zip

 • Riscuri si Amenintari Ecologice la Nivel Global.doc

Alții au mai descărcat și

Diversitatea biologică și poluarea - lista roșie a specilor

Introducere Diversitatea biologică sau biodiversitatea este unul dintre termeni cheie în domeniul conservării incluzănd bogăţia vieţii şi...

Metode de Valorificare a Nămolurilor

Introducere Primele staţii de epurare au apărut în Anglia în secolul XIX. Iniţial s-au realizat canalizări, care au rezolvat problema epidemiilor...

Ameliorarea Terenurilor Degradate

AMELIORAREA TERENURILOR DEGRADATE În unele situaţii, stratul de sol, a cărui principală însuşire este de a asigura viaţa plantelor, şi implicit a...

Determinarea Riscului Privind Schimbările Climatice în România

Capitolul I: Schimbările climatice Schimbările climatice generează unele dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă omenirea în prezent,...

Politică de mediu la nivelul Uniunii Europene - programe de acțiune

POLITICA DE MEDIU A UNIUNII EUROPENE Introducere Au trecut peste trei decenii de când Uniunea Europeană a adoptat primul program de acţiune...

Regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase

REGIMUL SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE 1. Introducere În evaluarea condiţiilor omului contemporan se impune o abordare nouă....

Impactul activității stației de epurare a apelor uzate Pitești asupra mediului

“Apa, tu n-ai gust, nici culoare, nici miros, este imposibil sa te descriem, ne bucuram de tine fara sa stim ce reprezinti. Ar fi gresit sa afirmam...

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Te-ar putea interesa și

Mondializarea și Influența Sa asupra Mediului Economic

Introducere Mondializarea reprezinta o retea de interdependente dezvoltata între statele lumii, o sinteza a transformarilor radicale cu care s-a...

Abordări sociologice ale valorilor și securității naționale

Pagină albă INTRODUCERE Interesul pentru valori, pentru modul în care acestea sunt transmise prin intermediul proceselor de socializare, s-a...

Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane

Introducere La început de mileniu, omenirea se îndreaptã spre o nouã erã; fenomene complexe dominã viata politicã, economicã, socialã, militarã...

Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului

SECURITATEA INTERNAŢIONALĂ SI IMPACTUL TERORISMULUI ASUPRA SECURITATII 1.Conceptul de securitate internaţională Etapa actuală se caracterizează...

Criminogeneza siguranței cetățeanului

INTRODUCERE Profesiile din domeniul siguranței cetățeanului solicită prin ansamblul competențelor pe care le implică ființa umană în...

Strategie de Securitate Națională a României

INTRODUCERE Actualitatea temei. Politica de securitate naţională a României reprezintă acea parte a politicii generale prin care se fundamentează...

Politica de securitate a României

Perioada de pace si stabilitate fara precedent pe care o traverseaza Europa la sfarsitul secolului XX si inceputul secolului XXI se datoreaza...

Constituirea Sistemului European de Securitate

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Din primii ani ai noului secol, una din cele mai grave probleme, care este discutată şi chiar...

Ai nevoie de altceva?