Sistemul de Management de Mediu si Audit de Mediu

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Sistemul de Management de Mediu si Audit de Mediu.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Ecologie, Economie

Extras din document

În prezent, tot mai multe instituţii şi organizaţii sunt preocupate de atingerea unor performanţe de mediu prin controlul impactului produs de activitatea pe care o desfăşoară asupra mediului şi în acelaşi timp, de dezvoltarea capacităţii lor de a mediatiza aceste performanţe.

Aceste preocupări se înscriu în contextul dezvoltării unor politici economice şi legislative, a unor măsuri destinate să încurajeze protecţia mediului, a creşterii preocupării părţilor interesate faţă de problemele şi dezvoltarea durabilă a mediului.

Acest sistem structurat de management al mediului face obiectivul unor standarde internaţionale cuprinse în seria ISO 14000, standarde care sintetizează elementele specifice unui sistem de management al mediului.

Prevederile unui astfel de sistem de management pot fi integrate în structura oricăror cerinţe de management, în scopul atingerii obiectivelor de mediu sau a obiectivelor economice fixate.

Sistemul de management de mediu reprezintă instrumentul de lucru ce permite unei organizaţii să atingă şi să controleze în mod sistematic nivelul performanţei pe care şi l-a fixat.

Un alt element important este gradul de generalitate al sistemului prezentat, aplicabil tuturor organizaţiilor (de orice tip şi cu orice mărime), adaptabil diverselor condiţii geografice, culturale şi sociale.

Reuşita unui sistem de management de mediu constă în asumarea responsabilităţilor la toate nivelurile şi funcţiile existente în cadrul organizaţiei.

Aplicarea unui astfel de sistem permite organizaţiei respective să stabilească şi evalueze eficienţa procedurilor utilizate pentru elaborarea politicii sale de mediu şi în acelaşi timp să se conformeze acestora şi să demonstreze această conformitate.

Domeniul de aplicare al sistemului de management al mediului

Sistemul de management al mediului poate fi aplicat acelor activităţi şi aspecte de mediu pe care organizaţia le poate controla şi influenţa.

Acesta trebuie să îndeplinească o serie de cerinţe astfel încât să permită organizaţiei care-l aplică să-şi formuleze politica şi obiectivele de mediu în contextul respectării prevederilor legislative, ţinând seama în acelaşi timp de impactul activităţii sale asupra mediului.

Sistemul de management al mediului este aplicabil acelor organizaţii care au următoarele obiective:

- să transpună în practică, să menţină şi să îmbunătăţească un sistem de management de mediu (SMM);

- conformitatea cu politica de mediu adoptată;

- certificarea/înregistrarea sistemul management de mediu de către un organism exterior;

- autoevaluarea şi declararea conformităţii cu Standardul Internaţional ISO 14001.

Auditurile verifică dacă activităţile care se desfăşoară într-o organizaţie sunt în conformitate cu procedurile stabilite.

De asemenea, auditul identifică orice probleme în procedurile existente, precum şi posibilităţile de îmbunătăţire ale acestor proceduri.

Domeniul de aplicare a auditurilor realizate într-o organizaţie poate varia de la auditul unei simple proceduri până la auditarea activităţilor complexe.

Toate activităţile unei anumite organizaţii sunt supuse unui audit pe o perioadă dată de timp.

Perioada necesară pentru finalizarea auditării tuturor activităţilor se numeşte ciclu de audit.

În cazul organizaţiilor mici, cu structură simplă, se pot audita în acelaşi timp toate activităţile.

Pentru aceste organizaţii ciclul de audit este intervalul dintre auditări.

Auditurile interne sunt efectuate de către persoane independente de activitatea auditată, pentru a se asigura o evaluare imparţială.

Ele pot fi efectuate de angajaţi ai organizaţiei sau de persoane din exterior (angajaţi ai altor organizaţii sau angajaţi ai altor departamente din cadrul aceleiaşi organizaţii ori consultanţi).

Programul de audit de mediu al organizaţiei defineşte în scris obiectivele fiecărui audit sau ciclu de audit, inclusiv frecvenţa auditului pentru fiecare activitate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Sistemul de Management de Mediu si Audit de Mediu.doc