Supravegherea calității aerului

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 2753
Mărime: 123.66KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Extras din document

Mediul înconjurător este constituit din patru mari elemente: atmosfera gazoasă, hidrosfera lichidă, litosfera solidă şi biosfera vie.

Atmosfera reprezintă un strat grosimea de 1000-3000 Km, fragil, aproape transparent care reglează temperatura şi filtrează radiaţiile solare periculoase şi ne furnizează aerul pe care îl respirăm zi de zi. Aerul este factorul de mediu cel mai important, cel care asigură supravieţuirea pe Pământ.

Prezenţa în atmosferă a unor substanţe străine provoacă schimbări în structura chimică a acesteia, ceea ce duce la schimbări climatice, distrugerea stratului de ozon, acidifierea aerului, deteriorarea calităţii aerului. Efectele poluării nu se resimt numai la nivel local, ci sunt extinse şi la nivel global, aerul constituind suportul cel mai rapid de transport al poluanţilor.

Monitorizarea calităţii aerului şi urmărirea emisiilor în atmosferă sunt foarte importante pentru determinarea poluării, adoptarea măsurilor necesare în scopul limitării până la eliminarea efectelor negative asupra mediului, îmbunătăţirea calităţii aerului înconjurător în zonele şi aglomerările în care aceasta nu se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate şi menţinerea calităţii aerului înconjurător în zonele şi aglomerările în care aceasta se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate.

În prezent, supravegherea poluării atmosferice se face parcurgând următoarele etape:

- identificarea cauzelor potenţiale necesare pentru interpretarea ştiinţifică a originii unui fenomen particular; ideal ar fi să se cunoască starea mediului înainte de apariţia fenomenului şi modificările care au survenit ulterior.

- emiterea unor ipoteze referitoare la mecanismele care au generat modificările şi verificarea lor;

- stabilirea strategiilor care au ca obiectiv suprimarea sau cel puţin reducerea fenomenului. Eficienţa acestor strategii va fi atestată, dacă nu printr-o revenire la starea iniţială a mediului, cel puţin prin ameliorarea situaţiei.

Pentru protecţia atmosferei şi îmbunătăţirea calităţii aerului sunt necesare măsuri de control ale emisiilor poluanţilor. Pentru aprecierea gradului de poluare al atmosferei se calculează emisiile de poluanţi şi se determină calitatea aerului înconjurător. Emisiile se măsoară prin metode adecvate de evaluare, specifice fiecărui poluant în parte, bazate pe factori de emisie şi pe indicatori de activitate.

Analizele emisiilor la nivel naţional, distribuţia sectorială, ţintele spaţiale şi temporale reprezintă elementele cheie în stabilirea priorităţilor de mediu, în identificarea ţintelor ce trebuie atinse şi politicilor ce trebuie adoptate, atât la nivel local cât şi la nivel naţional. Indicatorii selectaţi trebuie să răspundă criteriilor de identificare şi să fie relevanţi pentru problemele principale privind atmosfera.Principalele obiective ale politicii de mediu din România sunt create pentru a garanta un mediu curat, şi urmăresc să asigure o viaţă sănătoasă populaţiei, să ducă la eliminarea sărăciei şi a degradării mediului, să regenereze economia pe baza principiilor de dezvoltare durabilă şi să armonizeze legislaţia naţională privind protecţia mediului cu cea a Uniunii Europene. Strategia Naţională pentru Protecţia Atmosferei descrie situaţia actuală în ceea ce priveşte calitatea aerului în România, precum şi măsurile pe care Guvernul le-a pregătit în vederea îmbunătăţirii protecţiei atmosferei şi a calităţii aerului, până în anul 2013. Strategia este structurată pe două perioade de timp:

- 2004–2006 → perioada de pre-aderare a României la Uniunea Europeană;

- 2007–2013 → perioada în care România este deja stat membru al Uniunii Europene.

Preview document

Supravegherea calității aerului - Pagina 1
Supravegherea calității aerului - Pagina 2
Supravegherea calității aerului - Pagina 3
Supravegherea calității aerului - Pagina 4
Supravegherea calității aerului - Pagina 5
Supravegherea calității aerului - Pagina 6
Supravegherea calității aerului - Pagina 7
Supravegherea calității aerului - Pagina 8
Supravegherea calității aerului - Pagina 9
Supravegherea calității aerului - Pagina 10
Supravegherea calității aerului - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Supravegherea Calitatii Aerului.docx

Alții au mai descărcat și

Tratarea Apei în Scopul Potabilizarii

TRATAREA APEI IN SCOPUL POTABILIZARII Apa este cel mai important aliment. Nu poate fi înlocuit. Aceste afirmatii nu sunt figuri de stil, ci citate...

Calitatea aerului

1.INTRODUCERE CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU(AERUL) Poluarea atmosferei reprezinta unul dintre factorii majori care afecteaza sanatatea si...

Poluarea Apei

1. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 1.1 Omul şi mediul Prin mediu înconjurător se întelege ansamblul de elemente şi fenomene naturale şi artificiale de la...

Apele Uzate - Caracteristici și Monitorizare

1.INTRODUCERE Cursurile si bazinele avcatice sunt zone importante de asezare a oamenilor, datorita disponibilului de apa pentru baut, racire...

Metode de Depoluarea Solului

INTRODUCERE Principalii factori naturali ai medului inconjurator sunt : aerul, apa, solul, si subsolul, padurile si orice alta vegetatie teestra...

Sistemul de monitorizare a calității aerului

1. SISTEM DE MONITORING INTEGRAT AL CALITĂTII AERULUI Monitorizarea, într-un sens larg, semnifică supravegherea evolutiei în timp si spatiu a unui...

Monitorizarea Aerului

Distrugem încetul cu încetul şi, uneori în tempo accelerat, tot ce ne-a hărăzit natura din belşug de neamuri rare de plante, de animale, de medii...

Clasificarea metodelor de supraveghere și control a calității aerului

Introducere Pentru conceptul de dezvoltare durabilă este fundamentală necesitatea integrării obiectivelor economice cu cele ecologice şi de...

Te-ar putea interesa și

Studiu de oportunitate privind dezvoltarea turistică și agroturistică a județului Sibiu

Introducere Asezat în centrul tarii, acolo unde se întâlnesc drumurile ce au legat teritoriile istorice românesti, Sibiul este o punte de...

Tehnologia protecției atmosferei

Capitolul 1. Tema de proiectare Sa se intocmeasca proiectul de inginerie tehnologica pentru o instalatie de separare continua a HCl din efluentul...

Regimul Juridic al Substanteor Toxice

INTRODUCERE Problema protecţiei mediului ambiant şi în cadrul acesteia a producţiei agricole, prezintă importanţă deosebită pentru calitatea...

Reducerea emisiilor de oxizi de sulf - desulfurarea umedă a oxizilor de sulf

LEGISLAŢIA PRIVIND NORMELE DE EMISII DE NOXE În România, Legea Protecţiei Mediului nr. 137/1995 are ca obiectiv reglementarea protecţiei mediului...

Managementul de Cunoștințe și Implementarea Sa în Organizații

ABSTRACT This project proveed that The Knowledge Management is unanimously considered to be an internal instrument which increases the operational...

Studiu de Impact

1.1 Titularul activităţii: Denumirea societăţii: Staţia de epurare a oraşului Vatra Dornei. Adresa: Strada Chilia 1.2. Amplasament: Staţia de...

Desulfurarea umedă a gazelor de ardere

1.Legislatie 1.1Legislatia privind normele de emisii de noxe În România, Legea Protecţiei Mediului nr. 137/1995 are ca obiectiv reglementarea...

Raport privind principalii factori de mediu la nivelul județului Galați

CAPITOLUL 1. REŢEAUA PENTRU SUPRAVEGHEREA CALITÃŢII AERULUI ÎN JUDEŢUL GALAŢI La nivelul A.P.M. Galaţi supravegherea calităţii aerului se...

Ai nevoie de altceva?