Tehnici de Depoluare a Solului în Situ

Referat
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 3667
Mărime: 4.33MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Irina Volf

Cuprins

I.Mecanismul bioremedierii

II.Tehnici de depoluare a solurilor in situ

1.Biodegradare

2.Venting si procedee asociate

3.Sparging si procedee asociate

4.Spalare in situ sau spalarea solului (soil flushing)

5.Pompare si tratare (pump and treat)

6.Bariera permeabila reactiva

7.Oxidare chimica in situ

8.Electroremediere

9.Fitoremediere

10. Atenuare naturala

11. Solidificare si stabilizare in situ

III.Concluzii

Extras din document

Introducere

În prezent, şi în România, gospodărirea şi asigurarea unor condiţii de calitate bune a solurilor, a devenit o problemă majoră în contextul alinierii tării noastre la standardele şi cerinţele impuse pe plan mondial în ceea ce priveşte protecţia mediului şi a resurselor naturale. Asigurarea protecţiei calităţii solurilor, ca mijloc de creştere a resurselor de sol, cât şi pentru protecţia mediului înconjurător, prevede printre altele utilizarea unor procedee şi tehnologii de depoluare menite să neutralizeze sau să blocheze fluxul de poluanţi şi care să asigure eficienţa dorită şi aplicarea legislaţiei privind protecţia calităţii solului.

Metodele convenţionale de depoluare a solurilor contaminate cu produse petroliere se aplică cu succes la scară internaţională, însă majoritatea acestora prezintă următoarele inconveniente: generarea unor efluenţi lichizi sau gazoşi ce necesită o tratare/depozitare suplimentară, perioade mari de operare, dificultăţi de monitorizare şi control, costuri ridicate de capital şi operare. Dezavantajele menţionate, corespunzătoare tehnologiilor respective, conduc la limitarea sau chiar imposibilitatea aplicării acestor tehnici de depoluare la nivel naţional, în condiţiile economice actuale ale României.

Pe plan mondial se observă tendinţa de dezvoltare a unor metode simple, rapide, ieftine şi eficiente, care să asigure prin aplicarea lor in-situ blocarea migrării poluanţilor din zona deversării de produs petrolier în subteran sau alte zone învecinate, distrugerea poluanţilor şi refacerea cadrului natural.

I. MECANISMUL BIOREMEDIERII

Pornind de la activităţile degradative ale microorganismelor au fost elaborate numeroase tehnologii de depoluare, care sunt cuprinse generic în termenul de bioremediere [1].

Orice compus chimic a cărui acumulare în natură devine periculoasă pentru mediu poate fi considerat drept POLUANT, iar înlăturarea lui cu ajutorul microorganismelor poate fi considerată BIOREMEDIERE.

Adoptarea unei decizii privind alegerea unei anume metode de remediere trebuie să ţină seama de următoarele etape:

• identificarea tuturor poluanţilor prezenţi în zonă;

• evaluarea riscului pentru mediu şi populaţie luând în considerare toţi poluanţii;

• investigarea spectrului hidrodinamic al curgerii subterane;

• estimarea volumului poluanţilor din zonă;

• analiza proceselor fizice, chimice sau biochimice de degradare sau atenuare

• calcularea duratei proceselor de remediere pentru toate metodele propuse;

• analiza cost-eficienţă pentru toate metodele propuse;

• investigarea reacţiei sociale pentru metodele propuse;

• alegerea şi aplicarea metodei de remediere potrivita

Microorganismele capabile să degradeze substanţele xenobiotice sunt prezente, în general, în respectivele medii poluate, însă biodegradarea naturală are loc cu rate foarte scăzute. De aceea, s-au elaborat diverse tehnologii de bioremediere care presupun: cunoaşterea căilor de optimizare a condiţiilor biodegradării, cunoaşterea comportării şi efectelor substanţelor chimice introduse în sol asupra ecosistemului selectarea unor microorganisme cu abilităţi degradative superioare.

S-au identificat principalele bacterii ce contribuie la degradarea petrolului (Pseudomonas, Flavobacterium, Corynebacterium etc), bacterii care se întâlnesc şi în zăcămintele de ţiţei. De asemenea, s-au stabilit unele condiţii în care aceste bacterii proliferează sau dispar şi modul cum pot fi stimulate. S-au efectuat şi studii asupra plantelor pionier ce se instalează pe terenurile poluate şi asupra speciilor cultivate ce pot fi folosite în cursul ameliorării. S-a efectuat un studiu amplu de caracterizare a distribuţiei cantitative şi calitative a bacteriilor heterotrofe şi fungilor filamentoşi în solurile afectate de poluare din teritorii aparţinând schelelor de extracţie a ţiţeiului de pe întreg teritoriul României.

În sol, deşi reprezintă o fracţiune minusculă din greutatea totală (0,35%), microorganismele au o importanţă esenţială, fiind „motorul funcţiilor de fertilitate a solului .

Activitatea microorganismelor din sol este influenţată de prezenţa mic nutrienţi şi de factorii de mediu ,ai habitatelor, de tipul de sol, de structura şi textura acestuia, de asigurarea cu substanţe organice şi nutrienţi şi de factorii de mediu.

În funcţie de multitudinea de factori care acţionează, activitate microorganismelor este variabilă, atât din punct de vedere biologic (alternanţa fazelor vegetative cu fazele de latentă), cât şi din punct de vedere al activităţii metabolice şi de nutriţie.

Numeroase microorganisme din sol au capacitatea de a utiliza hidrocarburile gazoase, solide şi lichide din seria alifatică şi aromatică drept unică sursă de carbon şi energie, descompunându-le la compuşi cu greutate moleculară mai mică, sau chiar la dioxid de carbon şi apă.

Răspândite larg în mediile naturale, şi uneori semnificative numeric, microorganismele active atacă diferiţi compuşi, ca: ţiţeiul, fracţiile uşoare albe, uleiurile minerale, parafina, gazele de sondă, cauciucul natural şi sintetic, uleiurile de răcire, suprafeţele asfaltate, conductele subterane şi cablurile electrice protejate de coroziune cu ajutorul materialelor impregnate cu parafină, elastomeri sau alte produse petrochimice

Preview document

Tehnici de Depoluare a Solului în Situ - Pagina 1
Tehnici de Depoluare a Solului în Situ - Pagina 2
Tehnici de Depoluare a Solului în Situ - Pagina 3
Tehnici de Depoluare a Solului în Situ - Pagina 4
Tehnici de Depoluare a Solului în Situ - Pagina 5
Tehnici de Depoluare a Solului în Situ - Pagina 6
Tehnici de Depoluare a Solului în Situ - Pagina 7
Tehnici de Depoluare a Solului în Situ - Pagina 8
Tehnici de Depoluare a Solului în Situ - Pagina 9
Tehnici de Depoluare a Solului în Situ - Pagina 10
Tehnici de Depoluare a Solului în Situ - Pagina 11
Tehnici de Depoluare a Solului în Situ - Pagina 12
Tehnici de Depoluare a Solului în Situ - Pagina 13
Tehnici de Depoluare a Solului în Situ - Pagina 14
Tehnici de Depoluare a Solului în Situ - Pagina 15
Tehnici de Depoluare a Solului în Situ - Pagina 16
Tehnici de Depoluare a Solului în Situ - Pagina 17
Tehnici de Depoluare a Solului în Situ - Pagina 18
Tehnici de Depoluare a Solului în Situ - Pagina 19
Tehnici de Depoluare a Solului în Situ - Pagina 20
Tehnici de Depoluare a Solului în Situ - Pagina 21
Tehnici de Depoluare a Solului în Situ - Pagina 22
Tehnici de Depoluare a Solului în Situ - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Tehnici de Depoluare a Solului in Situ.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu Asupra Lucrărilor de Reconstrucție Ecologică a Siturilor Industriale Neutilizate și Poluate

Introducere O analiză a perioadei actuale arată că societatea a ajuns la un nivel superior de dezvoltare ştiinţifică şi tehnică. Setea continuuă...

Biotehnologii și Bioremediere - Fitoremedierea Solului

Fitoremedierea Solului Fitoremedierea se refera la bioremedierea botanica si implica utilizarea plantelor verzi pentru decontaminarea solurilor,...

Depoluarea Solului prin Bioremediere

Introducere In lucrarea de fata am incercat sa cuprindem tóate metodele de bioremedierea solului deoarece poluarea solului constituie o problema...

Poluarea cu Pesticide

ARGUMENT După cel de-al doilea război mondial, producţia industrială a pesticidelor înregistrează o creştere din ce în ce mai mare. Un număr enorm...

Poluarea radioactivă

CAP 1 DEFINITIA RADIOACTIVITATII Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu materiale care interferează cu sănătatea umană,...

Obținerea biogazului

Cap. 1. Scurt istoric Primele explicaţii ştiinţifice referitoare la gazele combustibile apar spre sfârşitul secolului al XVII-lea, perioadă în...

Tehnici de depoluare a solului prin depozitarea de deșeuri industriale

1. Deseurile industriale si poluarea solului În prezent, şi în România, gospodărirea şi asigurarea unor condiţii de calitate bune a solurilor, a...

Depoluarea Solului Contaminat cu Produse Petroliere

NOTIUNI INTRODUCTIVE Solul este un factor de mediu special, situat intre litosfera si atmosfera, in care se desfasoara numeroase cicluri...

Te-ar putea interesa și

Gestionarea Poluării Solului Contaminat cu Deșeuri Petroliere

INTRODUCERE Gestionarea deşeurilor, cunoscută și ca managementul deșeurilor, se referă la educația privind colectarea, transportul, tratarea,...

Proiectarea tehnologiei de depoluare a sitului termocentralei rovinari afectat de poluare cu metale grele, provenite în urmă activității producerii de echipamente analitice

Termenul de poluare are rădăcinile în latinescul poluere, ceea ce înseamnă a murdări şi a profana. În general, poluarea este definită ca o...

Poluarea Mediului

INTRODUCERE Proiectul de fata îşi propune sa analizeze impactul poluării produse de către om, voit sau nevoit, asupra mediului înconjurător....

Proiectarea tehnologiei de depoluare a sitului Cuprom-Baia Mare

Poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale ale ecosistemelor prin introducerea în mediu a unor componente străine rezultate din...

Proiectarea tehnologiei de depoluare a unui sit afectat de poluare în urma activității combinatului de la Hunedoara

INTRODUCERE Poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale ale ecosistemelor prin introducerea în mediu a unor componente străine...

Metode Fizice de Depoluare a Solului

INTRODUCERE „Spaţiu fizic al tuturor activităţilor umane, leagăn al civilizaţiilor ce se succed, pământul este un ecosistem al biosferei fără de...

Tehnici Moderne de Depoluare a Solului

MEMORIU TEHNIC Solul este stratul de la suprafaţa pământului, afânat, moale, friabil, care împreună cu atmosfera constituie mediul de viaţă al...

Metodologii de Refacere a Mediului Geologic

Sinteza mai jos prezentata descrie clasificarea si principiile pe care se bazeaza tehnologiile de remediere a solurilor si apelor subterane...

Ai nevoie de altceva?