Tendinte Actuale ale Utilizarii Energiei Eoliene si Impactul CEE asupra Mediului si al Mediului Inconjurator

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Tendinte Actuale ale Utilizarii Energiei Eoliene si Impactul CEE asupra Mediului si al Mediului Inconjurator.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Ecologie

Extras din document

Studii privind procesul de planificare si implementare a proiectelor dupã pricipiul

dezvoltãrii durabile

În prezent, energia eolianã împreunã cu energia produsã din biomasã, este una din cele

mai promitãtoare surse de energie regenerabilã si cu siguranta este prima sursã de energie, dupã

cea hidro consideratã sursã de energie verde.

Puterea vantului a fost folositã de multe secole. La început a fost folositã doar pentru

mãcinarea grânelor. Prin anul 1891, pionierul Dane Poul LaCour a construit prima turbinã

eolianã care genera energie electreicã. Dezvoltarera la scarã larga a început dupa criya petrolului

din anii ’70, primele parcuri eoliene apãrând în California. În anii 1990, USA era leader-ul în

capacitatea totalã instalatã, iar in scurt timp locul I în lume a fost preluat de Germania crescãnd

capacitatea mondialã de la 2 GW în 1991 la 31162 GW la începutul anului 2003 cunoscând

cresteri si de 48 % pe an (Germania – 1991-2001).

În stadiul de planificare al potentialului eolian al unei zone sunt evaluate mai multe

criterii legate de pozitionarea geograficã (amplasarea parcurilor pe uscat sau pe mare în zone cu

potential eolian ridicat), criterii legate de impactul asupra mediului, a biodiversitãtii, criterii

socioeconomice, estetice. Astfel de criterii stau la baza luãrii deciziilor privind amplasarea unor

CEE. Un studiu de caz din Turcia prezintã creearea unui sistem suport în luarea deciziilor privind

selectarea celor mai bune site-uri pentru amplasarea CEE, tinãnd cont de faptul ca în strategia de

dezvoltare energeticã a unei tãri, este criticã evaluarea surselor potentiale de energie regenerabilã

împreunã cu evaluarea impactul asociat asupra mediului

Pentru a sustine aceastã idee au fost propuse mai multe seturi de obiective de mediu ca si

criterii de acceptabilitate a unui proiect si anume: “acceptabil din punct de vedere al habitatelor

de pãsãri” acceptabil din punct de vedere al nivelului de zgomot, acceptabil din punct de vedere

al esteticii si sigurantei etc.

În urma calculelor au rezultat hãrti in sistem GIS (Geographic Information System) care

suprapuse cu zonele cu cel mai mare potential eolian sunt de mare ajutor în luarea deciziilor

strategice în dezvoltarea energiei eoliene.

Ca si exemplu sumar, rezultat în urma acestui studiu a reiesit cã pot fi amplasate turbine

eoliene (îndeplinidu-se obiectivele de mediu) conform urmãtorului tabel:

Obiective de mediu Constângeri de amplasare

Acceptabil din punct de vedere al zonelor

naturale

1000 m distantã fatã de arii cu valoare

ecologicã (ex. parcuri naturale)

400 m distantã de corpuri de apã

250 m distantã fatã de arii senzitive naturale

Acceptabil din punct de vedere al sigurantei si

al esteticii fatã de centrle oraselor mari

2000 m distantã fatã de asezãrile aglomerate,

orase, centre urbane.

Acceptabil din punct de vedere al sigurantei si

al esteticii fatã de aeroporturi

2500 distantã fate de aeroport

Acceptabil din punct de vedere al zgomotului 500 (400) m distantã fatã de cel mai apropiat

habitat

Acceptabil din punct de vedere al habitatelor

de pãsãri

Cel putin 500 m distantã fatã de arii de

conservare a biodiversitãtii

300 m distantã fatã de rezervatiile naturale

pentru a reduce riscul asupra pãsãrilor

Aceste constrãngeri sunt preluate din citarea mai multor studii dar existã si constrângeri

date de legislatia nationalã. În cazul mai sus prezentat rezultã urmãtorul set de constrângeri:

Obiective de mediu Constângeri de amplasare Legislatia aferentã

Acceptabil din punct de

vedere al zgomotului

Restrictii pentru zonel

industrializate: între 65 dB si

55 dB

Reglementãrile privind

evaluarea/managementul

zgomotului asupra mediului

Acceptabil din punct de

vedere al habitatelor

Cel putin 2,5 km de yone

tampon pentru a proteja

aspecte ecologice si

topografice

Reglementãri privind protectia

zonelor umede

Sigurantã rezervatiilor

naturale

Structuri care au impact

negativ semnificativ asupra

habitatelor nu pot fi construite

Reglementãri privind parcurile

nationale

Acceptabil din punct de Distantã de minim 3000 m si Criterii de deyvoltare în jurul

vedere al sigurantei maxim 6000 m aeroporturilor

Acest set de criterii suprapuse cu hãrtile privind potentialul maxim eolian al Turciei

orienteazã marii dezvoltatori de energie regenerabilã eolianã în deciziile investitionale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Tendinte Actuale ale Utilizarii Energiei Eoliene si Impactul CEE asupra Mediului si al Mediului Inconjurator.pdf