Tratarea Apelor Uzate Rezultate in Industria Textila

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Tratarea Apelor Uzate Rezultate in Industria Textila.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier ppt de 20 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si cuprins iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Ecologie

Cuprins

Introducere
Capitolul 1: Metode de epurare a apelor uzate industriale
Capitolul 2: Epurarea apelor uzate provenite de la finisarea materialelor textile din bumbac şi tip bumbac
Capitolul 3: Epurarea apelor uzate provenite de la finisarea materialelor textile din lână şi tip lână
Capitolul 4: Epurarea apelor uzate provenite de la topirea inului şi cânepii
Capitolul 5: Caracteristici ecologice şi toxicologice ale coloranţilor
Concluzii
Bibliografie

Extras din document

Introducere

În ultimii 30 de ani problematica protecţiei mediului a devenit o componentă esenţială a strategiei dezvoltării, precum şi un criteriu important în opţiunile majorităţii consumatorilor.

Apa este un vector important al agenţilor de poluare. Deşi răspândirea lor prin apă se face cu viteză mai redusă decât prin aer ea are totuşi unele caracteristici ce sporesc impactul agenţilor poluanţi.

Scopul lucrării „ Tratarea apelor uzate rezultate în industria textilă ” este acela de a evidenţia faptul că industria textilă este o mare producătoare de ape uzate cu un conţinut ridicat şi variat de contaminanţi.

Prelucrarea industrială a textilelor este un proces complex, în cadrul căruia finisarea chimică implică un consum mare de apă, şi reprezintă o sursă importantă de poluare.

Metode de epurare a apelor uzate industriale

1.1. Procedee mecanice de epurare a apelor uzate

Sunt acele procedee în care substanţele poluante nu suferă transformări de natură chimică. Prin procese fizice este posibilă îndepărtarea din apele uzate a suspensiilor solide.

1.2. Procese chimice de epurare a apelor uzate

Reprezintă acea categorie de procese de epurare a apelor uzate în cursul cărora poluanţii suferă transformări chimice în scopul facilitării separării sau a reducerii caracterului lor nociv.

1.3. Procese biologice de epurare a apelor uzate

Prin epurare biologică se înţelege procesul de prelucrare a apelor uzate în urma căruia are loc transformarea impurităţilor organice, ca rezultat al metabolismului bacterian, în produşi de degradare inofensivi şi biomasă (masă celulară nouă).

2. Epurarea apelor uzate provenite de la finisarea

materialelor textile din bumbac şi tip bumbac

Schematic, problemele ce pot apărea în diversele faze de prelucrare şi finisare a articolelor din bumbac şi tip bumbac, şi riscul de poluare a apei şi a aerului sunt prezentate în tabelul următor:

Fisiere in arhiva (1):

  • Tratarea Apelor Uzate Rezultate in Industria Textila.ppt