Toate referatele din domeniul Economie

 • Stabilitatea sistemului bancar din Republica Moldova

  Sistemul bancar din Republica Moldova a fost bulversat de mega-tranzactiile frauduloase care au dus la decapitalizarea a trei banci de importanta sistemica. In 2015 sistemul bancar a avut cea mai proasta evolutie din statele CSI, inregistrind cea mai mare scadere a activelor, conform unui studiu realizat de RIA Rating. Activele bancare au scazut cu circa 44%. La 1 ianuarie 2016 activele bancilor au coborit la cota de 3,51 miliarde de dolari, de doua ori mai putin decit activele bancilor...

 • Principalele probleme macroeconomice

  Analiza macroeconomică se concentrează asupra economiei naţionale, a elementelor de structură ale acesteia sau asupra economiei mondiale. Fenomenele şi procesele economice sunt rezultatul interacţiunii dintre deciziile milioanelor de agenţi economici (întreprinderi, menaje, administraţii, instituţii financiare etc.) care trebuie să ierarhizeze şi să aleagă din multitudinea de variante pe care le au la dispoziţie pentru cheltuirea (utilizarea) resurselor lor. De asemenea, deciziilor unor...

 • Analiza rentabilitatii

  Sub 1. Noțiunea de rentabilitate, indicatori și metoda lor de calcul Rentabilitatea reprezintă un indicator al eficienţei, care exprimă capacitatea întreprinderii de a câştiga profit. Rentabilitatea se determină ca raportul dintre efectele economice şi financiare obţinute de întreprindere şi eforturile depuse pentru obţinerea acestora. Formula de bază a calculului rentabilităţii este: În practica economică, rentabilitatea poate căpăta diferite forme, după cum se schimbă părţile componente...

 • Specificul metodelor de gestiune logistica a stocurilor in cadrul stocurilor de materii prime

  1) Metoda MRP 1 Primele soluţii informatice de planificare a resurselor organizaţiei (întreprinderii) au apărut la mijlocul anilor ’60, atunci când a fost dezvoltată tehnica MRP, ca metodă de planificare orientată pe reducerea stocurilor de materii prime, materiale şi produse finite. Pe baza acestei tehnici de management au fost proiectate sistemele informatice de tip MRP 1 (Material Requirements Planning), care operau folosind următorii parametri: - Necesarul de fabricat, bazat pe...

 • Banca Centrala Europeana

  Actualitatea temei Cercetarea Băncii Centrale Europene este actuală deoarece are un impact colosal atît asupra Uniunii Europene, cît și la nivel internațional. Banca Centrală Europeană participă atît direct, cît și indirect la majoritatea fluxurilor economice și financiare din lume. Astfel, o studiere riguroasă și complexă este necesară pentru a stabili un vector de dezvoltare și rectificare în viitor. Scopul și obiectivele cercetării Scopul şi obiectivele prezentei lucrări sunt...

 • Turismul international al Thailandei

  Thailanda, oficial Regatul Thailandei, este o țară situata in Asia de Sud-Est, în centrul peninsulei Indochina. Se învecinează la Nord cu Myanmar și Laos, la Est cu Laos și Cambodgia, la sud cu Golful Thailandei și Malaezia, și la vest cu Marea Andaman și extremitatea sudică a Myanmar. Thailanda are o populaţie de aproximativ 67.091.120 locuitori şi se întinde pe o arie de 513.120 km pătraţi. Se extinde în jur de 1.620 km de la Nord la Sud si 775 km de la Est la Vest. Capitala ţării se afla...

 • Incalzirea globala si conferinta de la Copenhaga

  Încălzirea globală este fenomenul de creștere continuă a temperaturilor medii înregistrate ale atmosferei în imediata apropiere a solului, precum și a apei oceanelor, constatată în ultimele două secole, dar mai ales în ultimele decenii. Dacă fenomenul de încălzire este cvasi-unanim acceptat de oamenii de știință și de factorii de decizie, există mai multe explicații asupra cauzelor procesului. Opinia dominantă este că încălzirea se datorează activității umane, în special prin eliberarea de...

 • Comertul exterior al Romaniei in prioada 2010-2013

  Comertul exterior al Romaniei cuprinde toate bunurile materiale care fac schimbul intre Romania si alte tari, avand ca obiect: importul de marfuri direct pentru consum; marfurile importate scoase din antrepozitele vamale sau zonele libere pentru a fi puse in consum; exportul de produse nationale, precum si exportul de marfuri importate declarate pentru consumul intern. Comertul exterior mai cuprinde: -importurile temporare de bunuri straine pentru prelucrare in interiorul tarii (prelucrare...

 • Expertiza contabila

  Expertizele contabile judiciare au o tradiție mai îndelungată. De altfel, înseși conceptele de bază ale expertizei contabile au luat ființă și s-au cristalizat în domeniul judiciar. În țara noastră primele referiri la necesitatea expertizei contabile sunt conținute în Codul Comercial din 1887, care prevedea dreptul judecătorului de a ordona cercetarea scriptelor de către un specialist în materie de societăți, asigurări, falimente, litigii comerciale. Dar asemenea prevederi erau mai puțin...

 • Factorii care influenteaza devalorizarea unui autoturism

  Introducere Odată cu trecerea timpului multe lucruri au norocul de aș crește valoarea, acestea ajungând să fie mai scumpe, cum ar fi: aurul, tablourile, vinul. Pe de altă parte, sunt si bunuri care odată cu trecerea timpului ajung să se devalorizeze, să le scadă valoarea, să se deprecieze. Printre aceste enumerăm: autovehiculele, instalațiile,rețelele tehnologice, utilaje și instalații de lucru. Maşinile, echipamentele şi instalaţiile reprezintă active corporale care sunt deţinute de o...

 • Dinamica inflatiei in Romania

  Rezumat: Această lucrare prezintă o analiză a evoluției inflației în România. Inflatia este proces de crestere a nivelului general al preturilor de consum,mecanism care provoaca variatii multiple de lunga durata, generalizeaza el insusi cauzele permanentei sale si exprima prin majoritatea cea mai mare parte a preturilor. Măsurarea inflației pornește, bineînteles, de la consensul teoretic cu privire la formele de manifestare ale fenomenului, dar realizarea în fapt a acestei inteții rămâne o...

 • Expertiza contabila

  Expertul contabil Ion Andreea cu domiciliul în Brașov, str. Bujorului, nr. 49A, posesoare a carnetului de expert contabil nr. 41200 emis de Corpului Experţilor Contabili şi al Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) înscris în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi al Contabililor Autorizaţi filiala Brașov, în Secţiunea Experți contabil liber profesioniști, Poziţia 62. Am fost numit de Tribunalul Brașov, prin Încheierea de ședință nr. 518 din data de 26.09.2016 expert contabil în...

 • Inflatia

  Având în vedere recunoaşterea pe scară largă a avantajelor stabilităţii preţurilor, considerăm că este esenţial să se explice, în special tinerilor, importanţa stabilităţii preţurilor, modul optim de realizare a acesteia şi cum anume favorizează menţinerea acesteia realizarea obiectivelor economice mai generale ale Uniunii Europene. Acestă lucrare arată că, într-o lume fără bani, respectiv într-o economie bazată pe troc, costurile asociate schimbului de bunuri şi servicii, cum ar fi cele...

 • Auditul financiar

  Prin audit se înţelege examinarea profesională efectuată de o persoană autorizată, independentă, în vederea exprimării unei opinii motivate asupra imaginii fidele a situaţiilor financiare anuale. Pentru o firmă, auditul reprezintă şi o vedere critică de ansamblu pentru evaluarea unei situaţii financiar-contabile determinate. Evaluarea critică a situa- ţiilor financiare se face de un profesionist independent, care trebuie să-şi îndeplinească misiunea fără a ţine seama de posibile conflicte de...

 • Strategia Europa 2020 - Obiective de mediu

  O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii 1. Ce este Strategia Europa 2020? „Europa 2020 reprezintă strategia UE de creştere economică pentru următorii zece ani. Într-o lume aflată în ocial nt schimbare, UE doreşte să devină o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Aceste trei priorităţi se sprijină reciproc şi sunt în măsură să ajute UE şi statele ocial să obţină un nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă, de...

Pagina 1 din 440