Toate referatele din domeniul Economie

 • Macroeconomia si principalii indicatori macroeconomici

  Evidentierea nivelului de dezvoltare economica, a tendintelor acesteia si a modului in care sunt utilizate resursele unei economii nationale, necesita masurarea rezultatelor activitatii economice. Evaluarea, fizica si valorica, a rezultatelor agentilor economici in ansamblu permite reflectarea evolutiilor favorabile si nefavorabile in economia nationala. 2.1. Sistemul Contabilitatii Nationale (S.C.N.) din tara noastra reprezinta un sistem de evidenta valorica a fluxurilor economice, in...

 • Asigurari informationale

  TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIEI IN ASIGURARI Dezvoltarea internetului a fost exploziva in ultimii ani. Numărul de utilizatori aiinternetului se dublează la fiecare câteva luni, existând în acest moment sute de milioanede utilizatori. Este cunoscut faptul că tranzacțiile pe internet se clasifică din punct devedere al utilizatorilor, tranzacțiile pe internet putand fi împărțite în: tranzacții în caresunt implicate personae fizice și juridice și tranzacții în care sunt implicate doar...

 • Tendinte separatiste in Europa

  Separatismul politic Ce este separatismul politic? Separatismul este o mișcare politică ce caută să despartă o regiune, o provincie sau un stat, de țara sau ansamblul mai vast căruia aceasta aparține. Scopul este obținerea, pe o bază teritorială, a unei recunoașteri politice și crearea unui nou stat independent. Această mișcare se referă explicit și în mod sistematic la independența unui anume teritoriu ce, în prezent, este componenta altui stat. În acest sens, separatismul se poate defini...

 • Economiile si investitiile

  Atât individul, cât și societatea pot să progreseze numai atunci când se produce mai mult decât se consumă. J. M. Keynes - „prin economii se înțelege surplusul venitului peste cheltuielile de consum”. A. Cotta - economiile sunt „toate reducerile costului de producție mediu pe care o unitate economică le înregistrează voluntar sau involuntar” Prin originea lor economiile sunt interne și externe. Economiile care provin din perfecționarea organizării producției se numesc economii de scară...

 • Cresterea macroeconomica

  Ce se înțelege prin mișcarea economică? mișcarea economică reprezintă modul de existență și de manifestare-funcționare, schimbare, transformare, evoluție a economiei privită în ansamblul său și a tuturor elementelor sale constitutive, în timp și spațiu Sursa mișcării economice o constituie interacțiunea dintre fenomenele, relațiile și procesele vieții economice. = trebuințele, interesele, dorințele și scopurile agenților economici Conceptul de - creștere- a fost împrumutat de știința...

 • Sectorul public si rolul lui in economia bazata pe cunostinte

  Factorul uman este cel mai important, deoarece managementul cunoștințelor depinde de disponibilitatea oamenilor de a răspândi și reutiliza cunoștințele. Introducere Am ales această temă întrucât am fost captivați de importanța resurselor umane, în special, a cunoștințelor acestora, fără de care nici o activitate nu și-ar îndeplini obiectivele. De asemenea, rolul jucat de economia bazată pe cunoștințe în instituțiile publice are o importanță deosebită. Cap. 1 Instituțiile publice...

 • Bune practici in utilizarea Fondurilor Structurale si de Coeziune

  1.Rezumat Instrumentele principale ale Uniunii Europene ce au un rol foarte important în promovarea coeziunii economice și sociale sunt reprezentate de Fondurile Structurale și de Coeziune. Fondurile Structurale sunt direct implicate în dezvoltarea armonioasă a Uniunii Europene și în promovarea principiilor de mediu. Fondul de coeziune are o importanță deosebită în proiectele de infrastructură a Statelor Membre a căror Produs Intern Brut este mai mic de 90% decât media PIB din Comunitate...

 • Analiza disparitatilor socio-economice la nivel regional in Romania

  1.Rezumat Începând cu anul 2007,când țara noastră a aderat la Uniunea Europeană,România a avut o serie de politici de dezvoltare națională în conformitate cu obiectivele,principiile,politicile comunitare în domeniu,urmărindu-se astfel o dezvoltare socială și economică europeană. Cu toate acestea,în România au continuat să existe zone cu diferite niveluri de dezvoltare,ca de altfel,în orice țară.Concurența specifică economiei de piață a făcut ca disparitățile deja existente in dezvotarea...

 • Reducerea resurselor energetice si impactul asupra preturilor

  In ultimii trei ani, pe fondul declinului general al economiei si, in mod deosebit a reducerii dramatice a productiei industriale, a avut loc si o scadere substantiala a principalelor resurse din economie (atat a celor din productia interna cat si a celor din import), cu exceptia energiei hidroelectrice si a energiei nuclearo-electrice. Evident, acest fenomen, privit mai ales din perspectiva reducerii productiei interne, avea sa se resfranga negativ si asupra nivelului costurilor la...

 • Terapie soc vs Terapie graduala - Cazul Ungariei si Poloniei - Ce drum alegem catre economia de piata

  I. Introducere Începutul anilor ’90, a adus cu caderea comunismului în statele din Europa Centrală si de Est, din motive economice în primul rând: lipsa proprietății private, lipsa contractelor economice voluntare, dar cel mai mare eșec al regimului socialist a fost neputința creării de avere. În același timp, faimosul filosof si sociolog Ralf Dabrendorf afirma, în ceea ce priveste durata si efectul tranzitiei, că “schimbarea politică va dura șase luni, cea economică, în liniile ei generale...

 • Impozitele

  Introducere Actualitatea temei cercetării- În condițiile relațiilor de piață impozitele au un rol important în mecanismul dezvoltării economice a unei țări Ele determină mărimea înclinației de a economisi, investi și munci ,influențînd creșterea producției și ocuparea forței de muncă, ceea ce reprezintă elementele esențiale ale strategiei economice, făcînd din reforma fiscală o componentă importantă a reformei economice Problema cercetări- detectarea utilizarii impozitelor ca instrument de...

 • Locul si rolul taxelor vamale in cadrul impozitelor indirecte in contextul aderarii Romaniei la UE

  Locul taxelor vamale in resursele financiare publice : Taxele vamale reprezinta o parte specifica a categoriei de impozite indirecte ce sunt utilizate de catre stat atat in scopul procurarii de resurse financiare pentru alimentarea bugetului de stat, cat si pentru protejarea economiei nationale. Taxele vamale constituie o prezenta la fel de obisnuita in practica fiscala ca si impozitele generale sau cele specifice pe consum. Intre aceste doua categorii exista asemanari dar si deosebiri....

 • Politici Comunitare Interne - Economie Europeana

  Politici Comunitare : Uniunea Europeană numără 26 state membre. In UE nu există o majoritate, ci numai minorități. In ciuda diferențelor dintre acestea, la baza întregii construcții europene a stat voința de a lucra împreună, pe baza unor interese comune. Acestea au condus la convingerea că în unele domenii se pot obține rezultate mult mai bune la nivel european decât la nivel național. Așa s-a ajuns la politici comune tuturor statelor membre, elaborate si adoptate de instituțiile comunitare...

 • Ungaria

  1.Prezentarea elementelor de geografie politica 1.1.Harta Ungaria (în maghiară Magyarorszîg) este un stat situat în Centrul Europei, în Câmpia Panonică și la poalele sudice ale Carpaților Occidentali Interiori, la o distanță egală de Oceanul Atlantic, Munții Ural, respectiv de Marea Mediterană și Marea Nordului. Pe teritoriul ei este situată aproape toată suprafața Câmpiei Panonice, din care face parte Parcul Național Hortobîgy, înscris pe lista patrimoniului mondial UNESCO. Se învecinează...

 • Criza economica in Republica Moldova

  1. Definirea conceptului de criză “Dinamica dezvoltării societății arată că, de-a lungul istoriei, economiile statelor s-au confruntat cu perioade de boom și de criză, care s-au repetat la intervale scurte, medii și lungi, fapt ce induce ideea de ciclicitate. Efectele crizei s-au resimțit în planul investițiilor, producției, al cererii agregate. În evoluția societății, crizele pot fi definite ca fiind situații caracterizate de o instabilitate pronunțată, însoțite de o volatilitate și de o...

Pagina 1 din 456