Toate referatele din domeniul Economie

 • Regimul juridic al spatiului aerian al unui stat

  Termeni cheie: - Spațiul aerian - Reglementări internaționale - Convenția de la Paris din 1919 - Suveranitate asupra spațiului aerian. Spațiul Aerian Element al teritoriului de stat. Teritoriul de stat este definit ca fiind spațiul geografic alcătuit din suprafețele terestre, acvatice și aeriene asupra căruia statul își exercită suveranitatea sa deplină și exclusivă. Împreună cu populația și cu structura organelor puterii, teritoriul de stat constituie una din premisele esențiale...

 • Modelul cererii si ofertei agregate

  Introducere: În această lucrare Modelul cererii și ofertei agregate ne-am propus să analizăm următoarele subiecte: cererea agregată și ce presupune ea, determinanții cererii agregate și ce includ ei, factorii de influență asupra AD, analizând modificările în cheltuielile de consum, modificările în cheltuielile guvernamentale, modificări privind exportul net. În a doua parte a lucrării vom analiza oferta agregată, trăsături al acestui tip de ofertă. Mai analizăm - modelul keynesist al AS ce...

 • Criza economica

  1. Introducere Pe la la începutul toamnei lui 2007 întreaga lume a fost zguduită de vestea care anunța că o renumită bancă de investiții din America, Lehman Brothers, a dat faliment. La ceva timp, bursa din America se lovește de o scădere drastică a acțiunilor. Bănci și burse din America de Sud, Belgia, Tokio, Frankfurt, Londra, Paris, Luxemburg, Dublin trec printr-o perioadă dificilă. Scăderi masive înregistrate pe cele mai mari burse din lume, chiar suspendarea tranzacțiilor pe unele...

 • Economia serviciilor - oferta de servicii

  Oferta de servicii Oferta de servicii, în termenii de bază economici, reprezintă cât de mult și ce anume poate oferi piața serviciilor, o definiție destul de simplă în aparență, dar cu multe implicații și conotații de ordin economic pe piața de consum a serviciilor. Categorii de oferte ale serviciilor În literatura de specialitate se regăsesc două modalități de prezentare a ofertei de servicii: oferta individuală de servicii și oferta agregată. Oferta individuală reprezintă  oferta de...

 • Etapele schimbarii

  1.NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1.1 Ce înseamnă schimbare? Conform Dicținarului explicativ al limbii române, termenul de schimbare este acțiunea de a schimba și rezultatul ei. Totodată, a schimba are mai multe sensuri: a înlocui un lucru cu altul, a da unui lucru altă formă, a modifica, a transforma. Conform dicținarului francez LAROUSSE, schimbarea se definește în termeni asemănători, și anume, acțiunea de a schimba, de a modifica ceva sau pe cineva. Mihail Dumitrescu (1995) în ,,Introducere în...

 • Caracteristicile inteprinderii inovative

  CARACTERISTICILE ÎNTEPRINDERII INOVATIVE Din ce în ce mai multe companii acordă o importanță tot mai mare inovării, cercetării fundamentale, cercetării aplicative și transferului tehnologic. În acest sens, în acordurile internaționale și în documentele europene se acordă un spațiu distinct inovării. Inovarea se află în centrul creșterii economice, fiind catalizatorul acesteia, și devenind totodată un factor al competitivității. Companiile care au succes și înregistrează creșterea cea mai...

 • Analiza convergentei reale a economiei romanesti cu UE

  Ce înseamnă convergența reală? Prin convergență reală se înțelege convergența standardelor de viață sau a PIB real pe cap de locuitor către nivelul din zona euro. Convergența reală creează premisele sustenabilității convergenței nominale prin reducerea expunerii economiei la șocuri asimetrice și prin limitarea diferențelor în procesul de transmitere a șocurilor simetrice Dinamica PIB-ului per capita în România - evoluție- Produsul intern brut este o măsură a bunăstării obiective. Motivele...

 • Politica de agricultura comuna a Uniunii Europene

  I. Evolutia in timp a politicii agricole comune (PAC) In primul deceniu de activitate al Comunitatii, agricultura reprezenta unul din principalele domenii de activitate ale acesteia, motiv pentru care a fost inclusa in Tratatul de la Roma sau Tratatul instituind Comunitatea Economica Europeana, semnat de Germania, Franta, Italia, Belgia, Luxemburg si Olanda la 25 martie 1957 si intrat in vigoare la 1 ianuarie 1958. Prima abordare a PAC viza obiective precum: cresterea productivitatii prin...

 • Cum influenteaza automatizarea nivelul fortei de munca

  1. Introducere Tehnologia prin care se asigură controlul asupra anumitor procese fie informatice, fie mecanice, în vederea sporirii eficienței se numește automatizare. Automatizarea înlocuiește, în mare parte, procesele și muncile manuale efectuate de oameni. În acest fel, producția și fiabilitatea sunt cu mult sporite, având un impact uriaș asupra profitului companiilor. Pe lângă aceste beneficii aduse producătorilor, există însă riscul scăderii uriașe a locurilor de muncă, procesul de...

 • Procedura de inatriculare a socieatilor comerciale in registrul comertului

  Reguli generale privind înregistrările Înmatricularea unei societăți comerciale reprezintă dobândirea calității de persoană juridică prin înregistrarea societății în Registrul Comerțului, fiind considerată o obligație în realizarea unei societăți comerciale. Calitatea de subiect de drept poate fi exprimată atât prin persoană juridică cât și prin persoană fizică autorizată, pentru depunerea înmatriculării. În cazul persoanelor juridice, cerea de înmatriculare se poate face de către...

 • Disparitatile socio-economice la nivelul regiunilor de dezvoltare Sud-Est si Bucuresti-Ilfov

  Factori de natură istorică, culturală și economică reprezintă cauze generale care au condus la dezvoltarea diferită a regiunilor din țara noastră. Absența unei politici regionale a contribuit la adâncirea și mai accentuată a acestor diferențe după 1989, așa încât, în România se află una dintre cele mai sărace regiuni din Uniunea Europeană, regiunea Nord-Est. În lucrarea de față mi-am propus să identific și să analizez factorii care au generat disparități între două regiuni: regiunea...

 • Politica monetara a Bancii Centrale din Bolivia

  I.1.Mai mult de 90 ani de istorie Banca Centrală a Bolivia (BCB) a început istoria sa, atunci când Legea din 07 ianuarie 1911 Banco de la Nacion Boliviana, a căror funcționare este reglementată prin Decretul din 8 aprilie a fost fondat în același an. Inițiativa pentru crearea de BCB a plecat de la Președintele Siles, care împreună cu un grup de personalități proeminente a determinat necesitatea unei reforme a sistemului bancar, pentru care a fost angajat un grup de experți străini, numit...

 • Inceputurile si evolutia Uniunii Europene

  Repere Istorice. Generalizări Dreptul comunitar reprezintă un ansamblu de principii și norme juridice, conținute în Tratate sau elaborate de instituțiile comunitare,prin care se urmarește în principal, funcționarea tuturor instituțiilor naționale conform standardelor stabile, implementarea în dreptul intern al statelor membre a normelor stabile la nivel comunitar, libera circulație a persoanelor și bunurilor în spațiul comunitar, respectarea drepturilor fundamentale în fiecare stat membru....

 • Introducere in practica diplomatica internationala - Franta

  Franța Informații generale Franța este o republică constituțională unitară având un regim semi-prezidențial, mare parte din teritoriul său și din populație fiind situată în Europa de Vest, dar care cuprinde și mai multe regiuni și teritorii răspândite în toată lumea. Este o democrație liberală, iar forma de guvernământ este republica. Fundamentele organizării politice și administrative actuale a Franței au fost fixate în 1958 prin constituția celei de a Cincea Republici. Conform primului...

 • Ce trebuie sa intelegem prin economie sustenabila

  Introducere Sustenabilitatea este o capacitate ce trebuie să dureze . Ca defiție “sustenabilitatea este calitatea unei activități antropice de a se desfășura fără a epuiza resursele disponibile și fără a distruge mediul, deci fără a compromite posibilitățile de satisfacere a nevoilor generațiilor următoare” - Dicționarul explicativ al limbii române . În Rio de Janeiro la conferința mondială asupra mediului din 1992 , a fost acordată o maximă atenție asupra acestui aspect , ce implică...

Pagina 1 din 460