Abordari ale Sistemului Informational Financiar-Contabil prin Prisma Normalizarii Contabile la Nivel European si International

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Abordari ale Sistemului Informational Financiar-Contabil prin Prisma Normalizarii Contabile la Nivel European si International.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 17 pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domenii: Economie, Contabilitate, Finante

Cuprins

1. Introducere 3
2. Standarde contabile 5
3. Situaţiile financiare de sinteză, surse informaţionale abordate prin prisma
aplicării standardelor internaţionale 7
3.1 Bilanţul contabil 8
3.2 Contul de profit şi pierdere 12
3.3 Tabloul fluxurilor de trezorerie 13
4. Analiza financiar-contabilă a patrimoniului la nivelul firmei 16
Bibliografie 18

Extras din document

. Introducere

Cele mai mari probleme pentru realizatorii de sisteme informatice pentru activitatea financiar-contabilă sunt ridicate de instabilitatea reglementărilor în domeniu, în special a celor fiscale, şi de lipsa de uniformitate în ce priveşte informaţiile contabile la întreprinderi ce evoluează în segmente diferite de piaţă, au dimensiuni diferite sau se supun unor alte reglementări ce sunt dictate de apartenenţa la un anumit spaţiu geografic.

Toate aceste elemente se resimt din plin în cazul unei iniţiative de proiectare a unui sistem informatic generalizabil de asistare a deciziei pentru activitatea financiar contabilă.

În contextul schimbărilor ce au loc la nivel european şi internaţional, integrarea sistemelor economice regionale în macrosisteme la nivel continental cu toate implicaţiile ce survin (modificări legislative, schimbarea monedei, etc.) adaugă noi elemente pe lunga listă de provocări cărora trebuie să le răspundă firmele ce dezvoltă aplicaţii informatice. Un exemplu concret îl constituie procesul de denominare ce s-a desfăşurat în ţara noastră în anul 2007.

Toate aceste fenomene conduc însă spre rezolvarea problemelor legate de

lipsa de uniformitate a sistemelor pentru activitatea financiar-contabilă, deficienţă resimţită mai ales în cazul marilor companii multinaţionale.

În sprijinul acestor demersuri trebuie menţionate iniţiativele organismelor de reglementare în contabilitate, iniţiative ce trebuie urmărite cu interes în perspectiva dezvoltării unui sistem informatic de asistare a deciziei.

Conceptul de normalizare în domeniul contabilităţii a luat naştere ca urmare a necesităţii de armonizare şi uniformizare în contabilitate.

Conform lucrărilor de specialitate procesului de normalizare i se pot ataşa trei scopuri fundamentale:

- Obţinerea de către instituţiile publice a unei informări omogene

- Valorificarea informaţiilor contabile de către utilizatori, în special în ce priveşte comparaţiile în timp şi spaţiu

- Contribuţia la o alocare mai bună a resurselor financiare

Demersul normalizării activităţilor contabile se concretizează în definirea unor principii şi norme contabile bazate pe o terminologie comună pentru toţi factorii implicaţi în furnizarea de informaţii contabile şi utilizatorii de informaţie.

Normalizarea contabilă constituie un element extrem de important pentru dezvoltarea viitoare a sistemelor informatice întrucât, prin implementarea standardelor elaborate, se urmăreşte asigurarea comparabilităţii informaţiilor în timp şi spaţiu şi creşterea gradului de relevanţă şi credibilitate a informaţiei.

Uniformizarea situaţiile financiare anuale reprezintă unul dintre obiectivele principale ale normalizării contabile şi constituie un punct de maxim interes în realizarea unui sistem informatic de asistare a deciziei deoarece vizează:

- Componenţa situaţiilor financiare

- Elementele descrise în situaţiile financiare

- Evaluarea elementelor descrise în situaţiile financiare

- Reglementările şi procedurile contabile de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare.

În România sistemele informaţionale contabile ale întreprinderilor trebuie să se conformeze reglementărilor legii contabilităţii (legea 82/1991 cu modificările aduse de OG 70/2004 şi legea 420 pe 2004). Prin legislaţia în vigoare sunt stabilite prevederi referitoare la răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii, registrele contabile obligatorii (registrul jurnal, registrul inventar şi cartea mare), delimitarea în timp a exerciţiilor financiare sau indicarea standardelor contabile internaţionale de care se va ţine cont în organizarea contabilităţii.

Fisiere in arhiva (2):

  • Abordari ale Sistemului Informational Financiar-Contabil prin Prisma Normalizarii Contabile la Nivel European si International.doc
  • cuprins.doc