Acquis-ul Comunitar în Domeniul Vamal

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 2854
Mărime: 13.98KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lucian Paul
Referat uttilizat la "Economia Europeana" la ULB Sibiu

Extras din document

Scurt istoric

Comunitatea Economică Europeană a fost înfiinţată prin Tratatul de la Roma, semnat de cele şase state fondatoare (Belgia, Franţa, Germania, Italia, Luxemburg şi Olanda) la 25 martie 1957. Unul din obiectivele majore stabilite de Tratatul de la Roma a fost realizarea unei pieţe unice între statele membre, primul pas concret fiind crearea unei Uniuni Vamale.

Între 1958 şi 1968, taxele vamale pentru importurile din statele membre ale Comunităţii au scăzut treptat până la dispariţia totală. În 1968 a fost desăvârşită unificarea tarifelor, adică au fost eliminate toate taxele vamale şi restricţiile în comerţul dintre statele membre ale Comunităţii, fiind introdus un tarif unic aplicabil bunurilor importate din terţe ţări.

Aplicarea unui tarif comun nu a însemnat şi finalizarea Uniunii Vamale. Cu toate că între 1968 şi 1992 Uniunea Vamală s-a extins treptat, prin dezvoltarea legislaţiei vamale comune, statele membre şi-au menţinut controalele vamale la frontierele interne, pentru a colecta alte taxe decât cele vamale (TVA, accize), pentru a strânge informaţiile statistice sau pentru a aplica măsuri de securitate. Menţinerea controalelor la frontierele interne implică o mulţime de costuri, în timp şi bani, pentru importatori, exportatori şi transportatori, fiind în acelaşi timp o piedică în calea funcţionării cu adevărat a unei pieţe unice.

Ca urmare, între 1986 şi 1993, Uniunea Europeană a adoptat o serie de măsuri ce au condus la înfiinţarea pieţei unice în 1993, cele mai importante măsuri din punct de vedere vamal fiind introducerea în 1988 a unui formular unic de declaraţie vamală (care a înlocuit circa 150 de documente vamale diferite) şi adoptarea în 1992 a unui Cod Vamal Comunitar. Începând cu anul 1993, controalele la frontierele interne au fost abolite, colectarea TVA şi a accizelor pentru comerţul dintre statele membre fiind realizat din acel moment prin sisteme fiscale şi statistice ce nu necesitau controlul bunurilor şi a documentaţiei aferente în momentul trecerii dintr-un stat în altul.

Rezultatul – a fost creat un teritoriu vamal unic, fără frontiere interne, în care este garantată libera circulaţie a bunurilor comunitare. Bunurile „necomunitare” ce nu au căpătat statutul de liberă circulaţie pot fi tranzitate de teritoriul Comunităţii ţinându-se cont de diferite convenţii precum cea referitoare la transporturile internaţionale rutiere (Convenţia TIR), la cea privind admiterea temporară a bunurilor (Convenţia ATA) sau Convenţia Comună privind tranzitul.

Temeiul juridic

Articolul 23 al Tratatului Comunităţii Europene (Tratatul de la Roma) stipulează că Uniunea Vamală va acoperi totalitatea comerţului cu bunuri, interzicând taxele vamale de import şi export între statele membre sau toate taxele având un efect echivalent. Conform Tratatului, Uniunea Vamală implică şi adoptarea Tarifului Vamal Comun (forma actuală fiind stabilită prin Regulamentul nr. 2658/87) pentru relaţiile cu terţe ţări.

Articolele 24 -31 ale Tratatului Comunităţii Europene acoperă alte aspecte referitoare la libera circulaţie a bunurilor şi la Uniunea Vamală.

Proceduri de luare a deciziilor

Politica vamală cade în responsabilitatea Comunităţii şi este implementată de către statele membre.

Comisia Europeană este responsabilă de iniţiativele privind dezvoltarea politicii vamale şi de propunerile privind legislaţia în domeniu. Comisia asigură coordonarea dintre administraţiile statelor membre, adunând informaţii şi opinii din sectorul afacerilor şi industrial la nivel european. De asemenea, Comisia Europeană are competenţa exclusivă de a negocia concesiile tarifare în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC).

Modificarea taxelor vamale din Tariful Vamal Comun sunt supuse de către Comisia Europeană spre aprobare Consiliului European, care le poate aproba cu majoritate de voturi. De asemenea, Consiliul aprobă derogările de la aplicarea Tarifului Vamal Comun, prin aplicarea de măsuri tarifare precum contingentele tarifare, plafoane tarifare, suspendări totale sau parţial de taxe vamale.

Administraţiile vamale din statele membre sunt responsabile de aplicarea în practică a legislaţiei vamale, atât în ceea ce priveşte politica comercială (colectarea taxelor vamale), cât şi restul politicilor comunitare (politica agricolă comună, politica de securitate, etc.).

Politica vamală

Politica vamală comunitară se bazează pe aplicarea uniformă a legislaţiei vamale de către administraţiile vamale ale statelor membre.

Legislaţia privind politica vamală cuprinde: Codul vamal comunitar şi prevederile de aplicare a Codului Vamal, Nomenclatura combinată, Tariful vamal comun, precum şi legislaţia aferentă ce depăşeşte sfera codului vamal (legislaţia privind bunurile contrafăcute sau piratate, exportul de bunuri culturale, comerţul preferenţial, controalele sanitare şi de mediu, politicile comune în domeniul pescuitului şi al agriculturii, protejarea intereselor economice prin aplicarea instrumentelor netarifare sau măsurile de securitate şi politică externă).

Instrumente

În timp ce libera circulaţie a bunurilor este principala manifestare internă a Uniunii Vamale, Tariful Vamal Comun (TVC) formează aspectul extern, deoarece face posibilă aplicarea uniformă a taxelor vamale la produsele importate din alte ţări decât cele ale Uniunii Europene, indiferent de ţara de destinaţie.

Iniţial, în 1968, Tariful Vamal Comun a fost creat ca o medie a tarifelor celor şase state membre. Pe baza articolului 28 al Tratatului, Consiliul a introdus de-a lungul timpului multe amendamente, fie din proprie iniţiativă, fie datorită negocierii tarifelor în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (Acordul General asupra Tarifelor şi Comerţului – GATT).

Preview document

Acquis-ul Comunitar în Domeniul Vamal - Pagina 1
Acquis-ul Comunitar în Domeniul Vamal - Pagina 2
Acquis-ul Comunitar în Domeniul Vamal - Pagina 3
Acquis-ul Comunitar în Domeniul Vamal - Pagina 4
Acquis-ul Comunitar în Domeniul Vamal - Pagina 5
Acquis-ul Comunitar în Domeniul Vamal - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Acquis-ul Comunitar in Domeniul Vamal.doc

Alții au mai descărcat și

Economie Europeana

Politica agricola Fundamente pragmatice ale integrarii: Politica Agricola Comunitara (PAC) Autoritatile Comunitare luau, in 1962, o decizie care...

Întreprinderi Mici și Mijlocii

CAP.1 CARACTERISTICILE SECTORULUI IMM-URILOR 1.1. DEFINIREA ÎNTERPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII În ultimul deceniu s-a înregistrat o dezvoltare...

Implementarea Aquis-ului Comunitar în Domeniul Calității și al Protecției Consumatorilor

1. Acquis comunitar. Definitie. Caracteristici Acquisul comunitar, respectiv normele juridice adoptate in baza tratatelor constitutive ale UE, in...

Subiecte Examen Economie Europeana

1. Analiza comparativa a modelelor regionale de economie Astazi in lume se confrunta trei modele de economie si societate (sunt in acelasi timp si...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Studiu Privind Fiscalitatea la o Societate Comerciala

INTRODUCERE Societatea românească încă traversează o perioadă de profunde transformări, generate de tranziţia de la un sistem centralizat la un...

Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană

CAPITOLUL I: DEFINIREA CONCEPTULUI DE POLITICĂ COMERCIALĂ, A OBIECTIVELOR, FUNCŢIILOR ŞI INSTRUMENTELOR SALE. Subcapitolul 1.1. Politica...

Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene

Agricultura constituie din cele mai vechi timpuri un domeniu vital de activitate al omului. În zilele noastre, ea continuă să fie practic singura...

Reglementarea Protectiei Concurentei Economice in Romania

1.1 Dimensiunile concurentei economice in economia de piata In literatura de specialitate concurenta presupune doua abordari, una...

Rolul si Importanta Impozitelor Indirecte in Formarea Bugetului de Stat

Introducere Începând cu anul 1994, în România, este parcursă o perioadă de tranziţie ce se caracterizează prin profunde modificări, atât în sfera...

Strategia de Pre-Aderare a Turciei

Turcia adoptă acquis-ul Comunitar în etape; modul de abordare este stabilit în următoarele documente: • Acordul de Asociere dintre Comunitatea...

Considerații Teoretice și Practice Privind Taxele Vamale în Condițiile Aderării României la Uniunea Europeană

1. CAPITOLUL I 1.1. CONCEPTE DE BAZĂ PRIVIND POLITICA VAMALĂ EUROPEANĂ Politica vamală este unul dintre fundamentele Uniunii şi este esenţială...

Cele Patru Libere Circulații

INTRODUCERE Prin Tratatul de la Maastricht, s-a procedat la o reorganizare a materiilor reglementate prin tratatele constitutive ale Comunităţilor...

Ai nevoie de altceva?