Acreditivul Documentar

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Acreditivul Documentar.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: I.Ibanescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

SCRISOAREA COMERCIALĂ DE CREDIT

În cadrul relaţiilor de plăţi externe, scrisoarea comercială de credit (o variantă a acreditivului) se utlizează drept modalitate de plată cu precădere în anumite zone geografice (în sistemul bancar anglo-saxon şi zonele sale de influenţă) şi numai în cadrul unui anumit gen de operaţiuni.

Scrisoarea comercială de credit este utilizată în scopul finanţării tranzacţiilor comerciale internaţionale care implică livrări frecvente de mărfuri şi de aceeaşi natură către acelaşi importator. Ea este emisă de către o bancă.

Indiferent dacă în filiera de transmitere a scrisorii comerciale de credit intervine şi o altă bancă, pretenţiile de executare a angajamentului conţinut în scrisoare pot fi emise numai de către beneficiar sau din dispoziţia acestuia de către banca intermediară. La prezentarea documentelor în condiţiile scrisorii comerciale de credit, beneficiarul rămâne întotdeauna titularul unic de creanţă.

Scrisoara comercială de credit evidenţiază condiţiile în care firma exportatoare (vânzătoare), adică firma în favoarea căreia a fost deschisă, poate să tragă cambii (trate) în contul creditului aferent deschis, garantând totodată acceptarea la plată a unor asemenea titluri dacă sunt respectate condiţiile sau clauzele din această scrisoare.

Cu alte cuvinte, scrisoarea de credit comercială (în engleză Commercial Letter of Credit) contituie un document prin care banca emitentă se angajează în mod irevocabil faţă de exportator, să onoreze cambiile trase asupra ei de către acesta, fie prin plată (dacă tratele sunt la vedere) fie prin acceptare (dacă tratele sunt la termen) cu condiţia ca, odată cu tratele, să fie prezentate şi documentele meţionate în scrisoarea de credit prin care se atestă expedierea mărfii. Documentele, însoţite de cambii, sunt prezentate băncii emitente, până la o anumită dată, specificată în scrisoarea de credit.

Figura . Mecanismul derulării scrisorii de credit comercial

Sursa: I Popa, Tranzacţii comerciale internaţionale, Ed. Economică, Bucureşti, 1997, p. 243

(1) – Încheierea contractului comercial internaţional, cu plata prin scrisoarea de credit

comercială;

(2) – Importatorul încheie cu banca sa un contract, prin care aceasta este autorizată să

emită scrisoarea de credit, angajându-se faţă de exportator să onoreze cambiile trase

asupra sa. Banca va face plata din contul importatorului sau dintr-un credit acordat

acestuia;

(3) – Banca importatorului trimite scrisoarea de credit comercială direct exportatorului,

autorizându-l să tragă cambii asupra sa;

(4) – La primirea scrisorii de credit, exportatorul expediază marfa şi obţine documentele

necesare încasării preţului;

(5) – Exportatorul trimite documentele însoţite de cambii la banca emitentă a scrisorii de

credit, la primirea cărora, aceasta va face plata imediat (în cazul cambiilor la

vedere) la ordinul băncii indicate de de către exportator ca beneficiar, sau le va

accepta prin semnare (în cazul cambiilor la termen), urmând ca acestea să devină

liber negociabile, conform dreptului cambial;

(6) – Banca emitentă remite importatorului documentele de expediţie a mărfii pentru ca

acesta să intre în posesia mărfurilor ajunse la staţia de destinaţie.

Fisiere in arhiva (1):

  • Acreditivul Documentar.DOC