Agregate Monetare

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 3589
Mărime: 34.37KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA FACULTATEA “FINANTE” CATEDRA “BĂNCI ŞI ACTIVITATE BANCARĂ”

Cuprins

Introducere 3

Capitolul I. Abordări teoretice privind agregatele monetare 4

1.1 Noţiuni generale ale agregatelor monetare 4

1.2 Compoziţia agregatelor monetare 5

1.3 Norme metodologice de compilare a sintezei monetare 7

Capitolul II. Analiza şi evoluţia masei monetare pe parcursul anilor 2006-2007 8

2.1 Evoluţia masei monetare pe parcursul anului 2006 8

2.2 Evoluţia masei monetare pe parcursul anului 2007 9

Concluzii 11

Bibliografie 12

Anexe 13

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei. Ca indicatori de măsurare , agregatele monetare trebuie să asigure realizarea unei legături directe şi simple cu deciziile de natură economică. Agregatele monetare sunt mărimi definite de autorităţile monetare care servesc ca suport al politicii monetare şi , în particular , pentru supravegherea creşterii mijloacelor de plată.

Scopul ceretării. Unul din scopurile majore ale analizei monetare îl reprezintă selectarea acelor agregate monetare care să răspundă cel mai bine cerinţelor de reflectare a caracterului şi obiectivelor de politică monetară, adoptată de autoritatea monetară a unei ţări pe o anumită perioadă.

Subiectul cercetat. Formele agregatelor monetare utilizate de BNM, utilizarea agregatelor monetare ca indicatori monetari ce reflectă obiectivele politicii monetare şi structura financiar-bancară.

Metodologia cercetării. Analiza situaţiei monetare,a structurii şi evoluţiei diferitelor componente ale masei monetare, este subordonată proiectării politicii monetare viitoare, marcîndu-se în ultimul timp, o nouă linie de conduită favorabilă aplicării unor metode cantitative de dimensionare şi dirijare a acesteia.

Stuctura referatului. Capitolul I conţine abordări teoretice cu privire la agregatele monetare,concepţii şi noţiuni de bază a agregatelor monetare şi a sintezei monetare. Capitolul II înglobează formele şi metodele de cercetare şi analiză a evoluţiei masei monetare pe parcursul anilor 2006-2007. Referatul fiind încheiat cu concluzii ce rezultă din întregul conţinut.

Capitolul I. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND AGREGATELE MONETARE

1.1 NOŢIUNI GENERALE ALE AGREGATELOR MONETARE

Unul din scopurile majore ale analizei monetare îl reprezinta selectarea acelor agregate monetare care sa corespunda cel mai bine cerintelor de reflectare a caracterului si obiectivelor de politica monetara, adoptata de autoritatea monetara a unei tari pe o anumita perioada.

Deşi agregatele monetare diferă în general de la o ţară la alta în fucţie de condiţiile existente, respectiv de gradul de dezvoltare a pieţii financiare, de conceptele şi politicile care domină scena monetară şi de nevoile practice imediate şi de perspectivă, totuşi, ele au anumite caracteristici comune. Pornind de la aceste aprecieri, specialiştii au grupat agregatele monetare în trei categorii:

a) Moneda primară (bază monetară sau moneda de rezervă). Aceasta reprezintă moneda emisă şi controlată de banca centrală. Se defineşte ca diferenţa dintre total activ şi total pasiv din bilanţul acestei instituţii. Activul băncii centrale reflectă în general,modalităţile prin care aceasta crează moneda, şi anume: prin distribuirea de credite băncilor comerciale, altor instituţii de credit şi tezaurului; prin rescontarea efectelor comerciale şi a celor publice. În ce priveşte, pasivul, acesta exprimă mărimea şi repartizarea pe deţinători a monedei primare (bilete de bancă, monedă divizionară, disponibilităţile în contul tezaurului şi în conturile băncilor creatoare de monedă scripturală etc.)

Modul de definire a agregatelor monetare din acestă grupă cunoaşte mai multe variante în funcţie de concepţia mai cuprinzătoare sau mai restrînsă în ce priveşte moneda primară. Modul diferit de combinare a elementelor din activul şi pasivul bilanţului poate determina unele deosebiri în evaluarea cantităţii de monedă primară, în funcţie de luarea în calcul şi a mijloacelor în decontare, a rezervelor de casă etc. De asemenea, în definirea monedei primare este necesară luarea în considerare şi a rolului creator de monedă îndeplinit, este adevărat în anumite limite, de tezaur.

Preview document

Agregate Monetare - Pagina 1
Agregate Monetare - Pagina 2
Agregate Monetare - Pagina 3
Agregate Monetare - Pagina 4
Agregate Monetare - Pagina 5
Agregate Monetare - Pagina 6
Agregate Monetare - Pagina 7
Agregate Monetare - Pagina 8
Agregate Monetare - Pagina 9
Agregate Monetare - Pagina 10
Agregate Monetare - Pagina 11
Agregate Monetare - Pagina 12
Agregate Monetare - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Agregate Monetare.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza evoluției indicatorilor macroeconomici ai României după 1990 - tendințe, consecințe, context, cauzalități, perspective

ARGUMENT Produsul intern brut este calculat de toate ţările şi el reprezintă, sub formă sintetizată, evoluţia cantitativă şi calitativă,...

Monedă și credit

3.4 Instrumentele politicii monetare Obiectivele politicii monetare se suprapun în mare parte cu cele ale politicii fiscale în masura în care...

Rolul BNR în controlul masei monetare din România

Introducere Această lucrare are la bază analiza masei monetare din România si rolul Băncii Naţionale în controlul acesteia. Lucrarea este...

Oferta de Monedă

1. CADRUL INSTITUTIONAL AL OFERTEI DE MONEDA In economiile contemporane, sistemul financiar-bancar se compune, de regula din urmatoarele categorii...

Evoluția Structurii Agregatului Monetar M1 în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei. Republica Moldova este încă o ţară cu economie în tranziţie, structura financiară existentă prezintă unele...

Agregatele monetare și structura lor în lume și în România

I. Politica monetara Politica monetara reprezinta ansamblu deciziilorautoritatilor publice in scopul orientarii activitatii economice intr-un...

Evoluția masei monetare în România

In perioada septembrie-noiembrie 2005, masa monetara (M2) si-a reaccelerat ritmul de crestere 53, acesta atingand a doua valoare ca marime din...

Agregate Monetare

1.5 Definirea masei monetare Masa monetară- reprezintă un indicator care desemnează totalitatea mijloacelor băneşti existente în economia unei...

Te-ar putea interesa și

Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică

CAPITOLUL 1. CADRUL GENERAL AL ECONOMIEI ROM\NESTI ÎN CONTEXTUL ECONOMIC MONDIAL 1.1. Situaţia economiei pe plan mondial-privire de ansamblu...

Proiect practică bancară Banca Transilvania - monedă și credit

INTRODUCERE 1. Motivaţii şi explicaţii Criteriile în baza cărora am ales sa efectuez stagiul de practica la Banca Transilvania au tinut de: BT...

Politica Monetară a Băncii Albaniei în Perioada de Tranziție

Politica monetarã, componentã esenţialã a politicii economice a statului. Experienţa istoricã a demonstrat necesitatea intervenţiei statului în...

Rolul BNR în controlul masei monetare din România

Introducere Această lucrare are la bază analiza masei monetare din România si rolul Băncii Naţionale în controlul acesteia. Lucrarea este...

Banca Transilvania

Introducere: Banca Transilvania – prezentare Banca a fost infiintata in urma cu 15 ani, in Cluj-Napoca, din initiativa unor oameni de afaceri din...

Politici de creștere economică monetară - studiu de caz - economia României

PARTEA I POLITICA MONETARA – ELEMENTE DE TEORIE Politica monetara reprezinta unul din instrumentele politicii economice, prin intermediul careia...

Dinamica stucturii PIB-ului și a structurii masei monetare în Republica Moldova (2014-2018) - Analiza comparativă

1.1 Esența și formele de manifestare ale PIB-ului. În teoria economică, noțiunea de PIB este definită ca fiind o mărime sau un indicator...

Strategii de Politică Monetară

Introducere Politica monetară reprezintă un ansamblu de acţiuni prin care autorităţile monetare (banca centrală, trezoreria etc.) influenţează...

Ai nevoie de altceva?