Ajutoare de Stat - Fonduri de Dezvoltare Regionala

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Ajutoare de Stat - Fonduri de Dezvoltare Regionala.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Mihai Berinde

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Introducere

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este un fond special al comunităţii europene, creat în anul 1975 în vederea reducerii decalajelor dintre gradul de dezvoltare a regiunilor Comunităţii.

Încă din anul 1975 a fost creat şi Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în scopul finanţării zonelor defavorizate şi reducerii dezechilibrelor existente în prezent între diferite regiuni ale Uniunii Europene.

Odată cu crearea FEDR a fost definită o politică regională la nivel comunitar şi a devenit în scurt timp cea mai importantă componentă a sprijinului structural.

Obiectivul Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR) este de a consolida coeziunea economică şi socială în Uniunea Europeană prin diminuarea dezechilibrelor regionale. Pe scurt, FEDR finanţează:

- ajutoare directe pentru investiţiile în întreprinderi (în special, IMM-uri) în vederea creării de locuri de muncă durabile;

- infrastructuri legate, în special, de cercetare şi inovare, telecomunicaţii, mediu, energie şi transporturi;

- instrumente financiare (fond de capital de risc, fond de dezvoltare regională etc.) destinate să sprijine dezvoltarea regională şi locală şi să favorizeze cooperarea între oraşe şi regiuni;

- măsuri de asistenţă tehnică.

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) poate interveni în sprijinul a trei noi obiective de politică regională:

- convergenţă;

- competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă;

- cooperare teritorială europeană.

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) acordă o atenţie deosebită caracteristicilor specifice teritoriale. Acţiunile întreprinse în cadrul FEDR încearcă să atenueze problemele economice, sociale şi ecologice cu care se confruntă mediile urbane. Zonele cu handicapuri geografice sau naturale (regiunile insulare, zonele muntoase sau zonele cu densitate mică a populaţiei) beneficiază de un tratament privilegiat. Zonele ultraperiferice beneficiază, de asemenea, de un ajutor specific al FEDR pentru a compensa dezavantajele determinate de îndepărtarea lor geografică.

Principalul obiectiv al Fondului European de Dezvoltare Regională este de a asigura asistenţă financiară în scopul corectării principalelor decalaje între nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni. Măsurile admisibile pentru intervenţia Fondul European de Dezvoltare Regională sunt adaptate la obiectivele şi priorităţile politicii de coeziune, astfel:

Investiţii în infrastructură .

Intervenţiile prin acest fond sunt concentrate pe creşterea potenţialului economic, dezvoltare, adaptarea structurală şi la crearea şi menţinerea de locuri de muncă durabile în regiunile selectate pentru Obiectivul 1. Totodată include şi investiţii care contribuie la crearea şi dezvoltarea reţelelor transeuropene în sectoarele transporturilor, telecomunicaţiilor şi energiei, ţinând cont de necesitatea de interconectare a regiunilor centrale ale comunităţii, cu cele care prezintă dezavantaje structurale, care derivă din poziţia insulară, lipsa căilor de acces şi situarea la periferie.

De aceea, se susţin acţiunilor limitate care urmăresc renovarea locuinţelor în zonele afectate sau ameninţate de o deteriorare fizică şi excluderea socială în statele membre care au aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004 sau după această dată.

Orice contribuţie FEDER la cheltuielile pentru locuinţe are ca obiectiv furnizarea unor locuinţe de calitate persoanelor cu venit mic sau persoanelor din categoriile sociale

defavorizate. Se urmareste eliminarea discriminării bazate pe sex, rasă sau origine etnică,

religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală în diferitele etape de punere în aplicare a programelor operaţionale cofinanţate de FEDER. În regiunile sau zonele care intră în Obiectivele 1 şi 2, Fondul European de Dezvoltare Regională poate participa la finanţarea investiţiilor în domeniul infrastructurii zonelor industriale în declin, renovarea zonelor urbane degradate precum şi relansarea şi integrarea zonelor rurale şi a celor dependente de pescuit. În acelaşi timp sunt finanţate activităţile creatoare de locuri de muncă, inclusiv cele care vizează conectarea infrastructurilor de comunicare şi de altă natură. Dezvoltarea potenţialului intern prin iniţiative de dezvoltare locală şi ocuparea forţei de muncă precum şi susţinerea activităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii prin intermediul stimulentelor acordate pentru crearea de noi locuri de muncă (cu excepţia măsurilor finanţate de Fondul Social European).

Altfel spus, Fondul European de Dezvoltare Regională susţine în particular următoarele

sectoare:

• mediul productiv, în special pentru dezvoltarea competitivităţii şi investiţiilor durabile ale întreprinderilor mici şi mijlocii, şi pentru creşterea capacităţii de atracţie a regiunilor prin intermediul potenţialului infrastructurii lor;

• cercetarea şi dezvoltarea tehnologică în scopul favorizării dezvoltării de noi tehnologii;

• dezvoltarea societăţii informaţionale;

• dezvoltarea turismului şi a investiţiilor în patrimoniul cultural, inclusiv protecţia acestuia şi a celui natural, cu condiţia de a crea locuri de muncă;

• protecţia şi ameliorarea mediului ţinând cont de principiul precauţiei şi acţiunile preventive în sprijinul dezvoltării economice, utilizării depline şi eficace a energiei şi dezvoltarea surselor de energie regenerabile;

• susţinerea egalităţii şanselor între bărbaţi şi femei prin crearea de întreprinderi şi

infrastructură de servicii care să faciliteze concilierea dintre viaţa de familie şi cea

profesională.

Fisiere in arhiva (1):

  • Ajutoare de Stat - Fonduri de Dezvoltare Regionala.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA PETROL SI GAZE DIN PLOIESTI STRATEGII IN AFACERI INTERNATIONALE MASTERAT ANUL II