Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 128 în total
Cuvinte : 39473
Mărime: 225.31KB (arhivat)
Publicat de: Petru R.
Cost: 10 puncte

Cuprins

 1. CAP.1.DELIMITARI SI FUNDAMENTARI TEORETICE PRIVIND
 2. AMORTIZAREA
 3. 1.1. Concepti privind amortizarea,abordarea economica a
 4. amortizari.Amortizarea rationala
 5. 1.2. Elemente privind calculul si delimitarea amortizarii.
 6. 1.2.2. Durata de amortizare
 7. 1.2.3. Valoarea de amortizat
 8. 1.2.4. Metode de amortizare.Criterii de alegere
 9. CAP.2. STUDIU DE CAZ PRIVIND CALCULUL SI
 10. CONTABILITATEA AMORTIZARII IN CADRUL
 11. SOCIETATII “AMLPO SA.”PLOIESTI
 12. 2.1. Prezentarea generala a societatii comerciale”AMPLO
 13. SA.”Ploiesti
 14. 2.2. Regimuri de amortizare utilizate in cadrul societatii.Intocmirea
 15. planului de amortizare
 16. 2.3. Contabilitatea amortizarii
 17. 2.4. Trecerea de la amortizarea contabila la amortizarea fiscala
 18. 2.5. Analiza critica privind calculul si contabilitatea amortizarii
 19. CAP.3. EVALUARE, REEVALUARE SI FISCALITATE PRIVIND
 20. AMORTIZAREA
 21. 3.1. Evaluarea la intrare a activelor amortizabile
 22. 3.2. Evaluarea la inventar a activelor amortizabile
 23. 3.3. Reevaluarea imobilizarilor corporale
 24. 3.4. Amortizare, evaluare, fiscalitate
 25. CAP.4. ANALIZA INFORMATIEIE CONTABILE PRIVIND
 26. AMORTIZAREA
 27. 4.1. Amortizarea si capacitatea de autofinantare
 28. 4.2. Analiza gradului de utilizare
 29. 4.3. Amortizarea in grila indicatorilor privind rezultatele si
 30. eficienta economica si financiara a intreprinderii
 31. 4.4. Concluzii şi propuneri
 32. Bibliografie

Extras din referat

CAPITOLUL I

DELIMITĂRI ŞI FUNDAMENTĂRI TEORETICE PRIVIND AMORTIZAREA

1.1.CONCEPŢII PRIVIND AMORTIZAREA.ABORDAREA ECONOMICĂ A AMORTIZĂRII.AMORTIZAREA RAŢIONALĂ

Unităţile care desfăşoară activităţi economice (agenţi economici) şi care imobilizează capital în active corporale şi necorporale supuse deprecierii, prin utilizare sau în timp, vor calcula, înregistra în contabilitate şi recupera uzura fizică şi morală a acestora, pentru refacerea capitalului angajat. Aceste operaţiuni sunt denumite generic „amortizarea capitalului imobilizat”.

IAS 16 Imoblizări corporale defineşte amortizarea ca fiind alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe intreaga sa durata de viaţă Amortizarea poate fi analizata din 3 puncte de vedere: contabil (patrimonial), economic si financiar.

Din punct de vedere contabil, amortizarea reprezintă micşorarea valorii unui element de activ ca urmare a deprecierii prin folosirea lui de câtre întreprindere intr-un anumit interval de timp, învechirii, concurentei, schimbării tehnicii sau a altor cauze. Pentru a imbrica forma de amortizare, aceasta micşorare trebuie sa prezinte un caracter ireversibil, ceea ce permite delimitarea ei de noţiunea de provizion. Amortizarea se deduce din valoarea de intrare a bunului pentru a calcula valoarea netă contabilă.

Din punct de vedere economic, diminuarea valorii unui element de activ, rezultând din depreciere, solicita pregătirea si înlocuirea acestuia cu altul nou. Ca urmare, achiziţia si utilizarea imobilizărilor reprezintă o cheltuiala si un element al costului suportata de întreprindere. De aici, necesitatea constituirii fondurilor necesare reînoirii imobilizărilor amortizabile, la sfârşitul vieţii acestora prin veniturile viitoare, fara a recurge la capitalurile proprii sau la contractarea de datorii.

Din punct de vedere financiar, amortizarea este o sursa de autofinanţare a capitalului imobilizat care se constituie chiar si in cazul in care întreprinderea nu realizează profit, prin prelevarea asupra rezultatului. Amortizarea este, deci, o componenta esenţiala a capacitaţii de autofinanţare.

Capitalul imobilizat în active corporale şi necorporale participă în procesul de producţie în întreaga valoare. În procesul de obţinere a produselor finite, valoarea mijloacelor fixe se transferă treptat în valoarea produselor obţinute, în timp ce o parte a valorii lor rămâne fixată în corpul material al mijloacelor fixe. Trebuie avut în vedere că, în perioada funcţionării mijloacelor fixe, circulă numai valoarea lor.

Folosirea mijloacelor fixe în procesul de producţie a bunurilor materiale duce la uzura lor, fapt care impune, după o serie de cicluri de producţie, înlocuirea acestora, nu numai în forma valorică, ci şi în naturală. De aceea, valoarea lor inclusă în produsele finite se numeşte amortizare.

Amortizarea este un proces de recuperare treptată a valorilor activelor imobilizate consumate în procesul economic sau numai ca urmare a deţinerii lor în patrimoniu şi de constituire, prin acumularea acestor valori, a unui fond de amortizare destinat înlocuirii activelor imobilizate atunci limitele de uzură fizică şi morală

Amortizarea se desfăşoară în timp, în principiu pe întreaga perioadă de la intrarea în patrimoniu a activelor imobilizate şi până la casarea acestora. În cazul activelor materiale imobilizate amortizarea are drept fundament deprecierea acestora în procesul funcţionării sau nefuncţionării lor.

Când durata de utilizare este mai mică decât durata de viaţă economică se ţine seama de valoarea reziduală, care poate avea valori însemnate şi care majorează sursele de finanţare pentru înlocuire. În cazul împrumuturilor are loc un proces de amortizare financiară, care reprezintă rambursarea treptată a creditelor conform angajamentelor asumate.

Procesul de amortizare conduce la reducerea valorii unor posturi din activul sau pasivul bilanţului. În cazul imobilizărilor materiale este vorba de reducerea valorii unor conturi de activ, în timp ce în cazul împrumuturilor, amortizarea acestora are drept efect micşorarea valorii conturilor de pasiv care reflectă datorii ale întreprinderii.

Sistemul de amortizare se bazează pe faptul că orice activ material imobilizat are o durată de viaţă maximă la capătul căruia valoarea de exploatare este egală cu zero. Pot fi amortizate activele care se consumă progresiv, în mai multe exerciţii financiare, cum este cazul clădirilor, construcţiilor utilajelor, mijloacelor de transport etc.

Amortizarea anuală trebuie să acopere deprecierea suferită, fără a subevalua sau supraevalua mărimea acesteia. Toate întreprinderile au libertatea de a-şi alege metoda de amortizare care corespunde cel mai bine specificului activelor materiale şi modului de utilizare.

Preview document

Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 1
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 2
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 3
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 4
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 5
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 6
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 7
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 8
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 9
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 10
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 11
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 12
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 13
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 14
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 15
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 16
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 17
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 18
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 19
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 20
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 21
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 22
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 23
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 24
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 25
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 26
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 27
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 28
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 29
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 30
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 31
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 32
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 33
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 34
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 35
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 36
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 37
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 38
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 39
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 40
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 41
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 42
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 43
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 44
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 45
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 46
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 47
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 48
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 49
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 50
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 51
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 52
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 53
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 54
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 55
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 56
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 57
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 58
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 59
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 60
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 61
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 62
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 63
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 64
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 65
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 66
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 67
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 68
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 69
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 70
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 71
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 72
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 73
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 74
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 75
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 76
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 77
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 78
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 79
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 80
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 81
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 82
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 83
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 84
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 85
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 86
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 87
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 88
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 89
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 90
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 91
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 92
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 93
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 94
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 95
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 96
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 97
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 98
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 99
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 100
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 101
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 102
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 103
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 104
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 105
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 106
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 107
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 108
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 109
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 110
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 111
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 112
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 113
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 114
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 115
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 116
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 117
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 118
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 119
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 120
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 121
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 122
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 123
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 124
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 125
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 126
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 127
Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești - Pagina 128

Conținut arhivă zip

 • Amortizarea - Studiu Privind Calculul si Contabilitatea Amortizarii - SC XYZ SA, Ploiesti
  • Anexe
   • Anexe.doc
  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Amortizarea imobilizărilor corporale

Amortizarea activelor imobilizate In bilantul contabil al interprindrii,activele imobilizate,ca rezultanta a procesului de investire sunt...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

Finanțele Întreprinderii

1.1 Mediul de activitate al întreprinderii. Fluxuri şi cicluri financiare În economia de piaţă, activitatea unei întreprinderi se desfăşoară în...

Contabilitatea și fiscalitatea întreprinderii

CAPITOLUL I CADRUL CONCEPTUAL AL NORMALIZARII RELATIEI CONTABILITATE-FISCALITATE 1.1 Normalizarea si armonizarea contabila si fiscala...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?