Analiza Cheltuielilor

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Analiza Cheltuielilor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier ppt de 15 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

1 DEFINIREA CHELTUIELILOR

Analiza cheltuielilor prezintă o deosebită importanţă în activitatea de gestiune si control, deoarece evidenţiază modul în care sunt utilizate resursele materiale, umane si financiare ale întreprinderii, asigurând înţelegerea mecanismului de formare a rezultatelor în funcţie de volumul, structura si tendinţele diferitelor categorii de consumuri.

Sursele de informaţii necesare analizei sunt contabilitatea financiară, contabilitatea de gestiune (contabilitatea costurilor pe total si pe fiecare componentă în parte, antecalculaţiile de cost pe produse sau unităţi, postcalculul), situaţiile financiare (bilanţ, cont de profit si pierdere, note explicative), evidenţa statistică privind cheltuielile si rezultatele, informaţii externe privind piaţa muncii, piaţa capitalului etc.

,,Noţiunea de cheltuială s-a conturat în teoria si practica economică, drept orice consum de muncă vie şi materializată din cadrul unui anumit proces economic productiv sau comercial, în scopul realizării obiectivelor sociale ’’

Conform reglementărilor contabile cheltuielile reprezintă “ diminuări ale beneficiilor economice reprezentate de ieşiri sau scăderi ale valorii activelor ori creşteri ale datoriilor care se concretizează în reducerea capitalului propriu, altele decât cele rezultate din distribuirea acestora către acţionari.“

Definiţia cheltuielilor include două tipuri de cheltuieli si anume :

Cheltuieli apărute în cursul activităţii curente , precum şi costul vânzărilor, salariile, amortizarea care corespund, de obicei, unor iesiri sau diminuări ale activelor;

Pierderi, care reprezintă diminuări ale beneficiilor economice si pot fi : realizate (rezultate din dezastre sau ieşirea activelor pe termen lung) sau nerealizate (rezultate din deprecierea monedei naţionale în cazul unor datorii în valută).

Conform Regulamentului de aplicare a Legii Contabilităţii nr.

82/1991 pct.95 ,,cheltuielile unităţii patrimoniale reprezintă sumele

sau valorile plătite sau de plătit,pentru:

consumurile, lucrările executate şi serviciile prestate de care beneficiază unitatea patrimonială

cheltuieli cu personalul

executarea unor obligaţii legale sau contractuale de către unitatea patrimonială

cheltuieli excepţionale”

Cheltuielile sunt reprezentarea în expresie bănească a utilizării de

resurse/bogăţie în scopul dobândirii unui bun material sau

serviciu.”Cheltuielile desemnează în expresie valorică raporturi

patrimoniale cu privire la angajarea şi utilizarea resurselor economice în

cadrul activităţii desfăşurate de entitatea patrimonială.

,,Exprimarea obligatorie a consumurilor productive în bani cu ajutorul

unităţilor monetare nu trebuie să ducă la concluzia că noţiunea de

cheltuiala de producţie este sinonimă cu noţiunea de dare de bani, de plată.

Plăţile constituie în toate cazurile cheltuieli dar numai în sens financiar, în

sensul dării de bani. Factorul determinant care hotărăşte dacă o cheltuială

financiară constituie sau nu cost este consumul, adică legătura nemijlocită

cu producţia. Astfel, o parte dintre plăţile efectuate de o întreprindere (apă,

canal, salubritate, cheltuieli pentru reclamă, contravaloarea abonamentelor)

reprezintă echivalentul unor consumuri sau servicii efectuate în favoarea

procesului de producţie şi se cuprind în costul producţiei. Alte plăţi cum ar

fi de exemplu achitarea facturii furnizorilor pentru materiale nu constituie

costuri de producţie în momentul efectuării lor. Numai consumul

materialelor respective în procesul de producţie devine cost.” Aşa cum se

relevă în contabilitatea europeană, cheltuielile reprezintă consumuri/utilizări

de bogăţie care antrenează o diminuare a situaţiei nete a patrimoniului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Cheltuielilor.ppt