Analiza Comertului Exterior

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Analiza Comertului Exterior.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Economie, Comert

Extras din document

Valoarea schimburilor comerciale calculată în baza datelor finale ale Biroului Naţional de Statistică în ianuarie – iulie 2005 a constituit 1789,7 mil. dolari SUA, înregistrând o creştere cu 22,5% (+328,7 mil. dolari SUA) faţă de aceeaşi perioada a anului 2004.

Evoluţia schimburilor comerciale

Ianuarie - iulie 2004 Ianuarie - iulie 2005 Dinamica %

Total 1461 1789,7 22,5

Export 541,1 595,2 10,0

Import 919,9 1194,5 29,9

Sold -378,8 -599,3 58,2

Sursa: Biroul Naţional de Statistică

Exporturile

Exportul efectuat de către agenţii economici din Republica Moldova în ianuarie - iulie al anului 2005 a însumat 595,2 mil. dolari SUA, fiind în creştere cu 10% (+54,1 mil. dolari SUA) în raport cu aceeaşi perioadă a anului 2004. În ceea ce priveşte diversificarea exporturilor este de menţionat că pe parcursul ultimilor ani acest indicator se înrăutăţeşte. Astfel, în anul 2004 au fost exportate mărfuri din cadrul a 700 grupe tarifare, pe când în anul 1998 Republica Moldova exporta mărfuri din cadrul a peste 1000 grupe. Mai mult ca atât, gradul de concentrare a exporturilor este destul de avansat. Acest fapt denotă că Republica Moldova devine dependentă de exportul doar a unor categorii de mărfuri cum ar fi: produsele ale regnului animal şi vegetal, băuturile alcoolice şi produse textile. În cazul celor din urmă este de menţionat că, majoritatea întreprinderilor industriei uşoare autohtone operează în baza contratelor lohn, care de facto sunt nişte contracte de prestare a serviciilor, valoarea creată şi beneficiile pentru ţară fiind destul de modeste.

Principalele categorii de mărfuri exportate: mil. dolari SUA

Secţiunea tarifară Ianuarie - iulie 2004 Ianuarie - iulie 2005 Dinamica (%)

Produse alimentare, băuturile alcoolice şi nealcoolice, tutun 191,7 217,5 13,4

Materiale textile şi articole din acestea 95,7 111,1 16,1

Produse ale regnului vegetal 56,7 67,2 18,5

Sursă: Biroul Naţional de Statistică

Cota parte a principalelor secţiuni de mărfuri exportate în totalul exporturilor reprezintă 66,5% şi este în permanentă creştere. În anul 1998 ponderea principalelor grupe de mărfuri în exportul total era de doar 39,4%.

În exportul total al Republicii Moldova predomină produsele alimentare, băuturile alcoolice şi nealcoolice, tutun, ponderea cărora constituie 36,5% din totalul exporturilor Republicii Moldova înregistrat în primele şapte luni ale anului 2005. Exportul acestor produse a crescut cu 13,4% sau cu 25,8 mil. dolari SUA faţă de ianuarie - iulie 2004. Au fost exportate băuturi lichide, alcoolice şi oţeturi în valoare de 175,9 mil. dolari SUA, preparate din legume, fructe, în valoare de 16,8 mil. dolari SUA, tutun prelucrat şi înlocuitori de tutun prelucraţi în valoare de 9,2 mil. dolari SUA, reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare în valoare de 5,05 mil. dolari SUA, zahăr şi alte produse zaharoase în valoare de 6,5 mil. dolari SUA etc.

Materialele textile şi articolele din acestea cu o pondere de 18,7% în totalul exportului în primele şapte luni ale anului 2005 au avut o valoare de 111,1 mil. dolari SUA. Exportul acestor mărfuri a crescut cu 15,4 mil. dolari SUA (+16,1%) comparativ cu perioada ianuarie – iulie 2004. În această secţiune de mărfuri predomină exportul articolelor şi accesoriilor de îmbrăcăminte, altor decât celor tricotate şi croşetate cu o valoare de 55,1 mil. dolari SUA, articolelor şi accesoriilor de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate cu o valoare de 45,5 mil. dolari SUA şi a covoarelor şi a altor acoperitori de podea cu o valoare de 6,8 mil. dolari SUA.

Ponderea exporturilor produselor regnului vegetal în totalul exporturilor Republicii Moldova în perioada analizată a constituit 11,3%, exportul acestor produse fiind în creştere cu 10,5 mil. dolari SUA (18,5%) faţă de ianuarie - iulie 2004. Principalele mărfuri exportate au fost fructele comestibile cu o valoare de 25 mil. dolari SUA, cerealele cu o valoare de 24,97 mil. dolari SUA şi seminţele şi fructele oleaginoase cu o valoare de 14,2 mil. dolari SUA.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Comertului Exterior.doc