Analiza Costurilor Firmei - SC Agrointer SRL

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Analiza Costurilor Firmei - SC Agrointer SRL.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

1.Introducere

Intreprinderea luata spre analiza poarta denumirea de SC AGROINTER SRL cu sediul in comuna Tiganesti, judetul Teleorman si este inregistrata la O.R.C Teleorman sub nr. J34/1207/1994 si are codul unic de inregistrare RO 6826649, cod CAEN 0111.

SC AGROINTER SRL este o societate cu raspundere limitata avand un obiect de activitate de natura agroalimentar, societatea ocupandu-se cu cultivarea cerealelor, creşterea animalelor si obtinerea produselor de morarit si panificatie. Activitatea principala a intreprinderii este cultura cerealelor. Alte activitati desfasurate constau in comert cu cereale si alte marfuri in regim cu ridicata, productie de morarit si panificatie, zootehnie, prestari servicii agricole, prestari servicii utilaje si transporturi etc.

Capitalul social este de 260 mii lei, integral varsat si toate partile sociale cu valoare nominala de 100 lei apartin actionarului unic. Capitalul social subscris si varsat nu a suferit modificari fata de 2006.

Societatea are patru puncte de lucru stabile (conform legislatiei in domeniu) si nu detine filiale.

Numarul mediu de salariati pentru anul 2007 a fost 192 salariati. Categoriile de salariati incadrati sunt:

- Muncitori – 171

- TESA – 21

Veniturile si cheltuielile aferente anului 2007 se prezinta astfel:

Venituri din exploatare: 31.166.652 lei

Cheltuieli din exploatare: 28.797.794 lei

Profit din exploatare: 2.368.858 lei

Venituri Financiare: 60.764 lei

Cheltuieli financiare: 1.096.150 lei

Pierdere financiara: 1.035.386 lei

Venituri extraordinare: 1.346.070 lei

Cheltuieli extraordinare: 2.275.910 lei

Pierdere din act. extraordinara: 929.840 lei

Venituri totale: 32.573.486 lei

Cheltuieli toatale: 32.169.854 lei

Rezultat brut: 403.632 lei

Impozit pe profit evidentiat: 150.630 lei

Rezultat net: 253.002 lei

II. Identificarea costurilor

Costurile sunt expresia valorică a resurselor consumate în procesele de producere şi vânzare a bunurilor şi serviciilor şi pentru mentinerea capacităţilor productive ale întreprinderii.

Costurile sunt caracterizate prin: consumul de bunuri materiale sau nemateriale în întreprindere, exprimarea valorică şi referinţa strictă la bunurile şi serviciile produse, la o perioada determinată şi localizare. Amenzile sau sponsorizările facute, de exemplu, nu sunt costuri. Costul nu trebuie şi nu poate fi considerat ca un rezultat al unei calculatii, ci ca o apariţie obiectivă generată de consumul de valori care l-a ocazionat.

Noţiunea de cheltuieli, care adesea – în mod simplist - se foloseşte pentru a desemna costuri, are un conţinut eterogen şi o sferă mai largă de cuprindere decât ce a costurilor. Numai o parte a cheltuielilor constituie costuri.

În timp ce costul reflectă un consum de factori de producţie, cheltuielile reflectă plăţi (transferuri de numerar sau disponibilităţi) efectuate sau care se vor efectua în vederea sau în urma unei aprovizionări ori stingerii diverselor obligaţii faţă de terţi. Cheltuielile de aprovizionare, de exemplu, devin costuri numai în momentul consumului, adică al transformării bunurilor cumpărate, prin procesul de producţie, în alte utilităţi.

1.După natura resurselor consumate şi care se reflectă în costuri, costurile pot fi:

a) Costuri cu materii prime, materiale şi alte mărfuri.

- Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile: 11.550.440 lei

- Alte cheltuieli materiale: 155.815 lei

- Cheltuieli privind marfurile: 5.837.782 lei

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Costurilor Firmei - SC Agrointer SRL.doc

Alte informatii

structura costurilor societatii pe baza evidentelor contabile si posibile cai de rationalizare a costurilor