Analiza Costurilor la Intreprinderea Imbracaminte SCM si Cai de Reducere a Acestora

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Analiza Costurilor la Intreprinderea Imbracaminte SCM si Cai de Reducere a Acestora.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

CAPITOLUL I.
PREZENTARE A PROBLEMATICII LEGATE DE COSTURI
CAPITOLUL II
PREZENTARE GENERALĂ A ÎNTREPRINDERII SI ANALIZA COSTURILOR
2.1. Prezentarea generală a întreprinderii
2.2. Analiza costurilor întreprinderii
CAPITOLUL III
PROPUNERI PENTRU REDUCEREA COSTURILOR LA ÎNTREPRINDERE
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

Analiza costurilor la întreprinderea “Îmbrăcăminte SCM” şi căi de reducere a acestora

Cap. I Prezentare a problematicii legate de costuri

Reducerea absolută şi relativă a costurilor de producţie poate fi concepută numai acolo unde există reserve în acest sens. Teoretic, în orice întreprindere există asemenea reserve, determinate de progresul continuu al factorilor de producţie, de aplicarea în practică a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice.

Conducerea prin costuri implică stabilirea unor costuri considerate normale, care constituie criteriul permanent de comparaţie a comportamentului diferitelor categorii de cheltuiei. Costurile normale sunt considerate a fi:

- standardele de cheltuieli stabilite pe baza tehnologiilor de fabricaţie care asigură obţinerea produselor la parametrii proiectaţi.

- Nivelul cel mai scăzut de cheltuieli înregistrate în ramura de activitate respectivă.

- Costurile care asigură un profit net annual echivalent dobânzii aferente capitalului propriu.

Important este ca în fiecare întreprindere sa existe un program al costurilor care să fie în permanenţă adaptat condiţiilor concrete ale momentului, constituind baza de raportare pentru realizările fiecărei perioade.

Costul este o categorie economică care are la origine verbul latin “costare”, ceea ce presupune a fixa ceva, verb din care s-a desprins noţiunea “costa”, ceea ce reprezintă “cât s-a consumat şi cât s-a plătit” pentru un lucru etc.

Însăşi din definire rezultă legătura costului de consumul de factori de producţie in vederea realizării şi desfacerii de bunuri materiale, de executarea de lucrări şi prestarea de servicii. La baza costului stau atât consumurile de muncă vie şi materializată, îmbrăcând forma cheltuielilor de producţie şi de desfacere suportate de către unitate.

Astfel, costul reprezintă corelaţia care se crează între expresia valorică a cheltuielilor effectuate de cătreo întreprindere în vederea realizării şi a desfacerii producţie şi cantitatea de bunuri, lucrari şi servicii prestate.

Clasificarea cheltuielilor care formează costul de producţie: cheltuieli de exploatare (cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile, cheltuieli cu personalul), cheltuieli financiare, cheltuieli extraordinare, cheltuieli simple (monoelementare), cheltuieli complexe (polielementare), cheltuieli de bază, cheltuieli de deservire, cheltuieli directe, cheltuieli indirecte, cheltuieli variabile, cheltuieli fixe, cheltuieli neîncorporabile, cheltuieli încorporabile, cheltuieli fictive.

Categorii de costuri:

- costul mediu sau unitar, care reprezintă costul pe unitatea de bun economic;

- costul marginal, care reprezintă mărimea raportului de cost necesar producerii unei unităţi suplimentare de bunuri economice;

- costuri previzionale, care reprezintă costurile stabilite înaintea desfaşurării fenomenelor sau a proceselor economice, scopul fiind aprovizionarea unor indicatori având la bază bugetele de cheltuieli;

- costuri de tip total;

- costuri de tip paţial.

Cap. II Prezentare generală a întreprinderii şi analiza costurilor

2.1. Prezentarea generală a întreprinderii

Cooperativa Meşteşugărească “Îmbrăcăminte SCM”, cu sediul în oraşul Constanţa, pe strada Mihai Viteazul, nr. 10, s-a înfiinţat în anul 1947, având ca principal obiect de activitate cod CAEN 5274 “alte reparaţii de articole personale si gospodăreşti”, fiind specializat în executarea uniformelor şi echipamentelor destinate personalului instituţiilor publice (armată, poliţie, jandarmerie), societăţi de pază si protecţie.

Capitalul social subscris şi vărsat al firmei este de 292316 RON, din care al membrilor cooperatori este de 118505 RON, iar restul al membrilor asociaţi este de 173811.

Organigrama firmei:

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Costurilor la Intreprinderea Imbracaminte SCM si Cai de Reducere a Acestora.doc

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI FACULTATEA DE COMERŢ