Analiza Costurilor si Rezultatelor unei Intreprinderi - SC Musat SRL

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Analiza Costurilor si Rezultatelor unei Intreprinderi - SC Musat SRL.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Scurt istoric şi descriere narativă a activităţii întreprinderii

Firma a fost înfiinţată în anul 2005 şi de la înfiinţare până în prezent se ocupă de comercializarea băuturilor alcoolice, în special a vinului.

In 2006 are loc o modernizare a fabricii de prelucrare ţinând seama de specializarea bauturilor.

În 2008 volumul vânzărilor cunoaşte o creştere semnificativă,aproape dublă faţă de anul 2006.

1. Sinteza rezultatelor analizei şi concluziilor; comentarii personale.

Economia termen sinonim cu activitatea economicã, se referã la realitatea economicã latura inseparabilã a existenţei umane. Dintre activitãţiile omului, cea mai cuprinzãtoare, care il defineşte pe om ca specie este munca, aceasta constã din acea activitate conştientã prin care oamenii, pornind de la nevoile lor îşi prefigurează scopurile acţiunii, îşi formulează şi apară interesele caută şi creează mijloacele adecvate atingerii ţelurilor propuse.

Comportamentul producătorului raţional faţă de cost rezultă direct din scopul obiectiv al activităţii sale (maximizarea profitului) care trebuie să se bazeze pe raţionalitate în mobilizarea şi alocarea resurselor, pe spirit de competiţie şi cunoastere bazată pe calcul economic.

Pentru a-şi reduce costurile firma ar trebui să îşi crească productivitatea deoarece o productivitatea mai mare a muncii ar determina o reducere a costurilor .

Negocierea unor contracte de colaborare mai avantajoase cu furnizori , folosirea produselor unui singur distribuitor şi recomandarea lor clienţilor ar putea fi facută contra unui discount mai mare aplicat preţului de cumpărare.

Atragerea unor credite cu dobândă scazută ar fi folositoare pentru promovare întrucât o reclamă mai bine pronunţată ar putea atrage mai mulţi clienţi. Această promovare va mări cheltuielile pe termen scurt, dar pe termen lung vor avea un rezultat bun, prin sporirea cifrei de afaceri.

2. Analiza indicatorilor privind activitatea întreprinderii

Cifra de afaceri - cuprinde sumele facturate de unitatea de observare în cursul perioadei de referinţă, şi aceasta corespunde vânzărilor pe piaţă de bunuri sau servicii furnizate unor terţe părţi.

Cifra de afaceri include toate taxele şi impozitele pe bunuri sau servicii facturate de unitate, cu excepţia TVA facturată de către unitatea de vis-à-vis de clientul său şi alte taxe deductibile similare legate direct de cifra de afaceri.

Acesta include, de asemenea, toate celelalte cheltuieli (transport, ambalare, etc), a trecut pe la client, chiar dacă aceste cheltuieli figurează separat în factură. Reducerile de preţuri, rabaturi şi reduceri, precum şi valoarea ambalajelor returnate trebuie să fie deduse.

Veniturile clasificate ca alte venituri din exploatare, venituri financiare şi venituri extraordinare în conturile societăţii sunt excluse din cifra de afaceri. Subvenţiile de exploatare primite de la autorităţile publice sau instituţiile Uniunii Europene sunt de asemenea excluse.

Pentru NACE Rev 1 clasele 66.01 şi 66.03 (65.11 şi 65.12 din NACE Rev 2), titlul corespunzător pentru această caracteristică este "Prime brute emise".

Valoarea adăugată la costul factorilor este venitul brut din activităţi de exploatare, după ajustarea pentru subvenţiile de exploatare şi impozitele indirecte.

Ea poate fi calculată din cifra de afaceri, plus producţia imobilizată, plus alte venituri din exploatare, plus sau minus variaţia stocurilor, minus achiziţiile de bunuri şi servicii, minus alte taxe pe produse care sunt legate de cifra de afaceri, dar nu sunt deductibile, minus impozitele şi impozitele legate de producţie. Alternativ, aceasta poate fi calculată din excedentul brut de exploatare prin adăugarea costurilor cu personalul.

Veniturile şi cheltuielile clasificate ca financiare sau extraordinare în conturile societăţii sunt excluse din valoarea adăugată.

Valoarea adăugată la costul factorilor este calculată "brut" deoarece ajustările de valoare (cum ar fi amortizarea) nu se scad.

Numărul de persoane angajate (Index) se calculeaza pentru a arăta dezvoltarea ocupării forţei de muncă în industrie, construcţii şi servicii.

Numărul de persoane angajate este definit ca numărul total de persoane care lucrează în unitatea de observare (inclusiv proprietarii care lucrează, partenerii care lucrează regulat în unitate şi lucrătorii familiali neremuneraţi), precum şi persoanele care lucrează în afara unităţii care aparţin să-l şi sunt plătite de aceasta (de exemplu reprezentanţi de vânzări, personalul de livrare, echipele de reparaţii şi întreţinere). Acesta include persoanele absente pentru o perioadă scurtă de timp (de exemplu, concediu medical, concediu cu plată sau speciale), şi, de asemenea, persoanele aflate în grevă, dar nu şi persoanele absente pentru o perioadă nedeterminată. Aceasta include, de asemenea, lucrătorii cu fracţiune de normă, care sunt considerate ca atare în conformitate cu legislaţia din ţara în cauză şi care se află pe statul de plată, precum şi lucrătorii sezonieri, ucenicii şi lucrătorii la domiciliu pe statul de plată.

Numărul de persoane angajate se exclude forţa de muncă furnizată unităţii de alte întreprinderi, persoanele care efectuează lucrări de reparaţii şi întreţinere în unitatea de observare în numele altor întreprinderi, precum şi cele privind serviciul militar obligatoriu.

Neremunerată în folosul lucrătorilor de familie se referă la persoanele care locuiesc cu proprietarul unităţii şi lucrează în mod regulat pentru unitate, dar nu au un contract de servicii şi nu primesc o sumă fixă pentru munca pe care o efectuează. Acest lucru este limitat la acele persoane care nu sunt incluse pe statul de plată al unei alte unităţi ca ocupaţie principală.

În conformitate cu această definiţie, grupele incluse sunt:

- Toţi angajaţii plătite:Lucrătorii la domiciliu,Ucenici / stagiari,Plătit proprietarii de lucru şi lucrătorii plătite de familie,Persoanele aflate în concediu temporar (de maternitate, concediu de boală, grevă, lock-out, etc), pentru o perioadă determinată,Timp lucrătorilor o parte,Lucrătorii temporari, Lucrători sezonieri,

- Persoane angajate neplătite: Neplătite proprietari de lucru (proprietari), Lucrătorii familiali neremuneraţi.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Costurilor si Rezultatelor unei Intreprinderi - SC Musat SRL.doc