Analiza Diagnostic a Comunei Slatina - Judetul Suceava

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Analiza Diagnostic a Comunei Slatina - Judetul Suceava.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Comuna Slatina , Judeţul Suceava constituită din satele: Slatina

(localitate de reşedinţă), Găineşti, Herla, se află in partea de Sud a judeţului Suceava

Este străbătută de DJ.209A-Cornu Luncii Găineşti, la 27 km. faţă de municipiul Fălticeni şi la 25 km. de oraşul Gura - Humorului (pe traseul Slatina - Vadul Moldovei)

Comuna Slatina este situată în zona de podiş a judeţului, făcând parte din podişul Fălticeni. Altitudinile semnificative întâlnite sunt: Dealul Măguricei-978 m., Dealul Mare - 883 m., Dealul Blidiresei-899 m.

Media anuală a precipitaţiilor este de 635 mm/m2 cu limitele minime şi maxime între 550-900 mm./m2. Cantitatea cea mai mare a precipitaţilor se înregistrează în perioada mai - iulie într-un procent de 58% din totalul precipitaţilor anuale.

Vânturile dominante sunt pe direcţia N-NE (70%) şi SE pe direcţia cursului râului

Zona în care este situată comuna Slatina se încadrează în gradul de seismicitate maximă 6,5 conform 11100/1/78

Din punct de vedere administrativ, comuna Slatina se învecinează cu: comuna Valea Moldovei (N), comuna Mălini (SE), comuna Stulpicani (SV), comuna Frasin (NV), oraşul Gura Humorului - Voroneţ (N).

Suprafaţa teritorială

Teritoriul comunei Slatina are o suprafaţă totală de 11958 ha. care se repartizează pe natura de folosinţă şi forme de proprietate.

Suprafaţa totală a comunei Slatina este ocupată în cea mai mare parte de păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră (68,7%), suprafeţele agricole reprezentând 29,4% ,iar alte suprafeţe 1,9%.

Suprafaţa agricolă este ocupată în cea mai mare parte de fâneţe şi de păşuni (41,0% şi respectiv 30,2% ).

Suprafaţa arabilă ocupă 28,6% din suprafaţa agricolă, iar livezile doar 0,2%.

Reţeaua hidrografică:

Teritoriul comunei este străbătut de râul Suha Mică. Principalele pâraie care sunt colectate de râul Suha Mică sunt: Şuvărâta, Valea Cucalea, Ciumărna, Magherniţa, Blidireasa şi Lupoaia. Râul Suha Mică se varsă în râul Moldova pe raza comunei Mălini

Situaţia modului de folosinţă a terenului pe categorii:

Satul Slatina este satul de reşedinţă şi centru administrativ al comunei, având o suprafaţă în intravilan de 196,46 ha. dintre care 26,20 ha. sunt ocupate cu curţi şi construcţii.

Satul Herla este situat în partea de SE de Slatina, la o distanţă de 1km., având o suprafaţă în intravilan de 199,30 ha. din care 20,29 ocupată cu curţi ăi construcţii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Diagnostic a Comunei Slatina - Judetul Suceava.doc

Alte informatii

U.S.A.M.V.ION IONESCU DE LA BRAD IAŞI FACULTATEA DE AGRICULTURĂ