Analiza Diagnostic a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricola Valu lui Traian

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Analiza Diagnostic a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricola Valu lui Traian.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

1 Analiza diagnostic a domeniului financiar
1.1 Analiza dinamicii şi structurii patrimoniului societăţii
1. Analiza dinamicii şi structurii veniturilor şi cheltuielilor
1.3 Analiza fondului de rulment
1.4 Analiza vitezei de rotaţie a activelor circulante
1.5 Analiza lichidităţii şi solvabilităţii
1.6 Analiza rentabilităţii
1.7 Puncte forte şi puncte slabe pentru domeniul financiar
2 Analiza diagnostic a domeniului comercial
2.1 Piaţa
2.2 Produsele
2.3 Preţul
2.4 Furnizorii, beneficiarii şi concurenţii
2.5 activitatea promoţională
2.6 Puncte forte şi puncte slabe pentru domeniul comercial
3 Analiza diagnostic a domeniului tehnic şi tehnologic
3.1 Amplasamentul SCDA Valu lui Traian
3.2 Căile de acces şi mijloacele de transport
3.3 Resursele energetice şi utilităţile
3.4 Descrierea procesului de producţie
- Organizarea producţiei
- Echipamentele şi procesele tehnologice
- Capacitatea de producţie
- Calitatea produselor
- Întreţinerea şi repararea utilajelor
- Igiena şi protecţia muncii
3.5 Puncte forte şi puncte slabe pentru domeniul tehnic şi tehnologic
4 Analiza diagnostic a domeniului resurselor umane
4.1 Structura şi dinamica personalului
4.2 Remunerarea şi motivarea personalului
4.3 Productivitatea muncii
4.4 Condiţiile de muncă
4.5 Puncte forte şi puncte slabe pentru domeniul resurselor umane
5 Analiza diagnostic a domeniului managementului
5.1 Puncte forte şi puncte slabe pentru domeniul managementului

Extras din document

1. Analiza diagnostic a domeniului financiar

1.1 Analiza dinamicii şi structurii patrimoniului societăţii

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian exploatează o suprafaţă de 1416 ha structurată astfel:

- Cercetare 163 ha

- Ferma 1 619 ha

- Ferma 2 273 ha

- Centrul de exploatare Corugea judeţul Tulcea 61 ha.

Patrimoniul unităţii este constituit din următoarele elemente:

1) Clădiri domeniul public al statului: 1589299,01 lei

2) Clădiri proprii ale unităţii: 7571,51 lei

3) Utilaje agricole, instalaţii: 2210825,61 lei

4) Mobilier, aparatură birotică: 53235,06 lei

Suprafaţă exploataţie (Ha)

Tabel 1.1 – Suprafaţa exploatată

2006 2007 2008

2191 Ha din care: 1860 ha dn care: 1467 ha din care

224 ha pentru cercetare 224 ha pentru cercetare 224 ha pentru cercetare

1967 ha pentru productie 1636 ha pentru productie 1243 ha pentru productie

1.2 Analiza dinamicii şi structurii veniturilor şi cheltuielilor

Rezultatele financiare ale SCDA Valu lui Traian sunt următoarele:

Tabel 1.2 – Rezultatele financiare

Indicator 2006(mii lei Ron) 2007(mii lei Ron) 2008(mii lei Ron)

Venituri totale 7188 7830 8383

Cifra de afaceri 7077 6822 8247

Cheltuieli totale 6996 7572 7817

Profit 192 258 566

Nu există datorii restante ale unităţii, ci datorii curente mai mici de 30 de zile şi acestea sunt aferente salariilor.

Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2009 a fost întocmit în funcţie de structura de culturi, previziunea asupra producţiei şi preţurile valorificate. Veniturile au fost previzonate şi în funcţie de stocul de seminţe la 01.01.2009.

Totalitatea veniturilor se compune din patru categorii:

1) Venituri din valorificarea stocului la 01.01.2009;

2) Venituri an plan aferente producţiei pe anul 200;.

3) Venituri de capital;

4) Venituri din subvenţii;

Planul de culturi pentru anul 2009 se prezintă astfel:

Tabel 1.3 - Planul de culturi pe anul 2009

Cultura Suprafaţa (ha) Producţia medie (kg/ha)

Grâu 420 ha din care

80 ha pentru cercetare 5500

Mazăre 100 ha 2500

Muştar 146 ha 1300

Orzoaică primăvară 78 ha 4000

Ovăz 20 ha 3000

Floarea-soarelui consum 109 ha 2500

Fasole 67 ha 1500

Floarea-soarelui LH 51 ha 1100

Porumb LH 79 ha 2500

Orz 63 ha 4500

Orzoaică toamnă 60 ha 4500

Rapiţă 104 ha 2000

Experienţe 61 ha

Pentru veniturile de capital s-au luat în considerare veniturile din valorificarea unor bunuri mijloace fixe care nu mai sunt necesare unităţii. Pentru veniturile din subvenţii au fost previzionate veniturile de la Agenţia de Plată şi Intervenţie în Agricultură (APIA) aferente suprafeţelor/ha.

Tabel 1.4 – Structura veniturilor conform BVC pe 2009

Venituri Valoare(mii lei RON)

Venituri totale 7129

Venituri din valorificarea producţiei 5831

Venituri din cercetare 744

Venituri din subvenţii 454

Venituri din capital 100

Cheltuielile totale au fost structurate pe trei capitole:

1) Cheltuieli de personal

La întocmirea cheltuielilor de personal s-a avut în vedere statul de funcţii, numărul de personal şi o creştere salarială de 10%. Cheltuielile de personal constau în :

- salariu de bază

- îndemnizaţie de conducere

- spor vechime

- fond premii

- ore suplimentare.

La aceste cheltuieli sunt incluse şi cheltuielile cu tichetele de masă.

2) Cheltuielile cu bunuri şi servicii includ:

- furnituri de birouri

- materiale pentru curăţenie

- iluminat, încălzit

- apă, canal

- carburanţi, lubrifianţi

- piese de schimb

- poştă-telecomunicaţii

- materiale, prestări servicii cu caracter funcţional

- deplasări

- bunuri de natura obiectelor de inventar

- cota ASAS „Gheorghe Ionescu Siseşti”

- arenda pentru terenurile exploatate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Diagnostic a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricola Valu lui Traian.doc