Analiza Echilibrului Financiar prin Intermediul Ratelor de Rotatie a Posturilor de Activ

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Analiza Echilibrului Financiar prin Intermediul Ratelor de Rotatie a Posturilor de Activ.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 33 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

1. Măsurarea vitezei de rotaţie a elementelor de activ şi pasiv

Derularea activităţii curente este asigurată de procese economice (prin care se asigură transformarea materiilor prime şi materialelor în noi valori de întrebuinţare) şi procese financiare (prin care se realizează mobilizarea şi alocarea surselor financiare pentru desfăşurarea activităţii). Din veniturile totale se acoperă toate cheltuielile, se reînnoiesc imobilizările fixe şi stocurile, se rambursează creditele, se achită obligaţiile financiare şi fiscale, se crează resursele de dezvoltare. Ratele de rotaţie se folosesc pentru a aprecia nivelul de utilizare a resurselor aflate la dispoziţia întreprinderii, respectiv viteza cu care aceste resurse parcurg circuitul economic şi ajung să devină lichidităţi.

Măsurarea vitezei de rotaţie se realizează cu ajutorul a doi indicatori:

- numărul de rotaţii (nrot) – care arată de câte ori se roteşte elementul de activ sau pasiv analizat prin elementul de venit într-o perioadă de gestiune; creşterea numărului de rotaţii înseamnă creşterea eficienţei utilizării elementului;

- durata în zile a unei rotaţii (dz) – care arată durata medie în care elementul analizat parcurge întregul ciclu economic şi se reîntoarce în firmă sub forma iniţială bănească; reducerea duratei medii în zile a unei rotaţii înseamnă o recuperare mai rapidă a elementului analizat sub formă bănească.

Cei doi factori ai vitezei de rotaţie se condiţionează reciproc (veniturile depind în mare măsură de nivelul şi evoluţia elementelor de activ şi pasiv, care la rândul lor depind direct de nivelul veniturilor).

Accelerarea vitezei de rotaţie, concretizată în creşterea numărului de rotaţii sau diminuarea duratei în zile a unei rotaţii, înseamnă reducerea necesarului absolut şi/sau relativ de resurse pentru realizarea unui anumit nivel al venitului, deci obţinerea unui venit mai mare la un consum total dat de resurse. Are loc când dinamica elementului de venit devansează ca ritm dinamică elementului de activ sau pasiv.

Accelerarea sau încetinirea vitezei de rotaţie are ca efect eliberarea absolută şi/sau relativă a resurselor materiale şi financiare, reducerea cheltuielilor de exploatare şi deci sporirea profitului.

Incetinirea vitezei de rotaţie, constatată prin reducerea numărului de rotaţii sau creşterea duratei în zile a unei rotaţii, înseanmă creşterea necesarului absolut şi/sau relativ de resurse pentru atingerea unui anumit nivel de venit, deci obţinerea unui nivel mai scăzut al venitului la un consum total dat de resurse. Are loc când dinamica elementului de venit este devansată ca ritm de dinamica elementului de activ sau pasiv.

Viteza de rotaţie a resurselor este elementul determinant al nivelului şi evoluţiei economice, a rentabilităţii şi a masei profitului. Accelerarea sau încetinirea vitezei de rotaţie are ca efect direct eliberarea (E) sau imobilizarea (I) absolută sau relativă de resurse.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Echilibrului Financiar prin Intermediul Ratelor de Rotatie a Posturilor de Activ.doc