Analiza Economica Financiara SC Piramida SRL

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Analiza Economica Financiara SC Piramida SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 26 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

CAPITOLUL Ι Analiza rentabilitatii intrepinderii
Contul de profit si perdere al SC Piramida SRL 3
1.1 Analiza soldurilor intermediare de gestiune 5
1.2 Analiza rezultatului brut al exercitiului 8
1.3 Analiza rezultatului exploatarii 10
1.4 Analiza profitului aferent cifrei de afaceri 12
1.5 Rata rentabilitatii comerciale 15
1.6 Rata rentabilitatii resurselor consumate 16
1.7 Rata rentabilitatii economice 17
1.8 Rata rentabilitatii financiare 18
CAPITOLUL ΙI Analiza situatiilor financiare patrimoniale a intrepinderii
2.1 Analiza corelatiei F.R. ,N.F.R. ,T.N 21
2.2 Ratele privind structura activului 23
2.3 Ratele privind structura pasivului 24
2.4 Analiza ratelor de lichiditate 24
2.5 Analiza ratelor de solvabilitate 25
2.6 Analiza vitezei de rotatie a ACR 26

Extras din document

CAPTOLUL Ι Analiza rentabilitatii intrepinderii

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE al societatii Piramida SRL

Nr crt Denumirea indicatorilor Anul 2007 Anul 2008

1 Venituri din vanzarea marfurilor 0 96.717

2 Productia vanduta 1.377.041 2.165.053

3 Cifra de afaceri 1.377.041 2.261.770

4 Productia exercitiului 1.377.041 2.165.053

5 Venituri din exploatare-Total 1.377.041 2.261.770

6 Cheltuieli privind marfurile 2.562 78.381

7 Cheltuieli cu materiile prime 3.804 0

8 Cheltuieli cu materiale de consum 178.544 131.045

9 Cheltuieli cu energia si apa 2.046 2.037

10 Alte cheltuieli materiale 27.522 54.987

11 Cheltuieli materiale- Total 211.916 188.070

12 Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti 745.609 1.129.513

13 Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 63.712 75.997

14 Cheltuieli cu remuneratiile personalului 171.656 244.897

15 Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala 75.284 93.902

16 Cheltuieli cu personalul -Total 246.940 338.800

17 Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele 62.648 83.359

18 Cheltuieli pentru exploatare-Total 1.333.388 1.894.121

19 Rezultatul din exploatare profit 43.653 367.649

20 Venituri din diferente de curs valutar 11 13

21 Venituri din dobanzi 1.110 1.475

22 Alte venituri financiare 4.096 3.675

23 Venituri financiare-Total 5.218 5.163

24 Cheltuieli din diferente de curs valutar 14.797 23.344

25 Cheltuieli privind dobanzile 11 1.802

26 Alte cheltuieli financiare 9.526 7.114

27 Cheltuieli financiare -Total 24.334 32.260

28 Rezultatul financiar Pierdere 19.116 27.097

29 Rezultatul curent al exercitiului 24.537 340.551

30 Venituri extraordinare-Total 104.998

31 Cheltuieli extraordinare-Total 109.538

Rezultatul extraordinar Pierdere 4540

40 Venituri totale 1.382.259 2.371.932

41 Cheltuieli totale 1.357.722 2.035..920

42 Rezultatul brut al exercitiului Profit 24.537 336.011

43 Impozitul pe venit 81.647

44 Rezultatul net al exercitiului Profit 24.537 254.364

Numar mediu de salariati 100 125

t Timp mediu lucrat de 1 salariat intr-un an 2.500 2.300

T Fondul total de timp de munca 250.000 287.500

Productivitatea medie orara 0,16 0,2

Cota medie de adaos comercial 25 30

Cota medie de adaos comercial recalculata - 27

1.1 ANALIZA SOLDURILOR INTERMEDIARE DE GESTIUNE

SC PIRAMIDA SRL Anul 2007 Anul 2008

Cascada soldurilor intermediare de gestiune

Vanzari de marfuri 0 96.717

-Costul marfurilor vandute 2.562 78.381

-Marja comerciala -2.562 18.336

Productia vanduta 1.377.041 2.165.053

- Productia stocata 0 0

- Productia imobilizata 0 0

-Productia exercitiului 1.377.041 2.165.053

Marja comerciala -2.562 18.336

- Productia exercitiului 1.377.041 2.165.053

-Consumurile provenite de la terti 957.525 1.317.583

-Valoarea adaugata 416.954 865.806

-Subventii de exloatare 0 0

-Impozite,taxe si varsaminte asimilate 63.712 75.997

-Cheltuieli cu personalul 246.940 338.800

-Excedentul brut din exploatare 106.302 451.009

-Reluari asupra provizioanelor 0 0

-Alte venituri din exploatare 0 0

-Amortizari si provizioane calculate 62.648 83.359

- Alte cheltuieli(de exploatare) 0 0

- Rezultatul exploatarii 43.653 376.650

-Venituri financiare 5.218 5.163

-Cheltuieli financiare 24.334 32.260

- Rezultatul curent 24.537 349.553

-Venituri extraordinare 0 104.998

- Cheltuieli extraordinare 0 109.538

-Impozitul pe profit 0 81.647

-Rezultatul exercitiului 24.537 254.364

Analiza factoriala a marjei comerciale

D – valoarea desfacerilor de marfuri ( cifra de afaceri din vanzarea marfurilor)

- cota medie de adaos comercial

unde:

gi – structura vanzarilor pe grupe de marfuri sau sectoare de activitate

ci – cota de adaos comercial pe grupe de marfuri sau sectoare de activitate

Schema de analiza

ANALIZA FACTORIALA A MARJEI COMERCIALE

D – valoarea desfacerilor de marfuri ( cifra de afaceri din vanzarea marfurilor)

- cota medie de adaos comercial

unde:

gi – structura vanzarilor pe grupe de marfuri sau sectoare de activitate

ci – cota de adaos comercial pe grupe de marfuri sau sectoare de activitate

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Economica Financiara SC Piramida SRL.doc