Analiza Economico-Financiara

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Analiza Economico-Financiara.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 25 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

CAPITOLUL I . CONCEPTUL ŞI IMPORTANŢA ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE 3
1.1Concept. Definiţie 3
1.2 Rolul Analizei economico-financiare şi realizarea funcţiilor manageriale 3
1.3 Necesitatea şi importanţa AEF 3
1.4 Tipurile de Analiză Economico-Financiară 3
1.5 Sursele de informaţie şi utilizatorii acestei analize 3
1.6 Factorii care influenţează fenomenul analizat
CAPITOLUL II. Conţinutul procesului de AEF Error! Bookmark not defined.
2.1 Etapele AEF 3
2.2 Indicatorii economico-financiari utilizaţi în analiza economico-financiară
2.3 Metode de calcul utilizate în analiza economic – financiară

Extras din document

CAPITOLUL I . CONCEPTUL ŞI IMPORTANŢA ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE

1.1 Concept. Definiţie

Analiza este acea operaţiune logică de descompunere sau desfacere a unui întreg (fie el obiect, fenomen, proces) în elementele, laturile sau trăsăturile sale componente, precum şi în factorii, cauzele şi condiţiile care l-au generat şi respectiv influenţat, cu scopul stabilirii naturii, locului, rolului, importanţei, aportului şi necesităţii acestora în determinarea unei anumite stări, mărimi şi variaţii a întregului respectiv.

Cu ajutorul analizei este posibilă, deci, cunoaşterea realităţii obiective, în toată complexitatea sa.

Procesul de conducere nu se poate baza pe rutină şi intuiţie, ci pe o analiză ştiinţifică, pe o cunoaştere temeinică a situaţiei date, o identificare a vulnerabilităţilor şi oportunităţilor de dezvoltare.

Întreprinderea este o organizaţie socială, cu o structură şi dinamică specifică, fapt ce determină şi complexitatea actului decizional. Ca activitate practică, analiza economico-financiară are un caracter permanent, indiferent de subiectul care o efectuează deoarece prin valorificarea informaţiei furnizate de sistemul şi politicile contabile, se pot formula concluzii pertinente asupra ansamblului activităţii sau segmentelor acesteia.

Pe baza analizei, factorul uman formulează concluzii prin care se dirijează efortul astfel încît efectele să fie maxime, satisfăcînd prin aceasta cerinţele proprietarilor capitalurilor investite.

Analiza economico-financiară reprezintă un ansamblu de concepte, metode, tehnici, procedee şi instrumente care asigură tratarea informaţiilor interne şi externe în vederea formulării unor aprecieri pertinente referitoare la situaţia economico-financiara a unei firme, identificării factorilor, cauzelor şi condiţiilor care au determinat acea situaţie economică a firmei, precum şi identificării rezervelor interne de îmbunătăţire a activităţii acesteia, din punct de vedere al utilizării eficiente a resurselor umane, materiale şi financiare.

Analiza economică studiază activităţile economice din punct de vedere economic:

- al consumului de resurse;

- al rezultatelor obţinute.

Ca orice disciplină ştiinţifică analiza economico-financiară este definită prin obiectul de studiu şi metoda de cercetare proprie.

Obiectul de studiu al analizei este în general activitatea economico-financiară a entităţilor economice la nivel micro şi macroeconomic pe care o cercetează din punctul de vedere al rezultatelor utilizării resurselor umane, materiale şi financiare în scopul descoperirii şi valorificării posibilităţilor de perfecţionare în viitor. Drumul pe care îl parcurge analiza este unul în sensul evoluţiei reale a fenomenului pornind de la procesul de producţie spre rezultatele finale ale acestuia sau poate fi unul în sens invers pornind de la rezultatele procesului economic încheiat spre factorii de producţie consumaţi. În orice variantă de abordare analiza vizează comensurarea rezultatelor înregistrate în activitatea economico-financiară cu resursele consumate comparând astfel efectele cu efortul în scopul evaluării eficienţei.

Analiza economică poate avea ca obiect nu numai o activitate economică, ci şi una tehnică, socială, administrativă, financiară, concurenţială, aspecte care sunt în direct legătură cu rezultatele finale obţinute de întreprindere şi care pot explica şi completa concluziile rezultate în urma analizei.

Analiza financiară are ca obiect evaluarea politicii financiare a întreprinderii într-o perioadă trecută şi facilitarea luării în cadrul acesteia a unor decizii viitoare şi se sprijină pe documentele întreprinderii, dar utilizează şi alte surse de informare.

Pe lîngă un studiu strict al conturilor şi bilanţului, analiza financiară urmăreşte specificul activităţii întreprinderii, calitatea echipei de conducere, motivarea personalului, performanţele şi tehnologia aplicată. Rezultatele acestei analize pot fi utilizate fie în interiorul întreprinderii şi serveşte conducerii acesteia, fie în exteriorul întreprinderii, atunci cînd este solicitată de către partenerii acestuia.

AEF cercetează activităţile sau fenomenele din punct de vedere economic, respectiv al consumului de resurse umane şi financiare şi a rezultatelor obţinute şi are un caracter permanent indiferent dacă se efectuează de un organism din interiorul firmei sau din afara ei şi nu constituie un scop în sine ci un mijloc pentru atingerea unui obiectiv. Analiza presupune o metodă de cercetare şi cunoaştere bazată pe descompunerea sau desfăşurarea unui obiect sau fenomen în părţile sale componente precum şi pe stabilirea factorilor ce îl determină.

Obiectivele analizei economico-financiare a societăţilor comerciale

În concordanţă cu consideraţiile teoretice ale conceptului, analiza în primul rând, trebuie şi poate să ofere soluţii de descompunere a fenomenului şi procesului economic în părţi componente, să studieze comportamentul acestora, independent şi intercorelat cu alte componente, să ofere soluţii practice de combinare şi substituţie a factorilor care au un rol relevant în mecanismul de funcţionare al firmei, în scopul maximizării performanţelor acesteia.

În al doilea rând, analiza stării economice şi financiare trebuie să studieze mişcarea, transformarea fenomenelor şi a proceselor economice din interiorul firmei sub aspect calitativ şi cantitativ, static şi dinamic, să evidenţieze factorii endogeni şi exogeni, cauzele şi consecinţele influenţei acestora asupra mecanismului de funcţionare al firmei.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Economico-Financiara.doc