Analiză Economico-Financiară

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 8031
Mărime: 44.49KB (arhivat)
Publicat de: Adam Marinescu
Cost: 9 puncte

Cuprins

 1. CAPITOLUL I . CONCEPTUL ŞI IMPORTANŢA ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE 3
 2. 1.1Concept. Definiţie 3
 3. 1.2 Rolul Analizei economico-financiare şi realizarea funcţiilor manageriale 3
 4. 1.3 Necesitatea şi importanţa AEF 3
 5. 1.4 Tipurile de Analiză Economico-Financiară 3
 6. 1.5 Sursele de informaţie şi utilizatorii acestei analize 3
 7. 1.6 Factorii care influenţează fenomenul analizat
 8. CAPITOLUL II. Conţinutul procesului de AEF Error! Bookmark not defined.
 9. 2.1 Etapele AEF 3
 10. 2.2 Indicatorii economico-financiari utilizaţi în analiza economico-financiară
 11. 2.3 Metode de calcul utilizate în analiza economic – financiară

Extras din referat

CAPITOLUL I . CONCEPTUL ŞI IMPORTANŢA ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE

1.1 Concept. Definiţie

Analiza este acea operaţiune logică de descompunere sau desfacere a unui întreg (fie el obiect, fenomen, proces) în elementele, laturile sau trăsăturile sale componente, precum şi în factorii, cauzele şi condiţiile care l-au generat şi respectiv influenţat, cu scopul stabilirii naturii, locului, rolului, importanţei, aportului şi necesităţii acestora în determinarea unei anumite stări, mărimi şi variaţii a întregului respectiv.

Cu ajutorul analizei este posibilă, deci, cunoaşterea realităţii obiective, în toată complexitatea sa.

Procesul de conducere nu se poate baza pe rutină şi intuiţie, ci pe o analiză ştiinţifică, pe o cunoaştere temeinică a situaţiei date, o identificare a vulnerabilităţilor şi oportunităţilor de dezvoltare.

Întreprinderea este o organizaţie socială, cu o structură şi dinamică specifică, fapt ce determină şi complexitatea actului decizional. Ca activitate practică, analiza economico-financiară are un caracter permanent, indiferent de subiectul care o efectuează deoarece prin valorificarea informaţiei furnizate de sistemul şi politicile contabile, se pot formula concluzii pertinente asupra ansamblului activităţii sau segmentelor acesteia.

Pe baza analizei, factorul uman formulează concluzii prin care se dirijează efortul astfel încît efectele să fie maxime, satisfăcînd prin aceasta cerinţele proprietarilor capitalurilor investite.

Analiza economico-financiară reprezintă un ansamblu de concepte, metode, tehnici, procedee şi instrumente care asigură tratarea informaţiilor interne şi externe în vederea formulării unor aprecieri pertinente referitoare la situaţia economico-financiara a unei firme, identificării factorilor, cauzelor şi condiţiilor care au determinat acea situaţie economică a firmei, precum şi identificării rezervelor interne de îmbunătăţire a activităţii acesteia, din punct de vedere al utilizării eficiente a resurselor umane, materiale şi financiare.

Analiza economică studiază activităţile economice din punct de vedere economic:

- al consumului de resurse;

- al rezultatelor obţinute.

Ca orice disciplină ştiinţifică analiza economico-financiară este definită prin obiectul de studiu şi metoda de cercetare proprie.

Obiectul de studiu al analizei este în general activitatea economico-financiară a entităţilor economice la nivel micro şi macroeconomic pe care o cercetează din punctul de vedere al rezultatelor utilizării resurselor umane, materiale şi financiare în scopul descoperirii şi valorificării posibilităţilor de perfecţionare în viitor. Drumul pe care îl parcurge analiza este unul în sensul evoluţiei reale a fenomenului pornind de la procesul de producţie spre rezultatele finale ale acestuia sau poate fi unul în sens invers pornind de la rezultatele procesului economic încheiat spre factorii de producţie consumaţi. În orice variantă de abordare analiza vizează comensurarea rezultatelor înregistrate în activitatea economico-financiară cu resursele consumate comparând astfel efectele cu efortul în scopul evaluării eficienţei.

Analiza economică poate avea ca obiect nu numai o activitate economică, ci şi una tehnică, socială, administrativă, financiară, concurenţială, aspecte care sunt în direct legătură cu rezultatele finale obţinute de întreprindere şi care pot explica şi completa concluziile rezultate în urma analizei.

Analiza financiară are ca obiect evaluarea politicii financiare a întreprinderii într-o perioadă trecută şi facilitarea luării în cadrul acesteia a unor decizii viitoare şi se sprijină pe documentele întreprinderii, dar utilizează şi alte surse de informare.

Pe lîngă un studiu strict al conturilor şi bilanţului, analiza financiară urmăreşte specificul activităţii întreprinderii, calitatea echipei de conducere, motivarea personalului, performanţele şi tehnologia aplicată. Rezultatele acestei analize pot fi utilizate fie în interiorul întreprinderii şi serveşte conducerii acesteia, fie în exteriorul întreprinderii, atunci cînd este solicitată de către partenerii acestuia.

AEF cercetează activităţile sau fenomenele din punct de vedere economic, respectiv al consumului de resurse umane şi financiare şi a rezultatelor obţinute şi are un caracter permanent indiferent dacă se efectuează de un organism din interiorul firmei sau din afara ei şi nu constituie un scop în sine ci un mijloc pentru atingerea unui obiectiv. Analiza presupune o metodă de cercetare şi cunoaştere bazată pe descompunerea sau desfăşurarea unui obiect sau fenomen în părţile sale componente precum şi pe stabilirea factorilor ce îl determină.

Obiectivele analizei economico-financiare a societăţilor comerciale

În concordanţă cu consideraţiile teoretice ale conceptului, analiza în primul rând, trebuie şi poate să ofere soluţii de descompunere a fenomenului şi procesului economic în părţi componente, să studieze comportamentul acestora, independent şi intercorelat cu alte componente, să ofere soluţii practice de combinare şi substituţie a factorilor care au un rol relevant în mecanismul de funcţionare al firmei, în scopul maximizării performanţelor acesteia.

În al doilea rând, analiza stării economice şi financiare trebuie să studieze mişcarea, transformarea fenomenelor şi a proceselor economice din interiorul firmei sub aspect calitativ şi cantitativ, static şi dinamic, să evidenţieze factorii endogeni şi exogeni, cauzele şi consecinţele influenţei acestora asupra mecanismului de funcţionare al firmei.

Preview document

Analiză Economico-Financiară - Pagina 1
Analiză Economico-Financiară - Pagina 2
Analiză Economico-Financiară - Pagina 3
Analiză Economico-Financiară - Pagina 4
Analiză Economico-Financiară - Pagina 5
Analiză Economico-Financiară - Pagina 6
Analiză Economico-Financiară - Pagina 7
Analiză Economico-Financiară - Pagina 8
Analiză Economico-Financiară - Pagina 9
Analiză Economico-Financiară - Pagina 10
Analiză Economico-Financiară - Pagina 11
Analiză Economico-Financiară - Pagina 12
Analiză Economico-Financiară - Pagina 13
Analiză Economico-Financiară - Pagina 14
Analiză Economico-Financiară - Pagina 15
Analiză Economico-Financiară - Pagina 16
Analiză Economico-Financiară - Pagina 17
Analiză Economico-Financiară - Pagina 18
Analiză Economico-Financiară - Pagina 19
Analiză Economico-Financiară - Pagina 20
Analiză Economico-Financiară - Pagina 21
Analiză Economico-Financiară - Pagina 22
Analiză Economico-Financiară - Pagina 23
Analiză Economico-Financiară - Pagina 24
Analiză Economico-Financiară - Pagina 25

Conținut arhivă zip

 • Analiza Economico-Financiara.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA

INTRODUCERE Această lucrare îşi propune să evidenţieze modul în care informaţiile relevate de situaţiile financiare sunt prezentate şi...

Analiză economico-financiară - plan de afaceri SC Goldy Turism SA

1. Prezentarea firmei: SC. Goldy Turism SA. SC.Goldy Turism SA. este o societate privata pe actiuni, avand o larga experienta si traditie...

Relațiile economice ale României cu Uniunea Europeană

Mult înaintea instituirii unei Pieţe Unice Europene atât Comisia Europeană în Brussels cât şi Parlamentul European au realizat cerinţa unui...

Costuri de producție

Producerea si desfacerea marfurilor pe piata precum si prestarea serviciilor necesita intotdeauna un anumit consum de munca si de mijloace de...

Analiza activității economico-financiare a întreprinderii SC Timisi Impex SRL

Introducere Activitatea oricarei firme, in contextul reformei si al tranzitiei la economia de piata, se desfasoara intr-un mediu dinamic si...

Managementul Financiar

Partea I Managementul financiar public 1.1.Importanţa managementului financiar Directorii executivi ai firmelor recunosc că practica le cere tot...

Metode și modele de prognoză a fenomenului economic

1. Aspecte generale privind activitatea de previziune. 1.1. Previziunea şi planificarea. Aşa cum menţionează John Naisbitt, “omul supravieţuieşte...

Analiza ratelor rentabilității

1.Rata de rentabilitate Rata de rentabilitate reprezintă un raport între un indicator de rezultate (profit sau pierdere) şi un indicator care...

Te-ar putea interesa și

Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL

INTRODUCERE Într-o perioadă în care se vehiculează tot mai mult termenul de criză financiară, analiza impactului acesteia și consecințele...

Analiză economico financiară la SC Global Construct SRL Șelimbăr

INTRODUCERE Analiza economico-financiara este o necesitate stringenta, iar prin metodele si tehnicile utilizate duce la stabilirea unui diagnostic...

Analiză economico-financiară

Capitolul I: Fundamentele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare 1.1. Fundamente teoretice 1.1.1. Tipuri de analiză...

Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii

Introducere Prin această lucrare mi-am propus să pun în evidenţă importanţa noilor tehnologii informaţionale în efectruare de analize...

Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii

Cap 1. Analiza economico-financiară. 1.1. Necesitatea analizei economico-financiare. Prefacerile care au loc afectează toate sectoarele de...

Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară

INTRODUCERE Informaţia economică reprezintă un element indispensabil al progresului fiind prezent în toate domeniile de activitate. Informaţia...

Analiza economico-financiară a SC Lormar SA

Capitolul 1. Introducere în analiza economico – financiară 1.1. Conținutul aplicativ și metodologic al analizei activității economico – financiare...

Analiza economico-financiară a unei întreprinderi

Introducere:Consideratii generale Diagnosticul economico-financiar reprezinta un instrument managerial ,care permite formularea unor judecati de...

Ai nevoie de altceva?