Analiza Economico Financiara a SC Folk-Text SRL

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Analiza Economico Financiara a SC Folk-Text SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 22 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Dr. Nicolae Georgescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Economie, Finante

Cuprins

1 .Prezentarea socitatea comercială
1.1 Obiectul de activiatate al societăţii
1.2 Structura technico productivă
1.3 Organizarea managmentului a întreprinderii
1.4 Piaţa de aprovizionare
1.5 Piaţa de desfacere
1.6.1 Piaţa internă
1.6.2 Piaţa externă
1.7 Mediul concurenţial
2. Analiza structurii patrimonial a întreprinderii
2.1 Analiza structurii activului
2.2 Analiza structurii resurselor de finanţare
3. Analiza patrimoniului net
4.Analiza corelaţiei FR, NFR, TN
5.Analiza lichidităţii şi solvabilităţii
6.Analiza echilibrului economie financiare prin metoda ratelor

Extras din document

1. Prezentarea Generală a SC FOLK-TEXT SRL

Denumirea: SC. FOLK-TEXT S.R.L.

Sediul: Miercurea-Ciuc, Str. Mihai Eminescu, NR.2-4, Judeţul Harghita, România

Telefon: 0266 371 742

Numărul şi data înregistrării la Registrul Comertului: J19/1103/05.12.1994

Cod fiscal: 6236700

Atribut fiscal: R

Capitalul social: 1.000 RON

Forma juridică: - persoană juridică română

- societate comercială cu răspundere limitată

- capital privat

1.1 Obiectul de activiatate al societăţii

Activitatea de bază a societăţii constă în executarea produselor artizanale şi anume: ţesături din bumbac, brodării manuale şi executarea costumelor populare. În medie societatea lucrează cu cinci angajaţi, care execută produse munciiul la domiciliu.

Produsul tehnologic constă din lucru manual. Ţesăturile din bumbac şi din lână se execută pe războaie de ţesut manual orizontale, pregătirea şi urzirea firelor se execută de asemenea manual, fără factori potenţiale de risc de accidentare sau îmbolnăvire profesională. Broderiile de diferite tipuri (irásos, keresztszemes, risheliue) se execută tot manual, fără instalaţii de lucru sau utilaje.

1.2 Structura technico-productivă

Produsul tehnologic constă din lucru manual. Ţesăturile din bumbac şi din lână se execută pe războaie de ţesut manual orizontale, pregătirea şi urzirea firelor se execută de asemenea manual, fără factori potenţiale de risc de accidentare sau îmbolnăvire profesională. Broderiile de diferite tipuri (irâsos, keresztszemes, risheliue) se execută tot manual, fără instalaţii de lucru sau utilaje.

Fabricarea costumelor populare se execută manual şi unele faze de lucru cu maşini de cusut mecanice simple care nu generează factori de risc şi accidente.

1.4 Organizarea managmentului a întreprinderii

Întreprinderea se încadrează în categoria întreprinderilor mici. Imtreprinderea cuprinde în totalitate 20 de angajaţi. Organigrama întreprinderii este format din mai multe niveluri.

1.5 Piaţa de aprovizionare

Materialele folosite în cursul producţiei, sunt cumpărate de la producători din ţară.

1.6 Piaţa de desfacere

1.6.1 Piaţa internă

Mărfurile se vând pe teritoriul ţării.

1.6.2 Piaţa externă

Producţia finală ieşită din întreprindere este valorificată în marea parte în Ungaria.

1.7 Mediul concurential

Conducerea întreprinderii trebuie să aibă grijă la calitatea produselor şi productivitatea

muncii ca să poată menţine contractul de export. În zona Gheorgheni-Ciua-Odorhei

există mai multe intrprinderii care se ocupă cu astfel de confecţie ca de exemplu:

Norada-Odorhei

Sc Confecţie M-ciuc

Haralt M-ciuc

2. Analiza structurii patrimonială a întreprinderii

Obiectivele analizei structurii patrimoniului sunt următoarele:

a. Stabilirea şi evaluarea raporturilor dintre diferitele elemente patrimoniale;

b. Măsurarea principalelor modificări, cu precădere acelor calitative, în situaţia

mijloacelor şi a surselor generate din efortul interior, dar şi prin continua interacţiune cu

mediul economic;

c. Aprecierea generală şi în detaliu a stării patrimoniale şi financiare;

d. Prefigurarea şi fundamentarea planificării strategice în domeniul financiar.

Datele necesare analizei structurale a patrimoniului se regăsesc în bilanţul societăţii.

în baza datelor extrase din bilanţ se calculează o serie de valori şi se formulează o serie de concluzii referitoare la poziţia particulară a firmei.

Mărimile calculate sunt variate; literature de specialitate încearcă o ordonare, o uniformizare a acestora, operând din ce în ce mai mult cu conceptul de rată de structură. Prin definiţie:

Ratele de structură ale bilanţului sunt mărimi statistico-financiare, stabilite ca raporturi între un post sau o grupă de posturi din activul sau pasivul bilanţului şi totalul acestora, precum şi ca raporturi între diferite componente ale activului, respective pasivului.

2.1 Analiza structurii activului

Analiza structurii activului urmăreşte să reflecte modul de constitiure a

patrimoniului concret- real, modul de grupare pe termene a utilizărilor de resurse

financiare şi gradul lichiditate a acestor elemente. Ratele de structură ale activului relevă

informaţii privind destinaţia economică a capitalurilor, gradul de lichiditate a capitalului

şi capacitatea întreprinderii de a-şi modifica structura activului ca urmare a schimbărilor

conjuncturale.

Rata Activelor imobilizate:

Rai= (Active imobilizate nete/ Activ total)*100

Indicatori 2004/12/31 2005/12/31 2006/12/31

Ain 4111569 4834872 5400692

At 5415797 7599650 6104867

Rai % 75,9 63,6 88,4

Pentru o firmă industrială se consideră sănătoasă când oscilează în jurul valori de 60%. La data de 2005/12/31 s-a redus faţă de 2004/12/31 se consideră ca fiind pozitivă deoarece este asociată unei creşteri a vitezei de rotaţie a activelor imobilizate. Reducerea generalizată pe parcursul anului 2005 se datorează creşterii într-un ritm mai rapid a cativelor circulante faţă de creşterea imobilizărilor nete, cea ce are un effect pozitiv asupra lichidităţii firmei, dat fiind faptul că nu asistăm la un process de dezinvestire. La data de 2006/12/31 s-a crescut faţă de 2005/12/31 se consideră ca fiind negativă deoarece este asociată unei dezcreşteri a vitezei de rotaţie a activelor imobilizate. Creşterea generalizată pe parcursul anului 2006 se datorează reducerea într-un ritm mai lent a activelor circulante faţă de creşterea imobilizărilor nete, cea ce are un effect negativ asupra lichidităţii firmei, dat fiind faptul că asistăm la un process de dezinvestire.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Economico Financiara a SC Folk-Text SRL.doc

Alte informatii

Universitatea Sapientia Contabilitate şi Informatică de Gestiune Anul IV