Analiza Economico - Financiara

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Analiza Economico - Financiara.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Economie, Finante

Extras din document

CAP.1.ABORDĂRI CONCEPTUALE SI METODOLOGICE PRIVIND

ANALIZA ECONOMICO –FINANCIARĂ

1.1. Notiuni si concepte

- Analiza economică financiară studiază mecanismul de formare si modificare a

fenomenelor prin descompunerea lor în elemente componente, în părti simple, prin

stabilirea factorilor de influentă. Descompunerea se face în trepte, de la complex la

simplu, în vederea identificării cauzelor finale care explică o anumită stare de fapt, un

anumit nivel de performantă sau o evolutie a lor.

- Analiza economică studiază activitătile economice din punct de vedere economic:

- al consumului de resurse;

- al rezultatelor obtinute.

Analiza economică poate avea ca obiect nu numai o activitate economică, ci si una

tehnică, socială, administrativă, financiară, concurentială, aspecte care sunt în directă

legătură cu rezultatele finale obtinute de întreprindere si care pot explica si completa

concluziile rezultate în urma anlizei.

- Analiza economico-financiară reprezintă un ansamblu de concepte, metode,

tehnici, procedee si instrumente care asigură tratarea informatiilor interne si externe în

vederea:

- formulării unor aprecieri pertinente referitoare la situatia economicofinanciare

a unei firme;

- identificării factorilor, cauzelor si conditiilor care au determinat acea

situatie economică a firmei;

- identificării rezervelor interne de îmbunătătire a activitatii acesteia, din

punct de vedere al utilizării eficiente a resurselor umane, materiale si financiare.

Analiza economico-financiară se realizeaza în sensul invers evolutiei reale a

fenomenului cercetat si anume de la rezultatele activităŃii economice către elemente si

factori.

1.2. Tipologia analizei economico-financiare

Caracterul complex al fenomenelor economice determinat de complexitatea

relatiilor cauză-efect reclamă utilizarea mai multor tipuri de analiză, structurate după

diverse criterii:

a. În functie de raportul dintre momentul în care se efectuează analiza si momentul

desfăsurării fenomenulu se distinge:

- analiza post-factum, post-operativă sau analiza realizării obiectivelor. Această

analiză furnizează informatii privind gradul de realizare a obictivelor progrmate;

- analiza previzională sau prospectivă presupune determinarea evolutiei viitoare a

unui fenomen economic pe baza cercetării factorilor de influentă (a relatiilor de

cauzalitate), a actiunii lor în perspectivă. Prin această metodă se stabilesc obiectivele ce

trebuie realizate în perioada viitoare.

Analiza post-factum se bazează pe variabile certe, în timp ce metoda previzională,

pe variabile incerte.

b. Din punct de vedere al determinării cantitative sau al caracteristicilor calitative

ale fenomenelor se poate evidentia:

- analiza calitativă prin care se abordează sistemic, cibernetic desfăsurarea

fenomenelor.

Rolul acestei analize este de a elabora modele în care sunt cuprinse elementele

esentiale ale fenomenului cercetat.

- analiza cantitativă presupune cercetarea fenomenelor prin determinări cantitative:

greutate, grad, suprafată, volum, număr, durată, etc. Analiza cantitativă se pretează la

aplicarea metodelor matematice moderne.

c. După nivelul la care se aplică analiza economico-financiară:

- analiza microeconomică studiază comportamentul individual sau cel al

întreprinderilor în activitatea economică si rezultatele obtinute, relevă factorii care

determină orientarea în investirea capitalurilor, în utilizarea resurselor si a rezultatelor

obtinute;

- analiza mezoeconomică are ca scop să evidentieze pozitia firmei pe piată si

capacitatea concurentială a acesteia;

- analiza macroeconomică studiază economia natională si mondială si are drept

scop evidentierea conjuncturii interne si internationale a factorilor demografici, de

cultură, probleme sociale, nivel de dezvoltare, operând preponderent cu mărimi globale

sau agregate (podus intern brut, produs national brut, rata medie a rentabilitătii pe sector

de activitate etc.).

d. După modul de urmărire în timp a fenomenelor se disting:

- analiza statică studiază fenomenele la un moment dat, relevând relatiile dintre

elementele si factorii care determină o anumită poziŃie a fenomenului cercetat;

- analiza dinamică cercetează fenomenele si procesele economice în schimbarea

lor, pune în evidentă pozitia lor în diverse momente de timp. Prin această analiză se

stabilesc factorii care eu generat schimbările si se evidentiază tendintele evolutiei

viitoare.

e. După orizontul de timp pe care se cercetează fenomenul:

- analiza pe termen scurt operează cu date ce nu depăsesc 1 an si servesc

managementului firmei pentru conducerea operativă a activitătii;

- analiza pe termen lung operează cu date pe 3-5 ani folosind modele de tip

statistic.

f. După criteriile de studiere a fenomenelor se distinge:

- analiza tehnico-economică îmbină abordarea tehnică cu cea economică în analiza

problemelor (cresterea productiei fizice, reducerea costului unui produs sau serviciu,

cresterea rentabilitătii pe produs);

- analiza economico-financiară abordează corelatiile dintre activitatea economică

(de exploatare) si cea financiară (analiza riscului financiar corelată cu analiza riscului de

exploatare);zare a obiectivelor programa- analiza financiară studiază fluxurile financiare care se formează la nivelul firmei,

modul de formare, gestionare si plasare a capitalului.

g. În functie de pozitia analistului:

- analiza internă foloseste conducerii firmei pentru cunoasterea nivelului

performantelor economico-financiare realizate de firma în perioadele trecute, modul de

realizare a obiectivelor programate, dar mai ales pentru fundamentarea activitătii viitoare;

- analiza externă se efectuează de partenerii externi (furnizori, clienti, statul prin

autoritătile locale, guvern, organele de urmărire penală, instantele judecătoresti) pe baza

informatiilor furnizate de analiza financiară.

1.3. Functiile analizei economico-financiare si etapele procesului decizional

Un management performant al firmei presupune organizarea si coordonarea

activitătii acesteia, având în vedere prerogativele unui sistem complex socio-economic,

dinamic si deschis, în care se iau decizii în scopul realizării obiectivelor curente si

strategice.

Functiile analizei economico-financiare sunt

- descoperirea si mobilizarea rezervelor interne;

- întărirea autonomiei economico-financiare si cresterea eficientei economice;

- diagnoza si reglarea activitătii firmei.

Aceste functii sunt complementare în realizarea obiectivului analizei economicofinanciare

si anume utilizarea rezultatelor analizei economice la actul decizional. Decizia

reprezintă unul din obiectivele esentiale ale managementului modern.

Elaborarea masurilor care constituie continutul deciziilor menite să asigure

valorificarea optimă a resurselor, să contribuie la sporirea eficientei economico-financiare

în viitor a firmei, presupune parcurgerea unor etape care să asigure un caracter complet,

complex si totodată stiintific al anlizei economico-financiare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Economico - Financiara.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA WALES – TIMISOARA ; SECTIA MANAGEMENT