Analiza Factorilor care au Influentat Variatia Produsului Intern Brut in SUA in Perioada 1995-2009

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Analiza Factorilor care au Influentat Variatia Produsului Intern Brut in SUA in Perioada 1995-2009.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Duguleana C.

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

In acest proiect am analizat influenta indicelui preturilor de consum, veniturile personale, exporturile, importurile şi investitiile strǎine directe, ca variabile independente, asupra evolutiei produsului intern brut, ca variabilǎ dependentǎ, in Statele Unite. Am construit modelul econometric pe baza datelor preluate de pe site-ul Guvernului SUA (http://www.bea.gov şi http://www.census.gov). Aceste date sunt structurate pe ani, incepand cu anul 1995 panǎ in 2009 şi am utilizat programul Excel in prelucrarea lor.

Modelul econometric initial este:

PIBt = a0 + a1IPCt + a2Vt + Ɛt

unde:

PIBt = volumul produsului intern brut in anul t;

IPCt = indicele preturilor de consum in anul t;

Vt = venituri personale per capita in anul t;

a2, a1, a0 = parametrii modelului;

Ɛt = eroare de specificare.

Rezultatele estimǎrii sunt:

PIBt = -5867019,42 + 49064,56IPCt + 246285742,1Vt + et

(-7,54) (4,11) (5,51)

R2 = 0,99

n = 15

(.) = ratie Student

Am analizat autocorelatia erorilor prin intermediul testului Durbin-Watson şi am obtinut mǎrimea DW egalǎ cu 1,14. Am extras din tabela Durbin Watson douǎ valori: d1= 0,946 şi d2 = 1,543 şi am observat cǎ mǎrimea DW apartine intervalului [d1, d2] U [4-d2, 4-d1], respectiv [0,946, 1,543] U [2,457, 3,054]. Astfel, nu am putut preciza dacǎ existǎ autocorelatia erorilor, avand zonǎ de nedeterminare.

Aplicand testul Student, se poate constata că, atat indicele preturilor de consum, cat şi veniturile populatiei influenţează intr-un mod semnificativ produsul intern brut, deoarece, comparând raţiile Student cu valoarea preluată din tabela de distribuţie a legii Student (t = 2,17), observăm că raţiile Student sunt mai mari.

Folosind testul de semnificaţie globală Fisher, am obţinut F* = 3022,28 care este mai mare decât valoarea teoretică (Fteoretic= 3,88) si am demonstrat că, cu o probabilitate de 95%, modelul ales este global semnificativ, adică variabilele explicative au fost bine alese şi au o influentǎ semnificativǎ asupra variabilei de explicat.

In continuare am adaugat noi variabile modelului econometric initial, respectiv stocul de investitii strǎine directe, volumul exporturilor şi importurilor din perioada 1995 – 2009.

Noul model econometric este:

PIBt = a0 + a1IPCt + a2Vt + a3Et + a4Impt + a5ISDt + Ɛt

unde:

PIBt = volumul produsului intern brut in anul t;

IPCt = indicele preturilor de consum in anul t;

Vt = venituri personale per capita in anul t;

Et = volumul exporturilor in anul t;

Impt = volumul importurilor in anul t;

ISDt = stocul de investitii strǎine directe in anul t;

a5, a4, a3, a2, a1, a0 = parametrii modelului;

Ɛt = eroare de specificare.

Rezultatele estimǎrii sunt:

PIBt = -5843042 + 56357,23IPCt + 192174795,03Vt - 0,00078Et + 0,99Impt - 0,38ISDt +et

(-6,36) (3,63) (3,03) (-1,52) (2,22) (-0,78)

R2 = 0,99

n = 15

(.) = ratie Student

Am verificat dacǎ existǎ autocorelatia erorilor aplicand testul Durbin-Watson şi am obtinut mǎrimea DW egalǎ cu 1,95. Am extras din tabela Durbin Watson doua valori: d1 = 0,562 si d2 = 2,220 şi am observat cǎ mǎrimea DW apartine intervalului [d1, d2] U [4-d2, 4-d1], respectiv [0,562, 2,220] U [1,780, 3,430]. Prin urmare, nu am putut preciza dacǎ existǎ autocorelatia erorilor, avand zonǎ de nedeterminare.

De asemenea, aplicand testul Fisher, am constatat cǎ F* = 1654,62 este mai mare decat valoarea valoarea teoretică (Fteoretic= 3,48), deci cu o probabilitate de 95%, adǎugarea noilor variabile imbunǎtǎteşte semnificativ calitatea ajustǎrii, modelul fiind bine construit.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Factorilor care au Influentat Variatia Produsului Intern Brut in SUA in Perioada 1995-2009.doc

Alte informatii

Universitatea Transilvania din Braşov Facultatea de Ştiinte Economice